Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Jak bránit obtížím s učením

© Martyn Carruthers 1999-2015

Obtíže s učením tíží mnohé děti a často se projevují jako nedostatek koncentrace, hyperaktivita a zmenšená zvídavost. V této tabulce jsou uvedeny potenciální příčiny mnoha obtíží s učením a jednoduché cesty jak bránit jejich vzniku. Tato tabulka shrnuje zkušenosti získané při aplikování systemického koučingu Soulworku  s dětmi i dospělými, kteří uváděli obtíže s učením.

Některé z popisovaných příčin jsou v mnoha rodinách "běžné". Často mohou rovněž dětské symptomy být považovány za "běžné" a probíhat nepoznané až do doby, kdy dítě dospěje. Ignorované symptomy se stávají zřejmými a potom se dospělé dítě nemůže podílet na povinnostech dospělých. (Viz "Vzájemná závislost rodič-dítě")

Každý doporučený krok je ve své koncepci jednoduchý, avšak může být v praxi obtížný. Rodinné vztahy často zahrnují "zmrzlé" transference a závazky a rodina může sabotovat dobře míněné akce jednoho člena. Klíčovou předběžnou podmínkou efektivního rodičovství je týmová práce. (viz "Koučing dvojic")

Dítě s obtížemi při učení může být v rodině prostředkem pro rodinu, ve které "problémové dítě" dovoluje rodičům, aby pokračovali v nezdravém chování. V takových případech se duševní zdraví dítěte může stát povinným závazkem rodiny, která se může (podvědomě) snažit o uchování statu quo.

Některé ze situací popisovaných dále mohou také v sobě obsahovat problémy s viděním nebo slyšením, jestliže se dítě pokouší nevidět nebo neslyšet důkazy rodinného zmatku. (Viz "Rozpouštění psychosomatické choroby")

Soulwork "rodinný koučing" poskytuje systemické hodnocení úloh rodiny a jejích povinností a koučuje členy rodiny, aby se účastnili třídění zamotaných vztahů a týmové práce.

Koučing Soulworku může probíhat s jednotlivými dospělými nebo s rodiči dětí. Sezení s dětmi často působí, že koučing Soulworku obsahuje izomorfní a interaktivní metafory.

V některých případech má neschopnost učení jednoduchou strukturu (tak tomu bývá často u dyslexie) a nedá se řešit strategickými "programovacími" technikami, které se používají v NLP:

Bez účasti rodičů, existuje jen málo dlouhodobých výhod koučingu nedospělých dětí.

Udělej toto:

Místo čeho:

Čemu se vyhnout:

Všechno dále uvedené

Všechno dále uvedené

Psychóza. Dítě se odtahuje od rodiny a reality.

Rychle řešit rodinné krize

 

Ignorovat rodinné krize nebo tvrdit, že krize je "normální" 

Dítě je neustále zaměstnáváno a může mít chorobu ze "stresu" 

Rychle řešit otázky "viny"

 

Probíhající řady úniků a skrývání nepohodlné pravdy

Dítě začíná být posedlé „rodinnými tajemstvími" 

 

Udělej toto:

Místo čeho:

Čemu se vyhnout:

Rodiče mají kvalitní přátele, se kterými diskutují partnerství a rodičovství. Rodiče objasňují vztahy se svými vlastními rodiči a minulými partnery.

Rodič (rodiče) zneužívají dítě

Rodič (rodiče) se vyžívají prostřednictvím dítěte

Rodič (rodiče) "vlastní" dítě

Rodič (rodiče) jsou "dítětem" dítěte

Rodič (rodiče) ignorují, opouštějí dítě

Dítě si plete role a vazby zcela nesprávně s rodičem (rodiči).

Dítě je traumatizované a odtahuje se od rodiny

Být rodičem dítěte a partnerem partnera - i při rozdělení rodiny

Vazba rodiče k dítěti jako náhrada za partnera

Dítě si zaměňuje úlohy a pokouší se stát se partnerem rodiče 

Rodiče mluví o mrtvých nebo chybějících členech rodiny

Rodič (rodiče) ignorují mrtvé nebo chybějící členy rodiny (často s pocitem viny)

Dítě si zaměňuje úlohy a může se identifikovat s mrtvým nebo chybějícím členem rodiny

Vyhýbat se potratu. Po úmyslném potratu rodiče "uctívají" chybějící dítě

Ignorovat nepřítomnost (potenciálního) člena rodiny

Dítě si zaměňuje úlohy a může se identifikovat s mrtvým sourozencem

Vyjasnit kdo jsou rodiče a kdo jsou náhradní rodič 

Jiní lidé zasahují do rolí rodičů a do situace dítěte

Dítě si zaměňuje úlohy a může se identifikovat s nepřítomným rodičem 

Zajistit, že každý člen rodiny plní své rodinné povinnosti

Působit a dovolovat členům rodiny, aby se s nimi manipulovalo nebo se stávali oběťmi

Dítě si zaměňuje úlohy a může se identifikovat s vnímanou obětí 

 

Udělej toto:

Místo čeho:

Čemu se vyhnout:

Ctít veškeré hrdinství členů rodiny

Ignorovat odvážné kroky nebo statečnost členů rodiny

Dítě si zaměňuje úlohy a může se identifikovat s ignorovaným hrdinou

Rodiče spolupracují jako tým na udržení zdraví rodiny

Rodič (rodiče) se stávají bezobsažnými a uchylují se k verbálnímu nebo fyzickému zneužívání

Dítě akceptuje rodičovská přesvědčení, působící konflikty a ztrátu úcty před sebou

Zkoumat emoce dítěte a jak vyjádřit tyto emoce 

Trvat na tom, že dítě nevyjadřuje emoce

Dítě může skrývat veškeré emoce a emočně se stahovat

Zkoumat cíle dítěte a jak mohou být naplněny

Ignorovat cíle dítěte a trestat dítě za to co chce

Dítě se soustřeďuje pouze na to co nemůže mít - málo smyslu pro životní zaměření

Zkoumat příspěvky dítěte k situaci rodiny a jejím cílům

Říkat,že dítě nemůže přispívat k cílům rodiny Dítě se cítí nemilované a "jedná mimo" aby objevilo pravdu.

V soukromí projednávat partnerské a rodičovské obavy

Rodiče dávají dítěti vinu za problémy rodičů

Dítě se odtahuje z rodiny.

Psychosomatické choroby souběžné.

Plagiarism is theft. Copyright © 1999-2018
Martyn Carruthers All right reserved.


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com