Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Soulwork, uspjeh i duševne bolesti
Konferencija o psihologiji Sveučilišta u Gdanjsku

Martyn Carruthers Soulwork Croatia / Hrvatska Ispit na Hrvatskom

Svaki čovjek očekuje anđela u svojem budućem ja.
Ralph Waldo Emerson (1803 -1882)

Emociolalna zrelost

Soulwork je metoda životnog savjetovanja koja je kratka, usmjerena prema ishodima i usredotočena na integritet stranke. Primjenom Soulworka stranke savladavaju vještine određivanja i postizanja ciljeva koje su same odabrale.

Ponekad je uspjeh onemogućen ponašanjima i simptomima koje generički nazivamo duševnim bolestima. Učinci tih simptoma - koji mogu zahvatiti ljude svih dobi, rasa, kultura i klasa - protežu se od kratkoročnih uznemirenosti do kroničnih, dugotrajnih poremećaja. Zdravstveni djelatnici ovakve simptome obično nazivaju psihijatrijskim poremećajima ili psihopatologijom.

Kratkoročni simptomi često se mogu povezati s vidljivim uzrocima stresa. Najčešći je tjelesni stres, poput dehidracije, infekcije ili izlaganja otrovima (uključujući i stimulanse). Emocionalni stres može se pojaviti kao rezultat pretjeranog rada ili promjene u odnosima.

Kronični simptomi naizgled mogu biti neovisni od vidljivih uzroka stresa. Iako ih se pripisuje genetskim faktorima ili biokemijskim neravnotežama, čini se da su mnogi simptomi duševnih bolesti povezani s međuljudskim odnosima osobe i njezinim načinom života.

Većina ljudi može svoje probleme, čak i vrlo ozbiljne, riješiti bez pomoći stručnjaka u pomagačkim profesijama. Koraci pomoću kojih ljudi spontano rješavaju svoje probleme predstavljaju osnovu sustava rada na osobnim promjenama utemeljenog na izravnom iskustvu Duše (engl. Soul Centered Changework), kojeg kratko nazivamo Soulwork.

Soulwork nudi egzistencijalni pristup življenju, istražujući život i smrt, slobodu i vezanosti, odgovornost i posljedice. Uz pomoć Soulworka stranka traga za smislom u svom životu i rješava nedostatak smisla u vlastitom životu istraživanjem samosvijesti kao dijela sveukupnosti ljudskog postojanja.

Soulwork nudi dijagnostičke okvire za prepoznavanje ponašanja, te učinkovita savjetovateljska rješenja za rješavanje mnogih problema koje se često dijagnosticira kao duševne bolesti. Dijagnoza u Soulworku procjenjuje osobnu povijest stranke, njezina ponašanja i subjektivna iskustva, primjerice orijentaciju u vremenu, emocionalnu strukturu i matricu međuljudskih odnosa osobe.

Soulwork savjetovanje započinje (naizgled) jednostavnim pitanjima:

 •  “Što želiš?”

 •  “Kako želiš dobiti to što želiš?

 •  “Gdje si sada?”

 •  “Što će Te uvjeriti u uspjeh?”

REDOSLIJED SAVJETOVANJA U SOULWORKU:

 1.  Procijeniti i riješiti trenutne krize (ako su prisutne)

 2.  Procijeniti i riješiti zapletaje u odnosima

 3.  Procijeniti i riješiti probleme povezane s osjećajem krivnje, kako izravne, tako i prenesene

 4.  Utvrditi i odrediti ishode i njihov željeni slijed

 5.  Razriješiti unutarnje sukobe i prigovore na uspjeh

 6.  Procijeniti i promijeniti životne obrasce koji sprječavaju uspjeh

 7.  Stabilizirati iskustvo integrirane povezanosti (Duše)

 8.  Procijeniti i izmijeniti vezanosti u odnosima, prema potrebi

 9.  Procijeniti i izmijeniti emocionalne traume, prema potrebi

 10.  Procijeniti i izmijeniti odnose sa životnim uzorima, prema potrebi

 11.  Nastaviti u dodatnim terminima, prema potrebi

Ljudima sa ozbiljnim simptomima koji se nisu u stanju brinuti sami za sebe ne može se pomoći savjetovanjem, te će im vjerojatno biti potrebna institucionalna njega. Takve ljude potrebno je usmjeriti odgovarajućim zdravstvenim djelatnicima na procjenu (psihometrijsko testiranje) i terapiju.

