Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Psihobiologija Duše

© Martyn Carruthers, 1988-2018

Translated by Stjepan Werft Soulwork Croatia / Hrvatska Ispit na Hrvatskom


Emociolalna zrelost

Sažetak

Moje kolege i ja savjetovateljskim radom (engl. coaching) pomažemo ljudima da raščiste i razriješe egzistencijalne situacije u njihovim životima, koje uvijek uključuju pomoć pri suočavanju s izazovima u odnosima s drugim ljudima (sustavima). Mnogi klijenti su postigli dugotrajne remisije kroničnih simptoma mentalnih i fizičkih poremećaja u kratkom periodu vremena kroz naše «sistemsko savjetovateljstvo» (engl. systemic coaching).

Kako naše sistemsko savjetovateljstvo rezultira tako velikim brojem oporavaka, pretpostavljamo kako naš rad ispravlja i unaprjeđuje obrasce koji leže u pozadini psihosomatske strukture bolesti. Ovaj članak je nastao nakon pregleda dijela literature o psihobiologiji koji je učinjen kako bi se bolje razumjeli i dodatno poboljšali rezultati koje već sada postižemo [i].

Kako je naše «životno savjetovateljstvo» povezano sa simultanim dugoročnim oslobađanjem od fizičkih i mentalnih poremećaja, također smo kroz intervjuiranje osoba koje su se oporavile od ozbiljnih bolesti tragali za tehnikama efikasnog iscjeljivanja. Za to istraživanje smo usvojili strategije modeliranja iz Neuro-lingvističkog programiranja (NLP) koje su nam omogućile modeliranje sistemske dinamike i načine predviđanja posljedica u sistemu.

Podaci dobiveni kroz te intervjue su nam pomogli u definiranju spontanog ali i vrlo efikasnog procesa iscjeljivanja [ii]. Samo-iscijeljeni ljudi koje smo ispitivali tipično su:

  • Razriješili (bez odbacivanja) osjećaj krivnje nastao uslijed postupaka u prošlosti. (Osoba nalazi razlog da bude sretna)
  • Prihvatili simptome bolesti kao «prijateljsku poduku». (Osoba stvara unutarnju ravnotežu)
  • Raščistili svoje odnose. (Osoba uživa u ostatku života)
  • Stvorili kvalitetne odnose. (Osoba nalazi razlog za život)
  • Prepoznali i razriješili traumatična sjećanja. (Osoba preuzima odgovornost)
  • Procijenili i promijenili svoje uzore. (Osoba pronalazi «zdrave» uzore)

Od 1996. smo koristili ovu strategiju sistemskog savjetovateljstva kod motiviranih osoba kako bi razriješili osjećaj krivnje, razriješili gubitak identiteta i njihove unutarnje sukobe; ponovno procijenili njihove odnose; razriješili sjećanja nabijena negativnim emocijama i pronašli nove uzore. Prilikom našeg sistemskog savjetovateljstva, simptomi fizičkih i mentalnih bolesti često dugoročno «iščezavaju».

Koja je stvarnost stvarna?

Naš vanjski svijet mi razumijemo kroz stvaranje modela. Koristimo modele u pokušaju da razumijemo našu prošlost, u želji da živimo odgovarajuće u sadašnjosti i pri predviđanju budućih događaja. Međutim, može se dogoditi da zamijenimo naše unutarnje i vanjske svjetove i da se ponašamo kao da su naši unutarnji modeli stvarni u vanjskom svijetu. Dok modeliramo načine na koje ljudi stvaraju svoje unutarnje svjetove, pomažemo im da shvate i promjene njihove vanjske svjetove.

Tragovi uspješnog savjetovateljstva kroz bolest ka zdravlju leže u biologiji neuroloških struktura koje posreduju u našim perceptivnim, emotivnim i kognitivnim iskustvima – tzv. «Tijelo-Um».

Ako pomognemo ljudima da promjene nutarnje svjetove svog «tijelo-uma», te promjene mogu biti popraćene promjenama u njihovim fizičkim tijelima. Naš program sistemskog savjetovateljstva omogućuje značajno mentalno i fizičko «iscjeljenje» u kratkom vremenskom periodu, a da pritom pruža i kognitivnu spoznaju koja pomaže ljudima da spriječe događaje koji leže u uzrocima bolesti.

