Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Što nudi Soulwork Coaching Hrvatska?

Hrvatska Soulwork Systemic Coaching Soulwork Croatia / Hrvatska Ispit na Hrvatskom

Emociolalna zrelost

Da li se ponekad osjećate kao da nešto nedostaje u vašem životu?
Da li ste nezadovoljni svojim navikama?
Možete li uživati u životu?
Možete li donositi integralne odluke vezane za važne odnose?
Da li želite završiti započeto?
Želite li ostvariti svoje najdublje ciljeve? Možete li reći da su vaše odluke "vaše"?
Želite li biti sposobni nositi se sa stresnim situacijama?
Želite li uvećati osjećaj "smislenosti života"?
Soulwork Croatia

Humor sistemskog savjetovanja

 1. Kako se Soulwork razlikuje od terapije ili savjetništva?
 2. Što nudi Soulwork MENI?
 3. Što se događa tijekom Soulwork tretmana?
 4. Kako mi Soulwork može pomoći u osobnom životu?
 5. Kako Soulwork može pomoći mojim odnosima?
 6. Kako Soulwork može pomoći mojoj karijeri?
 7. Kako Soulwork može pomoći mojoj organizaciji?
 8. Kako pronaći Soulwork savjetovatelja/icu (Coach-a)?
 9. Mogu li ja postati Soulwork savjetovatelj/ica (Coach)?
 10. Koji su izvori Soulwork savjetovateljstva?
 11. Koliko dugo traje Soulwork naobrazba?
 12. Što je iduće što mogu učiniti?

Kliknite OVDJE da pročitate ostale članke na engleskom!

Soulwork članci prevedeni na hrvatski

 1. Posljedice pobačaja
 2. Soulwork, uspjeh i duševne bolesti
 3. Kada život ima smisla
 4. Mali Princ
 5. Predvidljivo partnerstvo
 6. Prevencija smetnji pri učenju
 7. Guljenje slojeva našeg "duševnog" luka

1. Kako se Soulwork razlikuje od terapije ili savjetništva?

Mnogi terapeuti razmatraju prošlost kako bi mogli dati savjet o sadašnjem problemu. Soulwork savjetovatelj/ica (Coach) ne nudi savjete, postavlja mnoga pitanja i potiče osobu da se usredotoči na stanje gdje se ona nalazi "sada" i na ono što osoba želi u svojoj budućnosti.

Svećenik može razmatrati "dokaze vjere" ili "usklađenje s pravilima", te voditi osobu kako bi stekla vjeru i slijedila pravila. Soulwork savjetovatelj/ica potiče osobu da se ponaša sa integritetom (cjelovito) – u skladu sa svojim okolnostima.

Soulwork savjetovatelj/ica nije psiholog! Terapeuti često rade s pojedinačnim problemi­ma. Soulwork savjetovatelj/ica potiče osobu da povezuje i ispravlja sve dijelove svog života. Sreća i patnja osobe, zdravlje i bolest, odražava njen stil života i uzorke pona­šanja u odnosima.

Općenito savjetnici nude specifične vještine, naučene kroz njihovo iskustvo, kako bi mo­gli dati savjet u postizanju specifičnih rezultata. Od njih se očekuje da analiziraju problem i ponude detaljna rješenja za njegovo rješavanje. Oni sakupljaju činjenice koje podržavaju prijedloge i mogu primjeniti prijedloge uz izravnu intervenciju.

Za Soulwork savjetovatelja/icu svi dijelovi života su povezani. Dosadan posao ili uspješna karijera su prateći efekti života, kao što su i depresija ili sreća. Soulwork integrira svjesno razmišljanje, emocije i ljudsko povezivanje kako bi pomogao ljudima u postizanju ciljeva. Soulwork savjetovatelj/ica potiče ljude da oblikuju svoje ciljeve, te da pronađu i upotrijebe prikladne sposobnosti za njihovo postizanje.

Soulwork vam može pomoći da prepoznate, prihvatite i razrješite bilo kakvu prepreku koja vas odvaja od zadovoljstva i uravnoteženosti, kroz dobra i loša iskustva u životu na putu prema izabranim ciljevima. Kad postignete svoj cilj – to je VAŠ osobni uspjeh!


2 Što Soulwork nudi MENI ?