UZORCI DUŠEVNIH BOLESTI

Biološka gledišta opisuju duševne bolesti kao tjelesne procese, dok psihološka gledišta naglašavaju osobnu povijest i okoliš osobe. Osim toga, čini se da neki ljudi nasljeđuju sklonost ka duševnim bolestima.

Soulwork priznaje da kako psiho-biologija, tako i okoliš imaju važnu ulogu, te promatra ljude kao proizvode njihovih gena, njihovih obitelji i njihove kulture. Osobne povijesti oblikuju manifestaciju genetskih i bioloških faktora.

Soulwork postavlja općenito pitanje “Na koji način nalazite smisao u životu?”. To pitanje uključuje i pitanje “Kako vaši simptomi mogu imati smisla?”

DIJAGNOSTICIRANJE DUŠEVNIH BOLESTI

Nema univerzalne definicije duševnih bolesti. Često se ponašanja koja krše društvena pravila smatraju znakovima duševne bolesti. Nadalje, ponašanje koje se u jednoj kulturi smatra duševno bolesnim u drugoj će se možda smatrati normalnim. Neka izmijenjena stanja svijesti koja se u Zapadnim kulturama dijagnosticiraju kao duševne bolesti, možda će u Istočnim i aboridžinskim kulturama biti smatrana ključnim ljudskim iskustvima.

Uz to, većina “normalnih” ljudi priznaje razdoblja u kojima je njihova sposobnost nošenja sa situacijama bila ograničena zbog emocionalne ili stresne reakcije na krizu. Posljedica ozbiljnih životnih kriza (kao što su npr. ratovi) u pravilu je širenje simptoma duševnih bolesti kod ljudi koji su njima zahvaćeni.

Koja je razlika između “normalne” i “abnormalne” osobnosti? Gledište Soulworka je da “normalnost” postoji na hijerarhiji aktualizacije. Nešto što je u jednom kontekstu normalno, bit će abnormalno u drugom.

Mnogi zdravstveni radnici koriste Dijagnostički i statistički priručnik duševnih bolesti (DSM-IV) ili Međunarodnu klasifikaciju bolesti (ICD). DSM-IV i ICD definiraju duševne bolesti po njihovim jedinstvenim simptomima i osobitostima. Ti se simptomi, međutim, često preklapaju, razlikuju se od osobe do osobe, a ljudi ponekad simultano prikazuju više od jednog skupa raspoznatljivih simptoma.

Soulwork ne pokušava dijagnosticirati “duševne bolesti”. Umjesto toga, Soulwork istražuje što osoba želi, a određivanje željenih ishoda koje je posljedica tog postupka pouzdano identificira životne izazove. Rad na ishodima uči ljude birati i određivati si zdrave ishode!

Soulwork "skicira" strukture subjektivnog iskustva:

 • Osobna povijest (Personal History): uvid u “vremensku liniju” osobnih događaja, te događaja u odnosima

 • Predstavljanje prošlosti (Past Representations): uvid u prostorne matrice važnih sjećanja

 • Mape odnosa (Relationship Maps): uvid u prostornu matricu važnih odnosa

 • Rad na ishodima (Goalwork): uvid u prostornu matricu ishoda osobe

 • Hodanje kroz san (Dreamwalk): uvid u metaforičnu matricu željene budućnosti

Neverbalni signali mogu podržavati, poricati ili obogaćivati verbalizirani sadržaj. Savjetovanje uključuje primjećivanje i reagiranje na takvu nesvjesnu komunikaciju stranke.

