Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

DVIJE OSNOVE SISTEMSKOG SOULWORK POUČAVANJA

Soulwork Hrvatska - Martyn Carruthers Soulwork Croatia / Hrvatska Ispit na Hrvatskom


Emociolalna zrelost

Sustav osobnog razvoja utemeljenog na izravnom iskustvu Duše (Soulwork) je potpuni sustav rada na osobnim promjenama u kojem osoba može ocijeniti i promijeniti obrazac ponašanja. Promjene se baziraju na osobnom iskustvu povezanosti i integriteta, koje općenito nazivamo Dušom. Teorija i primjene Sustava osobnog razvoja utemeljenog na izravnom iskustvu Duše opisane su u člancima dostupnim na: www.systemiccoaching.com

Neki korijeni Soulworka potječu iz tradicionalnog polinezijskog iscjeljivanja, osobito grupe rituala poznate kao Ho'oponopono i Ho'amanamana. Istraživao sam te rituale koristeći se strategijama neurolingvističkog programiranja (u daljnjem tekstu «NLP» – Neuro-Linguistic Programming) te uspoređujući i kontrastirajući rezultate s konceptima psihoterapije, osobito sistemskom obiteljskom terapijom dr. Berta Hellingera.

NLP se često opisuje kao epistemiologija za procjenu subjektivnog iskustva. NLP vještine su korisne za prepoznavanje i dupliciranje obrasca ponašanja – što se naziva «oblikovanjem». NLP se može nazvati i kratkom kognitivnom psihoterapijom (NLP kao rad na promjenama je baziran na prepoznavanju resursa koji su polazište za programiranje nesvjesnih strategija neke osobe).

Polinezijska tradicija uključuje Ho'oponopono (preveo sam to kao: «učiniti život ispravnim»), tradiciju liječenja koju su koristili mnogi havajski domorodački iscjelitelji. Ho'oponopono je baziran na procjeni i mijenjanju veza neke osobe – veza s drugim osobama, sa svijetom duhova i ezoteričkim energijama u suglasju s «duhom» obitelji.

Ho'omanamana (preveo sam to kao: «stvaranje velike energije») je tradicija koja uključuje korištenje moći. Takva moć se može koristiti na mnogo načina – od povređivanja do liječenja. Poučavanje korištenja takve moći bilo je nešto što se nije odobravalo – osim ako se radilo o članu zajednice u koga se imalo potpuno povjerenje.

Soulwork je procvjetao tijekom pokušaja da se NLP iskoristi za oblikovanje havajskih tehnika liječenja. Kad sam počeo shvaćati ezoteričke i psihoterapijske tehnike iscjeljivanja koje koriste havajski domoroci, proširio sam i modificirao svoje metode oblikovanja da bih mogao u njih ugraditi i informacije iz tih neobičnih izvora. Tako promijenjene metode bolje su omogućavale modeliranje mističnih i ezoteričkih doživljaja. Tijekom tog procesa činilo se da se havajske tehnike liječenja počinju mijenjati. Naizgled ezoterični rituali i koncepti postali su dostupni kao korisne vještine za rad na promjenama.

SOULWORK S GLEDIŠTA NLP-a

Prema NLP stajalištu, Soulwork funkcionira na logičnoj razini identiteta i u interaktivnom je odnosu s višerazinskim iskustvom povezanosti koji nazivamo «integritetom». Pristup tom iskustvu je potreban da bi se postigao dugoročni učinak promjena na razini identiteta. Osoba prvo razrješava trenutačnu krizu, rješava se osjećaja krivnje i ovisničkog odnosa prema drugoj osobi. Tada osoba može učiniti seriju meta-pozicija povećane apstrakcije prema iskustvu povezanosti. To pozicioniranje u budućnost nastavlja se dok osoba ne postane sposobna odabrati da istovremeno iskusi sve «djelomične osobnosti» (u NLP-u se to naziva «dijelovima») pod uvjetom da je osoba voljna prihvatiti odgovornost za svoj život i da se nije identificirala s drugom osobom.