Savjetovateljstvo za Tijelo-Um

Savjetovateljstvo za Tijelo-Um potiče uvide prilikom promjene subjektivnog iskustva. Takvo savjetovateljstvo karakteriziraju promjene u fizičkim, perceptivnim, emotivnim i kognitivnim iskustvima. Izostanak dugoročne promjene nakon savjetovateljstva može ukazivati na neprimjereni program savjetovanja kojeg je osoba sa punim pravom odbila, ili da je prilikom savjetovanja stupljeno u kontakt s onim moždanim strukturama koje obrađuju samo nove informacije. Kognitivne «intervencije» vrlo teško komuniciraju s moždanim strukturama koje posreduju u emotivnim, perceptualnim i somatskim promjenama.


Psihobiologija promjene

Osoba može svjesno prepoznati i odgovarati na logična pitanja i razumne zahtjeve. Savjetovatelj (engl. coach) može brzo provjeriti da li je poruka primljena prema verbalnim i neverbalnim odgovorima osobe.

Osoba može nesvjesno primiti i odgovoriti na slike, glazbu, metafore, pokrete i simbole. Savjetovatelj može provjeriti da li je nesvjesna poruka primljena prema zamijećenim promjenama u neverbalnom ponašanju osobe nakon komunikacije (osoba će nesvjesno klimnuti, pocrveniti u licu, promijeniti tonalitet glasa itd.). Čini se kao da riječi «svjesno» i «nesvjesno» ukazuju na različiti dio mozga koji obrađuje informacije. Kod «normalnih» dominantno desnorukih ljudi, lijeva cerebralna hemisfera dominira procesom logike, razuma, donošenja sudova i razumijevanjem, dok desna hemisfera dominira obradom slika, metafora i indirektnom komunikacijom [iii].


Rad s lijevom cerebralnom hemisferom

Lijeva moždana hemisfera pohranjuje i obrađuje logičke informacije. Potičemo ljude da odrede svoje ciljeve i istraže posljedice postizanja istih. Svaka osoba je aktivno i svjesno uključena u kognitivne aspekte svog napredovanja.

Rad s desnom cerebralnom hemisferom

Čini se da je emotivna komponenta sjećanja primarno pohranjena u desnoj moždanoj hemisferi, uz određenu dozu prekrivanja. Isto tako, desna strana mozga posreduje kod neugodnih emocija, dok lijeva strana mozga posreduje kod ugodnih. Istraživanja alexithymije (poremećaj kod kog osoba ne može izraziti svoje emocije i razvija fizičke simptome usijed toga) impliciraju da je desna strana ta koja pamti bolne emocije [iv]. Strategije Soulwork savjetovateljstva surađuju s desnom hemisferom putem humora, metafora, igara riječi i simbola [v].

Rad doktora Miltona Ericksona, majstora višerazinske komunikacije [vi], nadahnuo je razvijanje naših «interaktivnih metafora». Dok lijeva polovica mozga reagira na logično, racionalno mišljenje, desna reagira na informacije asocijacijom. Istovremena stimulacija može se upotrijebiti sa svrhom udruživanja emotivnih i kognitivnih reakcija [vii] koje će pomoći osobi da promijeni neželjene navike.


Što želiš?

Rad na ciljevima dozvoljava ljudima istovremeno korištenje lijeve i desne strane mozga. Dok verbalno izražava ciljeve, osoba nesvjesno izražava prigovore i unutarnje sukobe putem neverbalne nepodudarnosti koja je iskusnom savjetovatelju lako uočljiva. Takve nepodudarnosti obično se mogu promatrati između verbalnog jezika (lijeva polovica mozga) i popratnog neverbalnog jezika (desna polovica mozga). Na primjer, osoba može reći «Da» i pritom klimati glavom s lijeva na desno kao da kaže «Ne».

Savjetovatelj koji može kroz razgovor istražiti i nježno razriješiti da-ne nepodudarnost ima snažno oruđe za pomaganje drugoj osobi prilikom traganja za unutarnjom ravnotežom. Druge uobičajene nepodudarnosti koje zahtijevaju neposredno razrješavanje su kritiziranje, odgovaranje tipa «Da, ali…», laskanje i laganje. (Te vitalne komunikacijske vještine podučavamo prvih par dana našeg programa naobrazbe.).


Rad s limbičkim sistemom

Komunikacija desne i lijeve polovice mozga istovremeno se obrađuje kroz limbički sistem koji povezuje misli s emocijama [viii]. Desna polovica mozga je pored toga uključena u manifestiranje psihosomatskih simptoma. Tijelo-Um može komunicirati koristeći se limbičkim mozgom kako bi proizveo fizičke osjete i psihosomatske simptome [ix]. Prema tome, emocionalna stanja proizašla iz limbičkog mozga utječu na i mogu premostiti kognitivne procese neokorteksa.