Soulwork istražuje odnose osobe, njezinu osobnu povijest, željene ishode i osobnu usklađenost (kongruenciju), te koristi i posljedice nastavljanja određenih ponašanja, odnosno ostvarivanja željenih ishoda. Kako bi potaknuo taj proces, Soulwork procjenjuje ponašanje koristeći tri hijerarhije:

 • Apstrakcija (uključuje radove dr. Gregoryja Batesona)

 • Odnosi (uključuje radove Annegret Hallanzy)

 • Aktualizacija (uključuje radove  dr. Clare Gravesa)

Ishodi često uključuju olakšavanje ili kontroliranje simptoma tjelesne ili duševne bolesti. Postizanje željenog uspjeha predstavlja završetak procesa savjetovanja! Soulwork savjetovanje omogućava dugoročno olakšanje za ljude sa sljedećim simptomima “duševnih bolesti”:

Osobe sa dijagnozom poremećaja ličnosti:

 • Osobe koje pokazuju tjeskobu i ograničenu percepciju sebe i drugih

 • Osobe koje pokazuju pretjerani narcizam

 • Osobe koje pokazuju slabu kontrolu nagona, sa problematičnim odnosima

 • Osobe koje pokazuju neodgovarajuće emocionalne reakcije

Osobe sa dijagnozom anksioznih poremećaja:

 • Osobe koje opisuju strah od rutinskih događaja

 • Osobe koje opisuju strah od određenih objekata, situacija ili aktivnosti

 • Osobe koje opisuju općeniti strah, sa ubrzanim bilom i teškoćama u disanju

 • Osobe koje opisuju zastrašujuće ponovno proživljavanje traumatskih događaja

 • Osobe koje kontroliraju strah uz pomoć opsesivnih misli ili kompulzija

Osobe sa dijagnozom poremećaja u raspoloženjima:

 • Osobe koje opisuju jake emocije bez očitih uzorka

 • Osobe koje opisuju tugu, beznadnost i osjećaj bezvrijednosti

 • Osobe koje opisuju pojačane promjene raspoloženja, pretjeran osjećaj više vrijednosti, razdražljivost i probleme sa spavanjem

 • Osobe koje opisuju promjene između maničnih i depresivnih ponašanja

Osobe sa dijagnozom disocijativnih poremećaja:

 • Osobe sa amnezijom

 • Osobe sa izdvojenim ličnostima koje se izmjenjuju u kontroli ponašanja

 • Osobe koje opisuju osjećaj odvojenosti od tijela ili uma

Osobe sa dijagnozom psihosomatskih poremećaja:

 • Osobe koje opisuju neobjašnjive fizičke simptome

 • Osobe koje dolaze sa sljepoćom, gluhoćom ili grčevima (bez somatskih uzroka)

 • Osobe koje se boje bolesti i interpretiraju sve simptome kao dokaze bolesti

Osobe sa dijagnozom poremećaja povezanih sa opojnim tvarima:

 • Osobe koje dolaze se posljedicama zloporabe droga, nuspojavama lijekova ili izloženosti toksičnim materijalima

Osobe sa dijagnozom poremećaja prehrane:

 • Osobe koje opisuju ozbiljne poremećaje u prehrani

 • Osobe koje opisuju strah od debljanja i izbjegavaju jedenje

 • Osobe koje opisuju pretjerano jedenje i namjerno povraćanje

 • Osobe koje koriste preparate za sprječavanje debljanja

Osobe sa dijagnozom poremećaja u kontroli nagona:

 • Osobe koje opisuju impulzivna ponašanja, kao što su vulkanske manifestacije emocija, kompulzivne krađe, piromanija, kockanje ili druge ovisnosti.

KORISTI OD SIMPTOMA

Gore navedene dijagnoze opisuju određene oblike ponašanja. Soulwork istražuje korist koju osobe imaju od tih ponašanja, s namjerom zadržavanja koristi tako da simptomi postanu nepotrebni. Obično su simptomi povezani s mnogim koristima za osobu.

Primjerice:

 • Simptomi sprječavaju osobu da napravi nešto što osoba ne želi raditi (npr. “Ne mogu ići na posao koji mrzim, jer sam bolestan.”)

 • Simptom uzrokuje da osoba napravi nešto što želi, no, bez simptoma, ne bi učinila (npr. “Mogu se odmarati samo kad sam bolestan.”)

