Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Czech Soulwork – Česká Republika

Co je Soulwork Systemic Coaching? © Martyn Carruthers 2001-2018

Phone +42 191 853 0637 for training in Czech Republic & Slovak Republic

Účinný Changework působí na mnoha úrovních. Každý krok plní cíl předdešlého kroku a je předběžnou podmínkou úspěchu dalšího kroku.

Soulwork Český

Navazování systematického changeworku na sebe je stejně důležité jako obsah koučingu cílů. Bez funkční návaznosti se osoba může podílet na nekončícím changeworku – často za účelem řešení „otázek“, které nejsou pro život nebo cíle osoby důležité! Většina lidí čeká! Jejich prvním krokem není „čas“, ale „utrpení“! Utrpení motivuje většinu lidí, aby hledali řešení.

Zkoumejte, co lidé vlastně chtějí! Když se vyptáváte na cíle, všímejte si, zda nějaká krize nebrání člověku v soustředění. Pomáhejte lidem řešit každou krizi ale TAK, ABY TO UMOŽNILO efektivní koučing. Mnozí lidé se v době krize vrací v čase zpátky (do dětství) a jednají jako děti. Po vyřešení svých vlastních krizí většina lidí postupně dospívá a stává se odpovědnější. (Pokud řešíte krize PRO lidi – lidé nemusí třeba dospět a začnou být závislí NA VÁS!)

Když lidé zvažují svoje cíle, všímejte si toho, s kým jsou propojeni. Veďte (koučujte) lidi, aby identifikovali a řešili svá propojení, která ovlivňují jejich cíle. Běžná jsou propojení na rodiče, partnery (a bývalé partnery) i na děti. Zmatek ve vztazích (například reakce na partnera, jako kdyby to byl rodič nebo reakce na zaměstnance, jako kdyby to bylo vlastní dítě) nevyhnutelně s sebou nese nepříjemné důsledky. Po vyřešení propojení se většina lidí motivuje tak, že se stávají klidně odpovědnými, a to urychluje následný koučing.

Všímejte si, zda lidé nemají rozporné cíle. Veďte lidi k identifikaci a řešení vnitřních konfliktů. Konflikty se projevují verbálně i neverbálně, naznačují motivaci pro dosahování neslučitelných cílů. Veďte lidi aby nalézali skryté výhody svých konfliktů jako základ pro jejich řešení. Po vyřešení vnitřního konfliktu se lidé mohou soustředit na odpovídající plány činnosti (akční plány).

Každý (vyřešený) konflikt končí pocitem integrity (bezúhonnosti). Tento pocit prostupuje prostor i čas. Veďte lidi ke stabilizování tohoto pocitu jako pokračujícího zdroje života, zatímco jim pomáháte definovat směr jejich života (nebo poslání). Po pocitu bezúhonnosti se další koučing stává více zaměřeným na „self“ (ego).

Jak lidé definují svoje „životní cíle“, mnozí z nich najdou hluboká limitující přesvědčení, která jim brání v naplnění těchto cílů. Veďte lidi, aby poznávali a měnili svoje klíčové „emoční vazby“ a „vztahová přesvědčení“ vůči jiným lidem. Každý krok dovoluje zvýšenou volnost a zvýšené možnosti. Veďte lidi aby specifikovali svoje životní zaměření směrem k citlivé posloupnosti dobře definovaných, smysluplných akcí. Po změně vztahových vazeb se následný koučing stává specifičtějším.

Lidé si mohou určovat důležité cíle, nemají však dostatečnou motivaci k dosažení těchto cílů. Můžete vést lidi k řešení motivačních bloků – krizových událostí, se kterými se nemohou vyrovnat a kvůli kterým stále cítí silné emoce. Pomáhejte lidem přeměnit tyto emoce na motivace. Například lítost nad zbytečně promarněným časem se může stát velkou motivací k prožívání toho, kolik času ještě zbývá. Jakmile se jednou trauma vyřeší, lidé dokáží nalézt motivaci k dosahování svých životních cílů.

A konečně, veďte lidi tak, aby hodnotili minulé i současné modely (svých) rolí, aby se zbavovali škodlivých modelů rolí a aby si volili inspirující učitele pro dosahování svých dobře definovaných, zvolených cílů. Se soustředěním na integritu, podpůrná přesvědčení, motivaci a inspirační poučení mohou lidé nalézt a naplnit svoje cíle nebo účel svého života! To platí i pro Vás!

Plagiarism is theft. Copyright © 2008 Martyn Carruthers All right reserved.


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com