Naša osnovna tehnika izgradnje povjerenja koristi NLP koncepte «usuglašavanja» (u daljnjem tekstu «rapport»). Naš «hod prema cilju» (goalwork) utjelovljuje NLP rad na «dobro formuliranom ishodu» (well-formed outcome). Integracijska faza Soulworka redefinira NLP koncept «ekologije» i istovremeno koristi «Vision», rad koji je razvio NLP trener Robert Dilts. Faza raščišćavanja odnosa Soulworka uključuje elemente rada na «odnosima» koje su razvili Steve i Connirae Andreas. Faza rada na traumi koristi u znatnoj mjeri izmijenjene verzije pretraživanja vremenske linije disocijacijom emocija, čiji razvoj prisvaja NLP trener Tad James.

SOULWORK S GLEDIŠTA HUNA

Prema gledanju Huna, tehnike Soulworka koriste skrivene strukture stvaranja, nazvane Kumulipo, putem Aumakue ili obiteljskog duha čuvara. Soulwork zahtijeva blagoslov Ohane ili zajednice-obitelji te blagoslov Kupune – staraca i predaka. Cilj je da se osoba uskladi s obiteljskim naslijeđem. To izjednačavanje nije moguće ako je osoba «izgubila» svoj Uhane (duh) ili ako je njzien duh zamijenjen duhom umrle osobe ili dijelom duha koji pripada nekoj drugoj živoj osobi.

Dakle, prvi korak k zdravlju je Kala (opraštanje koje čisti) što vodi do potpune i svjesne povezanosti s Amaukaom (dušom) - koristeći Ho'omanamana (energetski rad) da bi se postigla mudrost Kumulipoa (univerzalnog stvaralaštva) potrebnog za rad na Ho'oponoponou (promjena odnosa). Zatim slijedi ponovna procjena Ele'ele eke (traumatskih događaja – doslovno «crnih vreća») te ponovna procjena svih Kupuna (učitelja).

OSOBNI RAZVOJ UTEMELJEN NA IZRAVNOM ISKUSTVU DUŠE

Soulwork nudi potpuni program za individualno i obiteljsko poučavanje (u daljnjem tekstu «coaching») te coaching za parove. Te vještine omogućavaju pojedincu da odabere način života koji će mu omogućiti da zadrži i poveća doživljaj integracije i povezanosti (duše) dok određuje i ispunjava životne ciljeve.. Slijedeći to iskustvo, osoba može biti poučena da ponovo procijeni svoje odnose, uspomene i uzore te da na taj način postigne važne životne ciljeve koje je odabrala.

Tu sam metodologiju nazvao «Osobni razvoj utemeljen na izravnom iskustvu duše» (Soul Centered Changework) jer duboko iskustvo integracije koju neka osoba ima je princip organizacije iz kojeg proizlazi rad na promjenama. Duša se može nazvati metaforom apstraktnog odnosa. Duša nije emocionalno stanje, niti je resurs – ona je osnova za manifestaciju kvaliteta u odnosima. (Za više informacija vidi članak Soul Centered Changework.)

ZAŠTO JE LJUDIMA POTREBAN COACHING?

Nekim ljudima nedostaje motivacije ili ne znaju kako da se promijene. Ljudi koji se ne mogu promijeniti uključuju i one koji nemaju unutarnji «rapport» (usuglašenost), one koji su pod negativnim utjecajem drugih ljudi, one kojima nedostaje unutrašnjih resursa i one koji imaju nezdrave životne uzore.

Za svaku osobu pitamo: «Što toj osobi treba?», «Možemo li to dati toj osobi? Da li je vrijedno našeg vremena?» i «Gdje drugdje bi ta osoba mogla naći ono što joj treba?»
Ako je postignut dogovor da se započne s radom na promjenama, Soulwork metodologija slijedi generalnu strategiju:

 1. Razrješavanje krivnje i bilo kakve trenutačne krize
 2. Identificiranje cilja; rad na cilju; integracija; rad na snovima
 3. Razrješavanje blokada ka identitetu: izgubljeni identitet, identifikacija i/ili sukob identiteta
 4. Rad na odnosima – ponovna procjena veza u odnosima
 5. Rad na traumama – stvaranje korisnih unutarnjih izvora
 6. Rad s mentorom – izgradnja unutrašnjeg povjerenja i traženje trajne inspiracije

POVJERENJE U USPOREDBI S NLP «RAPPORTOM»

Jedna od baza Soulworka je prihvaćanje i razrješavanje primjedbi neke osobe, a to povećava povjerenje. Na svjesne i nesvjesne prigovore se odgovara ljubazno, što je baza za povjerenje potrebno za Soulwork.