 • Simptom uzrokuje da druga osoba učini nešto što inače ne bi (npr. “On je dobar prema meni samo kad sam bolesna!”)

 • Simptom je kazna (npr. “Zaslužujem biti bolesna jer...”)

KADA JE SOULWORK PRIKLADAN NAČIN SAVJETOVANJA?

Soulwork savjetovanje općenito je prikladno za osobe koje preuzimaju odgovornost za vlastite odluke. Soulwork je luksuz za motivirane, odgovorne odrasle osobe koje žele ubrzati svoj uspjeh! Soulwork nije prikladan za ljude koji se ne žele promijeniti ili koji ne mogu donijeti odgovorne odluke. Primjeri simptoma koji su kontra-indicirani u Soulworku:

 • Osobe sa simptomima koje su rezultat stanja koja traže medicinsku skrb (npr. infekcije)

 • Osobe sa simptomima koje su rezultat reakcija na negativno djelovanje toksina (npr. lijekova, droga, radijacije itd.)

 • Osobe sa simptomima demencije, povezane sa starošću

 • Osobe koje ne mogu prepoznati svakodnevne stvari, rođake, itd.

 • Osobe sa oštećenjem na mozgu koje pokazuju psihotične simptome

 • Osobe koje opisuju ozbiljna priviđenja i halucinacije

 • Osobe koje govore ili se ponašaju na bizaran način, ili sa ograničenim emocionalnim reakcijama

 • Osobe koje se ponašaju djetinjasto, koje ne mogu razgovarati o složenim ili apstraktnim ishodima

 • Osobe kojima nedostaju značajni podržavajući odnosi s bliskim osobama

 • Osobe koje mogu ozlijediti sebe ili druge

Osobe s takvim simptomima mogu imati koristi od Soulwork savjetovanja u kojem se koriste izomorfne ili interaktivne metafore. (Osobe u iskrivljenim stvarnostima ili čak u komi mogu reagirati na metafore uz pomoć neverbalne komunikacije). Ukoliko osoba riješi takve simptome, tada Soulwork postaje prikladan način rada za daljnji rad na osobnim promjenama.

DOPUNJAVANJE SOULWORKA

Soulwork je dobro dopuniti kombinirajući ga s aktivnostima kao što su plesna terapija, likovna terapija, yoga, masaža, gimnastika, borilački sportovi, itd. Dodatno, potaknite ljude na redovito savjetovanje s liječnikom, na uravnoteženu prehranu, na redovito vježbanje i šetnje prirodom.

Ovaj članak opisuje dio potencijala Soulworka kao oblika savjetovanja i kao dodatka psihoterapiji. Soulwork uključuje i potpunu metodologiju za savjetovanje parova, timova i obitelji.

Program izobrazbe u stjecanju vještina Soulworka sastoji se od tri temeljna šestodnevna seminara i tri napredna šestodnevna seminara, sa dodatnim radionicama za savjetovanje parova, timova i obitelji.

Seminari

Edukacija u sustavno orijentirano savjetovanje

Soulwork 1 Razumijevanje sustavnog pristupa odnosima i rješavanje krivnje
Soulwork 2 Definiranje životnih ciljeva i planiranje njihovog ispunjenja
Soulwork 3 Rješavanje unutarnjeg konflikta i ponovno pronalaženje izvornog identiteta
Soulwork 4 Vraćanje izgubljenih izvornih kvaliteta i izgradnja željenih vještina
Soulwork 5 Okončavanje toksičnih navika i izgradnja ispunjavajućih odnosa
Soulwork 6 Rješavanje traumatičnih iskustava i stvaranje motivacije
Soulwork 7 Rješavanje štetnih posljedica toksičnog mentorstva i pronalaženje inspirativnog mentorstva
Soulwork 8 Istodobno savjetovanje parova odnosno partnera
Soulwork 9 Istodobno savjetovanje timova i njihovih vođa
Soulwork 10 Istodobno savjetovanje cijele obitelji

© Martyn Carruthers, studeni 2001, sva prava pridržana.

Na hrvatski prevela Ana Briški.

Soulwork savjetovanje i obuka www.systemiccoaching.com

eXTReMe Tracker


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com