Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

OTKRIJTE SISTEMSKO POUČAVANJE

© Martyn Carruthers, 1998-2018
Soulwork Croatia / Hrvatska Ispit na Hrvatskom


Emociolalna zrelost

Neki ljudi odlično poučavaju sami sebe kroz grozomorne životne krize. Takvi ljudi koriste strategiju za izabiranje strategija; to je glavna strategija koju smo mi rafinirali i integrirali ... Soulwork sistemsko poučavanje

Svaki korak sistemskog poučavanja ispunjava cilj prethodnog koraka, kao pripremu za uspjeh idućeg koraka. Slijed sistemskog poučavanja važan je jednako koliko i ciljevi ili metode za rad na osobnim promjenama. Neučinkovit slijed poučavanja može rezultirati neprekidnim gubljenjem vremena – možda razrješavanjem nevažnih «problema» ili izradom planova koji nisu važni za ciljeve ili za život!

Poučavanje prema uspjehu može biti jednostavano ako osoba nema koristi od toga da ne uspije! Međutim, uspjeh je obično zakompliciran zbog okolnosti, odnosa s drugim ljudima, zbog mentalnih ili fizičkih bolesti, sukoba, ograni¬ča¬vajućih uvjerenja, neugodnih emocija ili toksičnih uzora.

Želite li da uspjeh dođe k vama? Čekate li «patnju» da vas motivira? Čekate li «dobar savjet» ili nekoga da vam kaže što da učinite? Čekate li dozvolu da biste uživali u životu?

Možete li sve to ostaviti iza sebe i krenuti naprijed?

Dijagnoza odnosa. Poučavamo ljude da procijene i predvide situacije u svom životu tako da analiziraju svoje «mape odnosa». (Mapa odnosa je polusvjesna «karta» uočenih prostornih pozicija svih odnosa.) Mapa daje mnogo informacija potrebnih za kasnije razjašnjavanje odnosa (Relationship Clarification), otkrivanje i razrješavanje osjećaja krivnje (Guilt Management) i identificiranje ciljeva (Goal Coaching).

Razjašnjavanje odnosa. Poučavamo ljude kako da raspletu svoje odnose. To stvara prostor za bržu dijagnozu i identificiranje ciljeva, što uključuje prepoznavanje i razrješavanje «prijenosa» (Transference) i odnosa s ljudima koje cijenimo zbog onoga što predstavljaju, a ne zbog onoga tko su.

Otkrivanje i razrješavanje osjećaja krivnje. Krivnja se odnosi na neugodan tjelesni osjećaj – i na depresivan stav prema smislenosti života koji obično slijedi nakon što smo nekom naškodili. Krivnja se najčešće javlja nakon što smo uočili da smo nanesli štetu roditelju, partneru ili djetetu. Mi poučavamo pojedince i grupe kako da razriješe probleme krivnje da bi uvećali svoj «osjećaj smisla u životu» i dobili ponovni pristup mladalačkoj motivaciji.

Dijagnoza cilja. Poučavamo ljude da procijene i predvide odgovarajuće korake prema odabranom uspjehu. Slušamo i odgovaramo na njihovu verbalnu i neverbalnu (nesvjesnu) komunikaciju koja je povezana sa svakim korakom. To razjašnjava prirodu i opseg «blokada» prema uspjehu, te potrebne resurse.

Identificiranje cilja. Poučavamo ljude da odrede i planiraju usklađene ciljeve. Poučavamo ljude da razjasne filozofiju, negativne ciljeve, sukobe i apstrakcije koje stoje na mjestu ciljeva.

Razrješavanje sukoba. Poučavamo ljude da pronađu svoje potpuno životno usmjerenje tako što će prepoznati i razriješiti sukobe. Poučavamo pojedince, parove i timove kako da naprave osnovne životne odluke ili kako da integriraju bilo kakav višestruki sukob različitih ciljeva.

Rad na promjenama identiteta (Identity Changework). Poučavamo ljude kako da razriješe egzistencijalne probleme identiteta (gubitak identiteta) – koje nazivamo izgubljeni identitet (Lost Identity), identifikacije (Identifications) i sukob identiteta (Identity Conflict). Poučavamo ljude kroz ovaj dubok i delikatan rad koji integrira dijagnozu odnosa, dijagnozu cilja, identifikaciju cilja i razrješavanje sukoba.

Rad na promjenama uvjerenja. Mnoga toksična uvjerenja predstavljaju veze s nama važnim ljudima. Te se veze često uočavaju kao «neželjeni utjecaji» ili manipulacija, a obično se odnose na pitanja moći. Toksična uvjerenja mogu biti povezana i s kontrolom ili utjecajem na imovinu, rad, uvjerenja i/ili vrijednosti. Poučavamo ljude kako da identificiraju toksična uvjerenja – i da pažljivo pro¬mi¬jene veze koje zahtijevaju takvi odnosi.

Rješavanje traume. Mi poučavamo ljude da identificiraju i riješe ograniča¬vaju¬će osjećaje. Ograničavajući osjećaji obično predstavljaju neriješene traume iz prošlosti, koje mogu biti svjesno zaboravljene. Slijedeći rješavanje traume, motivacija može poteći zajedno s povraćenim resursima ili kvalitetama koje su, nakon traume izgubljene ili zaboravljene.

Ekspertno modeliranje. Poučavamo ljude kako da identificiraju i poboljšaju strategije stručne izvedbe. To uključuje razrješavanje prigovora na uspjeh, identifi¬cirajući i svjesne i nesvjesne strategije, te usavršavanje tih strategija radi vrhun¬ske izvedbe. Zatim se, kod motiviranih pojedinaca, strategije stručne izvedbe dupliciraju. Ekspertno modeliranje često uključuje poboljšavanje odluka, kreativnosti i motivacije.