NLP «rapport» vještine počivaju na usklađivanju i zrcaljenju neverbalnog ponašanja, s ciljem da se osoba «navede» u mentalno stanje koje NLP operater smatra prikladnim («rapport» se u NLP-u obično definira kao «bezuvjetno prihvaćanje sugestija»). «Razvijanje povjerenja» u Soulworku razrješava prigovore, argumente, kritiku i konflikte da bi se «zaradilo» povjerenje osobe s kojom se radi.

RAD NA CILJU (Goalwork) U USPOREDBI S NLP "DOBRO FORMIRANIM ISHODOM"

Što neka osoba želi? Koristimo se nizom pitanja koja nam pomažu da se snađemo u nizu različitih odgovora koje nam daju osobe kada ih upitamo što žele. Ta pitanja vode k formuliranju efektivnog plana za postizanje ciljeva. Ljudi često postanu vrlo dosjetljivi kada počnu razmišljati o mogućnostima koje im se pružaju.

Većina NLP edukacije sadrži načine za prepoznavanje Dobro formiranih završetaka – obično se to postiže korištenjem Blanchardova SMART akronima (SMART – Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed) (u prijevodu - specifični, mjerljivi, dostižni, važni i vremenski mjerljivi). Međutim, vrlo malo ljudi može odgovoriti na pitanje o cilju kao npr. «Što želiš?» pomoću SMART rečenice. Mnogi ljudi čak nisu sposobni sastaviti gramatički ispravnu rečenicu koja započinje s «Ja želim...». Umjesto toga, ljudi navode filozofske odgovore, nepotpune rečenice, sukobljene ciljeve, višestruke ciljeve, negativne ciljeve ili apstraktne ciljeve. Sve to može biti razriješeno. Vidi «Strateški rad na cilju» (Strategic Goalwork).

BLOKADE IDENTITETA

Izgubljeni identitet, identifikacija i sukob identiteta odnose se na fenomene koji nisu opisani NLP-om. Izgubljeni identitet odnosi se na osobu koja, zapravo, nema osjećaj «sebstva». Za takvu osobu riječ «Ja» zapravo nema pravo značenje. Identifikacija se odnosi na zametanje «sebe» nekom drugom osobnošću, a sukob identiteta se odnosi na postojanje barem dvije dominantne osobnosti koje ne mogu postojati u isto vrijeme.

Na primjer, buduća majka doživjela je pobačaj. Drugo dijete može u obiteljskom sustavu osjetiti «rupu» koja nastaje uslijed krivnje, te pod utjecajem stresa, nadoknaditi izgubljenu osobu postajući ta osoba. To nazivamo identifikacija s mrtvom osobom. (Stari Havajci bi to nazvali “opsjednutost”).

Blokade identiteta se manifestiraju kao prepreke u doživljavanju života, a mogu se razriješiti putem integracije. Soulwork uključuje specifične kriterije za prepoznavanje osoba koje imaju blokadu identiteta te dokazane metode za razrješavanje problema, a baziraju se na tome da osoba pronađe i prihvati «samog sebe».

PRISTUP DUŠI

U početku sam koristio metode slične onima Roberta Diltsa, Vision Walk, koristeći prostorna uporišta. Osoba se kreće prema zamišljenoj budućnosti s osjećajem usmjerenja prema cilju (u suprotnom ova je tehnika od male vrijednosti). Ako je postavljen jasan cilj prema kojem se kreće, motovirana osoba može pronaći stanje integriteta i povezanosti. Svrha ovoga je pronalaženje podudarnih ciljeva.

Svi prigovori koje osoba ima povezuju se sve do trenutka kad svaki korak ne postane izvor koji pomaže u kretanju prema određenom cilju. Ova faza Soulworka ne rješava probleme, ali identificira i postavlja budući put rada na promjenama koji dolazi te nudi metaforu koja će osobi pomoći da pristupi drugim promjenama.