Soulwork savjetovanje u osobni promjenama nudi sustavnu reorijentaciju za pojedince, partnere, timove i obitelji. Možemo vas potaknuti da:

 • Raščistite svoje odnose i razrješite osjećaje krivnje
 • Oblikujete svoj uspjeh i razrješite unutarnje sukobe
 • Pronađete svoj trajni integritet (cjelovitost) i izbjegnete depresiju
 • Razrješite ili stavite pod kontrolu fizičke, mentalne i simptome bolesti vezane uz odnose
 • Preoblikujete svoja ograničavajuća uvjerenja u osobnu slobodu
 • Preoblikujete svoje traume u životnu motivaciju
 • Izgradite životno nadahnuće i osjećaj "smislenosti života"

Soulwork vas potiče da postignete svoje ciljeve dok istražujete svoju motivaciju, nadah­nuće i posljedice vaših odluka. Neki ljudi uče o Soulworku iz zabave, neki da una­prijede svoje karijere, dok drugi žele osnovu za karijeru profesionalnog savjeto­va­telja.

Soulwork nije hipnoza, nije psihoanaliza, nije "new age" niti NLP (neurolingvističko pro­gra­mira­nje). Ne nudimo kognitivna, ezoterična ili intuitivna "instant rješenja", te izbje­ga­vamo nuđenje savjeta! Umjesto toga, nudimo topao ljudski kontakt i integralan pristup vašem osobnom razvoju. Možemo vas nježno potaknuti da razrješite i najzapetljanije odnose, te vas uz provokativnu podršku navesti na upotrebu vaše osobne genijalnosti. Mo­­žemo vas poticati da oblikujete i postignete vaše ciljeve koristeći istovremeno vaše svjesne i ne­svjes­ne sposobnosti, i možemo vas potaknuti da ispunite odgovornosti koje ste sami iza­brali.


3 Što se događa tijekom Soulwork tretmana?

Savjetovatelj obično dogovara osobni sastanak sa vama i/ili može ponuditi savjeto­va­teljstvo oko nekih tema preko telefona ili preko internet glasovnog razgovora (voice chat). Soulwork tretman u prosjeku traje od jednog do dva sata. Mnogi postižu značajne rezultate unutar dva sata.

Soulwork savjetovanje započinje razmatranjem vaših želja i sredstava koja su na raspo­la­ganju savjetovatelju/ici. Vi se obvezujte na iskrenost i da ćete razrješavati svoja pro­ble­­matična pitanja. Vaš savjetovatelj/ica se obvezuje da će istražiti načine koji će vam omogućiti da postignete svoje ciljeve. Vi i vaš savjetovatelj/ica ćete zajedničkim radom pronaći i izgraditi uspjeh u vašim odnosima, karijeri, financijama itd. (Mnogi savjetovate­lji/ice se specijaliziraju za određene tipove odnosa ili specijalizacije kao što su timski rad ili ovisnosti.)

Soulwork tretman završava nabrajanjem svih postignutih rezultata i koraka kojih ste se složili poduzeti. U narednim tretmanima vaš savjetovatelj/ica vam pomaže ponovo raz­mo­triti vaše korake, vaše rezultate i vaše reakcije.


4. Kako mi Soulwork može pomoći u osobnom životu?

Vaš uspjeh je često ograničen ili nadahnut vašim odnosima! Ako osjećate da je jedan ili više vaših odnosa na neki način "loš", ili da bi vaš život trebao biti ispunjeniji i sretniji ili da želite svoj život živjeti drugačije, tada vam Soulwork savjetovanje može pomoći.

Međutim – VI morate preuzeti odgovornost za svoje ponašanje i za ispunjavanje svojih dužnosti. Čini se da je sreća rezervirana samo za one koji žive vlasti život...

Soulwork savjetovanje i naobrazba NIJE odgovarajuća za djecu ili nezrele odrasle osobe koje žele izbjeći odgovornostima. Neljubazne i emotivno nestabilne osobe prosli­je­đu­jemo odgovarajućim stručnjacima.


5. Kako Soulwork može pomoći mojim odnosima?

Vaš uspjeh u postizanju ispunjavajućih odnosa obično zahtjeva vaše poštenje, otvore­nost, humor i odgovornost. Vaše obiteljske tradicije, vaša povijest i vaši uzori ograniča­vaju ili nadahnjuju vaš život! Ako ne možete pronaći mir i jasnoću kao član obitelji, kao prijatelj, kao član tima, kao partner ili kao roditelj, tada vam Soulwork savjetovanje mo­že pomoći.

Međutim – morate biti spremni prihvatiti obiteljske tradicije, vaša djela u prošlosti, vaše simptome bolesti i vaše odgovornosti u odnosima. Kada ih prihvatite – tada ih možete i promijeniti!


6. Kako Soulwork može pomoći mojoj karijeri?

Vaš poslovni uspjeh obično zahtjeva razvijene timske vještine. Bez obzira na znanje ili stručnost, bez timskih vještina možete se osjetiti izolirano od kolega i biti preskočeni kod unaprijeđenja. Ako politika poduzeća, vaša poslovna povijest i/ili vaši uzori ograniča­vaju profesionalni razvoj, tada vam Soulwork savjetovanje može pomoći.