Mentorstvo. Poučavamo ljude da identificiraju i prekinu veze s toksičnim uzo¬rima, te da pronađu mentore koji će im pružiti inspiraciju za važne ciljeve. Na¬kon razrješavanja odnosa i emocionalnih «blokada», mentorstvo može pružiti neprestanu inspiraciju.

Pregled Soulwork sistemskog poučavanja

Soulwork sistemsko poučavanje istražuje što ljudi žele, gdje se ljudi sada nalaze i kako mogu uspjeti u postizanju željenih ciljeva. Ciljevi sistemskog poučavanja uključuju mate¬rijalni uspjeh, željene osjećaje i uspjeh u odnosima.

Krize i zrelost

Što želite? Da li životna kriza sprečava vas, prijatelja, člana obitelji ili vašeg zaposlenika od usredotočivanja na ciljeve? Mi poučavamo ljude da razriješe krize KAKO BI poučavanje postalo moguće. Mnogi ljudi u krizama doživ¬lja¬vaju «dobnu regresiju» i ponašaju se djetinjasto. Ljudi koji čekaju da drugi za njih rješavaju krize mogu ostati nezreli i ovisni! Mi poučavamo ljude da sami rješavaju svoje krize!

Zapletenost u odnosima i osjećaj krivnje

Što želite? Ciljevi obično pokazuju s kim su ljudi u zapletenom odnosu. Mi poučavamo ljude kako da razriješe zapletene odnose koji se upliću u vaše ciljeve. Obični zapleteni odnosi su s roditeljima, partnerima, nekadašnjim partnerima i djecom. Zbunjenost u odnosima (npr. reagiranje na partnera kao da reagirate na roditelja ili odgovaranje zaposleniku kao da odgovarate djetetu) ima predvidljive i neugodne posljedice. Razrješavanje zapletenih odnosa pospješuje poučavanje koje slijedi kasnije.

Sukob i integritet

Što želite? Ciljevi u sukobu mogu ukazivati na moguće izbore ili probleme. Mi možemo poučiti ljude da identificiraju i riješe sukob. Sukobi se pokazuju i ver¬balno i neverbalno, često kao nedostatak akcije ili kratkotrajna motivacija. Mi možemo poučiti ljude da pronađu skrivene koristi koje proizlaze iz sukoba, te da ih razriješe. Nakon razrješavanja unutarnjeg sukoba, ljudi se mogu usredotočiti na usklađene planove djelovanja.

Završetak sukoba je iskustvo integriteta. Čini se da to iskustvo nadilazi prostor i vrijeme i često se naziva «povezanost». Mi možemo poučiti ljude da pronađu i stabiliziraju to iskustvo kao životni resurs, u isto vrijeme definirajući njihovo životno usmjerenje (ili misije). Nakon doživljenog i stabiliziranog integriteta, poučavanje je većinom usmjereno na sebe.

Veze i uvjerenja

Dok ljudi određuju «životne ciljeve» mogu naići na ograničavajuća uvjerenja koja ometaju ispunjavanje tih ciljeva. Mi možemo poučiti ljude kako da pre¬poznaju i promjene ključne emocionalne veze i uvjerenja u odnosima. Svaki korak povećava slobodu i mogućnosti. Mi možemo poučiti ljude da specificiraju smjer u životu kroz razuman slijed dobro definiranih, značajnih koraka. Kako ljudi mijenjaju veze u odnosima, nakon toga poučavanje postaje sve konkret¬nije.

Trauma i motivacija

Ljudi mogu imati planove za važne ciljeve, ali nedostaje im motivacija. Mi možemo poučiti ljude da razriješe motivacijske blokade. Možemo poučiti ljude da pretvore «neugodne» emocije u motivaciju. Na primjer, tuga zbog izgub¬lje¬nog vremena može postati motivacija da se uživa u vremenu koje je još preos¬talo. Kako se trauma razriješi, ljudi pronalaze motivaciju da dosegnu odabrane ciljeve.

Mentori i inspiracija

Ljudi mogu imati motivaciju, ali malo inspiracije! Mi možemo poučiti ljude da procijene prošle i sadašnje uzore, da prekinu veze s toksičnim uzorima, te da odaberu i modeliraju inspiracijske mentore koji ih inspiriraju da dosegnu svoje ciljeve. Pomoću usredotočenosti, uvjerenja koja podupiru, motivacije i inspiracijskog mentorstva – ljudi mogu pronaći i ispuniti svoje ciljeve – i životni smisao!
 

Seminari

Edukacija u sustavno orijentirano savjetovanje

Soulwork 1 Razumijevanje sustavnog pristupa odnosima i rješavanje krivnje
Soulwork 2 Definiranje životnih ciljeva i planiranje njihovog ispunjenja
Soulwork 3 Rješavanje unutarnjeg konflikta i ponovno pronalaženje izvornog identiteta
Soulwork 4 Vraćanje izgubljenih izvornih kvaliteta i izgradnja željenih vještina
Soulwork 5 Okončavanje toksičnih navika i izgradnja ispunjavajućih odnosa
Soulwork 6 Rješavanje traumatičnih iskustava i stvaranje motivacije
Soulwork 7 Rješavanje štetnih posljedica toksičnog mentorstva i pronalaženje inspirativnog mentorstva
Soulwork 8 Istodobno savjetovanje parova odnosno partnera
Soulwork 9 Istodobno savjetovanje timova i njihovih vođa
Soulwork 10 Istodobno savjetovanje cijele obitelji
Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996 - 2003 All rights reserved.

eXTReMe Tracker


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com