Rad na razini limbičkog sistema pomaže osobi da promijeni svoja emocionalna stanja. Kao primjer možemo navesti «podižući» utjecaj mnogih vrsta glazbe na depresivnu osobu. Kada aktiviramo limbički sistem, mijenja se psihologija osobe i njene emocije. Osoba može razmotriti situaciju na drugačiji način čak ako je glazbu samo zamislila. Ovaj koncept se intenzivno (i često bez znanja) koristi kod vizualizacija.


Logika i emocije

Limbički dio mozga je vjerojatni izvor osjećaja uvjerenosti koji od ideja stvara uvjerenja. Paul MacLean, pionir neurobiologije, je rekao: «Limbički mozak, taj primitivni mozak koji ne može niti čitati niti pisati, pruža nam osjećaj onog što je stvarno, točno i važno.» [x.xi]. Naše znanje o limbičkom mozgu pomaže nam razumjeti istovremene nepodudarnosti između «spoznaje (intelektualne) o točnosti nečeg» dok imamo «osjećaj (emociju) kako nešto nije točno».

Logički argumenti (koje posreduje neokorteks) rijetko mijenjaju emotivna uvjerenja (koje posreduje limbički sustav). Naslućujući to, učinkoviti prodavači i političari često apeliraju na naše emocije, umjesto na razum.

Emocije obično nisu podvrgnute nadzoru racionalnog razmišljanja neokorteksa. Kako limbički sistem radi bez svjesne logike, strategije asociranja «klasičnim uvjetovanjem» slične onima koje koriste praktičari NLP-a (Neuro-lingvističkog programiranja) i NAC tehnike Anthonya Robbinsa (Neuro-Associative Conditioning), moguće je koristiti kako bi se dobio pristup i «kontrola» nad emocijama putem limbičkog sistema.

Putem komuniciranja s limbičkim mozgom, omogućujemo ljudima da promijene svoju percepciju o emocijama koje osjećaju sa svrhom prikazivanja emocija kao zanimljivog načina komunikacije sa Tijelo-Umom. (Rezultat sjedinjenja moždanih funkcija je gubitak utjecaja prodajnih trikova i političke retorike na tu osobu!)

Limbički mozak također posreduje kod glazbe, intonacije govora i metafora [xii]. Strategije savjetovanja koje izravno komuniciraju s limbičkim mozgom jesu interaktivne metafore i simboličko integriranje. Limbički mozak reagira emotivno na simbole, kao što su ikone, mandale i umjetnička djela. Mi možemo koristiti simbole kako bi radili s limbičkim mozgom. (Npr.: «Koji simbol bi predstavljao tu emociju?» ili «Zamisli da si umjetnik i da će tvoj život biti tvoje remek-djelo…»).


Rad sa amygdalom (amigdaloidnom jezgrom)

Amygdala je dio limbičkog sistema koji povezuje emocije sa simbolima. Ona prima informacije od neokorteksa, te sjedinjuje senzorne informacija iz vanjskog (objektivnog) i unutarnje (subjektivnog) svijeta, što rezultira iskustvom «stvarnosti».

Amygdalu nazivaju «srcem» limbičkog mozga [xiii]. Amygdala reagira i na zamišljena iskustva i na stvarna iskustva. (Npr., na par trenutaka se sjetite gorkog okusa limunade, pa uočite što se događa s lučenje sline u vašim ustima!) Možda ćete osjetiti tugu zbog nečeg iz prošlosti, ili strah zbog mogućnosti u budućnosti, premda te «stvarnosti» postoje samo u vašoj mašti. Amygdala reagira na način kao da su se zamišljeni događaji stvarno dogodili u vanjskom svijetu.

Budući amygdala ne razlikuje između onog što je stvarno i što je živahno zamišljeno, interaktivne slike nude snažan način za komuniciranje s Tijelo-Umom. Primjer je «mentalna» proba u kojoj osoba koristi vizualno isprobavanje kako bi poboljšala svoju izvedbu. Mi radimo s ljudima na tome da istraže moguće strategije za postizanje vrijednih ciljeva. Rad sa amygdalom također pruža mogućnost ljudima da promjene svoje emotivne pritiske s obzirom na neugodne buduće događaje koje su zamislili.