Međutim – morate biti spremni za promjene koje će zahtijevati razrješavanje starih blokada, učenje novih timskih vještina i pronalaženje inspirirajućih mentora.


7. Kako Soulwork može pomoći mojoj organizaciji?

Organizacije mogu biti uspješne usprkos unutarnjem kaosu. Izvršni direktori, vlasnici, osnivači i menadžeri stvaraju upravljačke i strukture odnosa koje predstavljaju ili nado­mještaju njihove obitelji. Te strukture se čine "pravilnima" bez obzira na njihovu efikas­nost. Mnoge "organizacijske kulture" imaju slične kvalitete kao i kultovi. Rezultirajući stres može biti uništavajući za organizacijsko i pojedinačno zdravlje.

Ako uvidite da vi i vaše kolege možete postići puno više s poboljšanim vještinama u odnosima, tada vas Soulwork savjetovanje može potaknuti da koristite timske i vještine vođenja dok potičete vašu organizaciju da poboljša svoje upravljačke vještine.


8. Kako pronaći Soulwork savjetovatelja/icu (Coach-a)?

Razgovarajte sa savjetovateljima i s ljudima koji su se koristili savjetovateljstvom. U mo­gućnosti smo vam pružiti imena i adrese elektronske pošte nekih Soulwork savje­to­va­telja/ica sa različitim socijalnim i etničkim zaleđima. Savjetovatelje, od kojih su neki dok­tori medicine, pravnici, psiholozi, umjetnici, učitelji, poslovni ljudi i ostali profesionalci. Nu­di­mo velik spektar savjetovateljskih vještina.

Soulwork savjetovateljstvo također obuhvaća rad na roditeljskim vještinama, kako biti djed ili baka, kao i rad na obiteljskim problemima počevši od pitanja posvojenja do komičnog ponašanja; za većinu ljudi neovisno o njihovom kulturnom zaleđu.

Većina savjetovatelja će istražiti vaše potrebe i svoje sposobnosti u besplatnom inici­jalnom kontaktu. Neki će ponuditi prvi besplatni tretman ili telefonski tretman kako biste mogli istražiti prvi korak Soulworka bez financijskog rizika.

Kliknite ovdje kako biste zatražili adrese elektronske pošte nekih Soulwork savjeto­vatelja/ica. Spomenite svoje ciljeve i mi ćemo nastojati "ugurati" naše savjetovatelje u vaše ciljeve!


9. Mogu li ja postati Soulwork savjetovatelj/ica (Coach)?

Prihvaćamo emotivno stabilne, prijateljske osobe svih rasa i kulturnih zaleđa koje žele postati Soulwork savjetovatelji/ce. Trudimo se da svaka grupa bude kulturološki što šarenija, kako bi obogatili našu i vašu percepciju raznolikošću ljudskih iskustava.

Vaš stav je važniji od vaše prijašnje naobrazbe! Završavate li započeto? Da li ste odlučni, posvećeni i željni učiti? Da li ste ljubazni i spremni podržati druge? Jeste li u stanju održati samokontrolu – možete li ostati "odrasli" u stresnim situacijama?

Neki uspješni savjetovatelji/ce imaju akademsko obrazovanje, a poneki i više od toga. Svi su oni talentirani za prijateljsku i podržavajući komunikaciju. Ako ste više zainte­resi­ra­­ni za ljude, a ne za stvari - tada ste na pravom putu. Ako želite ponuditi svojoj za­jednici esencijalne usluge - tada ste skoro na cilju.

Soulwork naobrazba otvara Pandorinu kutiju vaših odnosa. Naš uvodni materijal pomoći će vam da shvatite osnove. Soulwork naobrazba je zahtjevna, ali nije teška. Najozbiljniji zahtjev može biti da prihvatite svijet "onakav-kakav-je", umjesto da se držite svojih ilu­zija. Svaki korak rada na promjenama se demonstrira uz ponavljanje (i tamo gdje je moguće, demonstrira se s ljudima koji ne znaju što ih očekuje) i svaki korak se uv­ježbava i iskustveno do­življava.


10. Koji su izvori Soulwork savjetovateljstva?

Martyn Carruthers razvija visoko kvalitetan sustav rada na osobnim promjenama i pro­gram naobrazbe. Za korijene Soulworka, pogledajte članak INSPIRACIJE SOULWORKA.

Sinteza (koju nazivamo Soulwork) pruža vještine osobnih promjena koje su bile fino pode­šavane kroz stotine tretmana. Naši klijent su postali naši najbolji i najnetolerantniji učitelji! ONI su nas naučili razlici između kratkoročne i dugoročne efikasnosti. ONI su nas načili kako brzo i efikasno razrješiti probleme u odnosima i njihove sporedne učinke, uključujući smetnje pri učenju, depresije, opsesije, ovisnosti, kaotične obitelji i stresne poslovne odnose. ONI su nadahnuli prvi široki spektar škole sustavnog rada na pro­mjenama i sa­vje­tovateljstva.


9 Koliko dugo traje Soulwork naobrazba?

Većina Soulwork naobrazbe se odvija u segmentima od po 5 dana (6 dana uz prevođe­nje). (Osnove savjetovateljstva čine 1 segment, osnove Soulworka sadrže 3 segmenta, a napredni Soulwork sačinjavaju dodatna 4 segmenta. Pripremite se na dodatnih 100 sati za samostalni rad, praktične zadatke i procjenu. Napredniji segmenti su dostupni za savje­tova­nje parova, timova, obitelji i organizacija, kao i za specijalnu naobrazbu.)

Naobrazba u naprednim Soulwork segmentima pruža vam jaku osnovu za privatnu prak­su. Vaše učenje se nastavlja kroz radionice, seminare, kontakte s drugim savjeto­va­te­lji­ma. Planiramo godišnje ljetne konferencije na lokacijama pogodnim za odmor.

Program naobrazbe "trenera" daje kvalificirane ljude s naprednim međukulturalnim i tre­ner­­skim vještinama.

Sažetak:

 • Vještine savjetovanja:  5 (ili 6) dana plus 40 sati samostalnog rada
 • Osnove Soulworka:     15 (ili 18) dana plus 100 sati samostalnog rada
 • Napredni Soulwork:     20 (illi 24) dana plus 100 sati samostalnog rada
 • Licencirani trener:       dvije godine intenzivnog programa (samo uz poziv)

(Dodatni dani naobrazbe mogu biti potrebni ukoliko se naobrazba prevodi.)


10. Što je iduće što mogu učiniti?

Ako želite kvalitetno savjetovanje, vaš razvoj će biti sukladan kvaliteti i kvantiteti vašeg truda. Kao Soulwork klijent primit ćete usredotočenu pažnju, iskustvo i empatiju dobro uvježbanog savjetovatelja/ice. Možete ubrzati postizanje vaših ciljeva samostalnim ra­dom, knjigama, povezivanjem s drugim ljudima itd. Soulwork vas potiče da pronađete odgovarajuće korake i motivaciju za određivanje i postizanje uspjeha kojeg ste odabrali

Ako želite obećavajuću karijeru, vaše nagrade bit će sukladne kvaliteti i kvantiteti vaših us­lu­ga. Kao profesionalni savjetovatelj/ica imat ćete naobrazbu, iskustvo i strukovni ko­deks, i moći ćete unaprijediti svoje vještine kroz kontinuiranu naobrazbu, konferen­ci­je, povezivanje s drugim savjetovateljima/cama itd. Soulwork naobrazba pruža znanje i iskustvo potrebno za vaš uspjeh. Ostalo ovisi o vašoj predanosti i posvećenosti!

 1. Kliknite OVDJE da pročitate Strukovni Kodeks (Code of Conduct)
 2. Kontaktirajte SOULWORK da dobijete adrese elektroničke pošte aktivnih savje­to­va­telja/ica
 3. Stupite u kontakt s tim ljudima i postavite im pitanja koja želite
 4. Kliknite OVDJE da vidite strukturu troškova
 5. Ugovorite tretman ili naobrazbu prema vašim potrebama
Seminari Edukacija u sustavno orijentirano savjetovanje
Systemic 1 Razumijevanje sustavnog pristupa odnosima i rješavanje krivnje
Systemic 2 Definiranje životnih ciljeva i planiranje njihovog ispunjenja
Systemic 3 Rješavanje unutarnjeg konflikta i ponovno pronalaženje izvornog identiteta
Systemic 4 Rješavanje traumatičnih iskustava i stvaranje motivacije
Systemic 5 Okončavanje toksičnih navika i izgradnja ispunjavajućih odnosa
Systemic 6 Vraćanje izgubljenih izvornih kvaliteta i izgradnja željenih vještina
Systemic 7 Istodobno savjetovanje parova odnosno partnera
Systemic 8  

Prijevod: Stjepan Werft & Kosjenka Muk Soulwork Croatia

Plagiarism is theft. Copyright © 2002-2018
Martyn Carruthers All rights reserved


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com