Radimo s ljudima na tome da umanje utjecaj negativnih emocija iz prošlih trauma, tako što im ponudimo različite perceptualne pozicije pomoću kojih mogu ponovno sagledati i procijeniti traumatične događaje. To omogućuje ljudima da uče iz traumatskih, fobičnih ili zlostavljačkih događaja bez da ih preplave emocije, sve dok se trauma ne bude mogla mirno iskusiti (prisjetiti je se) s nekog drugog gledišta.


Savjetovatelj/ica može upotrijebiti «sintetizirajuće» obrasce u radu s ljudima kako bi im omogućio/la međusobno poprečno povezivanje (engl. cross-link) osjetilnog sistema.
(Npr., «Koje boje bi bio taj osjećaj? Što bi taj osjećaj želio poručiti?») Rad na razini limbičkog sistema pomaže osobi u promjeni njene percepcije emocija, kako bi ona mogla doživjeti neugodne osjećaje kao zanimljivu komunikaciju s Tijelo-Umom. Pored toga, integracija moždanih funkcija koja slijedi iz toga kao da povećava osobni integritet osobe. Slijedno tome, emotivni prodajni trikovi i politička retorika gube puno od svog prijašnjeg utjecaja!

Kako limbički sistem također interpretira glazbu, intonaciju govora i metafore [xiv], mi koristimo strategije savjetovateljstva koje izravno komuniciraju s limbičkim mozgom. Pritom koristimo interaktivne metafore i simboličko sjedinjavanje. Kako limbički sistem omogućuje ljudima da reagiraju emocionalno na simbole, radimo s njima na tome da kreiraju «mape» i simboličke matrice, koje postaju naše dragocjeno oruđe u dijagnosticiranju i savjetovanju. Koristimo simbole i umjetnost kao način komuniciranja putem limbičkog sistema. (Npr., «Koji simbol bi predstavljao ovu emociju?»)


Rad sa stražnjim mozgom

Stražnji dio mozga prevodi komunikaciju s Tijelo-Umom. Ponekad ga zovu reptilskim stražnjim mozgom [xv] jer ga reptili također imaju. Stražnji mozak se brine za učenje i svakodnevno ponavljajuće ponašanje: navike, rutine i motoričke vještine.

Stražnji mozak također povezuje emocije i djelovanje [xvi]. (Djelovanje možemo nazvati iskrenim izražavanjem.) Mi izražavamo agresiju, podređivanje, teritorijalne i spolne interese putem našeg djelovanja. Pokreti tijela, tjelesni osjeti i neverbalna komunikacija uključuju stražnji mozak, a slično limbičkom sistemu, i stražnji mozak također reagira na simbole [xvii]. Simboli mogu prizvati emocije povezane s preživljavanjem (bježanje ili borba, strah ili ljutnja) i to može biti mjesto gdje mi stvaramo emocionalne reakcije na arhetipske simbole. Tijekom Soulworka, svaku osobu tražimo da kreira simbole koje služe za rad s tim dijelom njihovog mozga.


Psihobiologija Duše

Osnova Soulworka je rad s ljudima na postizanju životnih ciljeva. Koraci pritom uključuju razrješavanje unutarnjih sukoba i sjedinjavanje «dijelova osobnosti» (na način kojim se postiže unutarnja ravnoteža) kako bi se životni ciljevi mogli prepoznati i kako bi se mogao napraviti plan njihovog postizanja. Ovo sjedinjavanje vodi većinu ljudi prema iskustvu stabilnog osjećaja «povezanosti», pri kojem pretpostavljamo da svi gore navedeni dijelovi mozga komuniciraju istovremeno.

Osoba koja proživljava ovo sjedinjavanje pokazuje znakove potpune verbalne podudarnosti i neverbalne simetričnosti [i], koji mogu ukazivati na to da se obje kranijalne hemisfere, limbički sistem, amygdala i stražnji režanj mozga nalaze u neuobičajenom stanju sjedinjenosti. Kroz to iskustvo, osoba se može usmjeriti na izrazito apstraktne koncepte i na specifične životne detalje istovremeno. Većina ljudi govori o osjećaju povezanosti sa «transcendentalnom» svjesnošću širom od Tijelo-Uma. Mi to iskustvo nazivamo stanjem «Duše», a našu pragmatičnu filozofiju koja iz tog proizlazi «Radom u osobnim promjenama temeljem iskustva Duše» (engl. Soul Centered Changework). Podučavanjem te savjetovateljske tehnologije se bavimo pod nazivom «Soulwork Sistemskim Savjetovateljstvom» (engl. Soulwork Systemic Coaching)

Kad postavite pitanje osobi koja se nalazi u stanju «Duše», većina će reći da «Duša» ima neovisno postojanje; da je «Duša» postojala prije nego se osoba rodila; i da će «Duša» nastaviti postojati i nakon što osoba fizički umre. Neki u našoj grupi vjeruju kako naš način savjetovateljstva omogućuje «duhovnu povezanost», dok drugi smatraju kako je iskustvo «Duše» prirodna posljedica sjedinjavanja svih moždanih aktivnosti.

Štogod da je istinito, iskustvo «Duše» pruža ljudima kongruentnu osnovu na kojoj mogu raščistiti životne ciljeve i odnose. To raščišćavanje, temeljeno na iskustvu «Duše», kao da pruža značajno iscjeljivanje Tijelo-Uma u kratkom vremenskom roku.


Ljudi koji nisu mogli iskusiti takvu egzistencijalnu ravnotežu su imali sistemski ili fizički razlog za to. Najčešći razlog su krizne situacije (prezauzetost), krivnja (ravnoteža ne bi imala «smisla» u životu» i ovisnički odnosi (ravnoteža bi ugrozila važan odnos s nekim).

Ostali razlozi su: da je osoba dugo vremena bila disocirana (izgubljen identitet), da se poistovjetila s nekom drugom osobom (identifikacije) ili se istovremeno poistovjetila s dvije osobe (sukob identiteta).

Svakodnevno dorađujemo našu metodologiju sistemskog savjetovateljstva s ciljem pružanja imuno-stimulacije (suprotno od imuno-supresije) kako bi klijentov imunološki sistem funkcionirao optimalno.

Također potičemo profesionalne zdravstvene radnike koji su nezadovoljni «status quo» situacijom da koriste naše strategije savjetovateljstva u svom radu.


© Martyn Carruthers 1988

Iskazujem priznanje gđi. Annegreti Hallanzy (njemačkoj obiteljskoj terapeutici), gđi. Janelle Doan (kanadskoj stručnjakinji za ljudske resurse) i Davidu Leeju (američkom treneru), za njihov doprinos na ovom području.

Bilješka autora (Listopad 2002)

Dok se vraćam u mislima na protekle četiri godine provedene u radu s klijentima, u edukaciji i mentorstvu, otkako sam napisao ovaj članak uočavam mnoge očite «slijepe ulice» (kad sada gledam unatrag) i «mini-uvide» čiji je broj toliko velik da bih mogao reći da smo u međuvremenu nanovo izmislili (engl. re-invented) sistemsko savjetovateljstvo, ili smo ga u najmanju ruku - redefinirali.

Bez obzira na to, ljudi ostaju vjerni svojem naučenom ponašanju (engl. conditioning). Ljudi koji tragaju za «jednostavnim rješenjima složenih problema», često traže samo skup kratkoročnih rješenja za odvlačenje pažnje od problema.

Iako su mnogi zdravstveni radnici u središnjoj Europi usvojili Soulwork u svom radu, ono nije «na dohvat ruke» drugdje. Naš izazov je da pružimo ove vještine «običnim ljudima» posvuda.

Pozivamo vas da nam pomognete.


Email:

Seminari

Edukacija u sustavno orijentirano savjetovanje

Soulwork 1 Razumijevanje sustavnog pristupa odnosima i rješavanje krivnje
Soulwork 2 Definiranje životnih ciljeva i planiranje njihovog ispunjenja
Soulwork 3 Rješavanje unutarnjeg konflikta i ponovno pronalaženje izvornog identiteta
Soulwork 4 Vraćanje izgubljenih izvornih kvaliteta i izgradnja željenih vještina
Soulwork 5 Okončavanje toksičnih navika i izgradnja ispunjavajućih odnosa
Soulwork 6 Rješavanje traumatičnih iskustava i stvaranje motivacije
Soulwork 7 Rješavanje štetnih posljedica toksičnog mentorstva i pronalaženje inspirativnog mentorstva
Soulwork 8 Istodobno savjetovanje parova odnosno partnera
Soulwork 9 Istodobno savjetovanje timova i njihovih vođa
Soulwork 10 Istodobno savjetovanje cijele obitelji

eXTReMe Tracker


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com