MIJENJANJE ODNOSA

Moj članak «Misaone forme» (Thoughtforms) bio je objavljen u časopisu NLP World, drugi svezak (NLP World Volume 2), 1995. «Misaone forme» bilo je ime za ograničavajući ili negativan utjecaj neke druge osobe na osobu koja bi to opisivala kao vizualnu metaforu. Osoba će reći, «To je kao crni lanac oko mojih nogu» ili «To je kao sivi oblak oko mog srca».

Rad na povezanosti u odnosima je vrlo osjetljiv i dinamičan. Povezanost u odnosima utječe na misao i akciju. S toga pomažemo osobi da zadrži svoje unutarnje resurse te da se usredotoči na povezanost sa stajališta duše, štiteći tako osobu od njezinih misaonih formi dok je vodimo do spoznaje kako da ih zamijeni.

Pitanje kao npr., «Je li tvoje cijelo tijelo slobodno da sanja o duši?» navede osobu da opiše dijelove tijela koji «ne mogu sanjati o duši», dijelove tijela koji su na neki način suprotstavljeni osobi koja želi pokazati svoj integritet.

Rad na misaonim formama vrlo je izazovan. Osoba može «vidjeti» tamu ili maglu, što obično pokazuje traumatične događaje koji zahtijevaju razrješavanje. Osoba može govoriti i o «sivim misaonim formama», što može značiti da osoba želi zadržati odnos s osobom od koje prihvaća ograničavajuća uvjerenja. Osoba može opisati i maglovitu tamu; sive lance ili taman zid koji okružuje tijelo.

Sive misaone forme često znače želju da se zadrži ovisnički odnos s osobom čije se misaone forme prihvaćaju. Rad na povezanosti pomaže da osoba postane neovisna. Kad je jednom odvojena od osobe o kojoj je bila ovisna, osoba može neovisno odlučiti u što će vjerovati.
S osobama koje su kronično disocirane od drugih ljudi plod rada na misaonim formama dolazi kasnije, nakon što otkriju i povrate pristup tjelesnim osjećajima. (Međutim, na putu k ponovnom povezivanju sa svojim fizičkim tijelima, mnogi ljudi otkriju da su njihova psihička tijela iscrpljena te da postoje kronični osjećaji koje trebaju razriješiti).

TRAUME I OSJEĆAJI

Osoba sada ima pristup integritetu ili duši (tj. nema zapreka prema identitetu) bez izvorišnih uporišta (tj. nema ograničavajućeg utjecaja drugih ljudi). Osoba može sama odlučiti «tko će sada utjecati na mene».

Iako je moguće da osoba osjeća nekadašnja traumatična iskustva kao «trenutačno prisutna», disociranje neugodnih emocija potpuno je beskorisno. Unutar 3 do 12 tjedana osjećaji odijeljenosti se mogu vratiti ili jači nego prije, kao «maglovite» depresije života ili kao povratak fizičkih simptoma.

Umjesto toga, odvajanje je korisno za komuniciranje s onim «dijelovima» osobe koja je još pod stresom te za «spašavanje» tih dijelova, prihvaćajući ih u poravnanje u integritetu – ili duši.

SOULWORK MENTORSTVO

Osobu se poučava da odabere ljude koje želi kao mentore te je vođena kroz proces prihvaćanja i korištenja odabranih mentora dok to ne postane jednostavno. Drugim riječima osoba može ostvariti unutarnji i pozitivan odnos prema sebi.

Osoba je sada odvojila cilj «Kakav želim biti» koji je izravno povezan s «dušom», a «duša» sada može biti neovisno održavana. Sada možemo koristiti modificirane NLP tehnike za rad na promjenama. To može biti vođeno kroz ova pitanja:

 1. Što osoba može naučiti o sebi tijekom rada na promjenama?
 2. Što osoba može naučiti iz svog odnosa s poučavateljem (terapeutom)?

Ovdje su navedene neke od zdravijih NLP tehnika:

PREDLOŽENE NLP MOGUĆNOSTI

 • ako osoba ima dobar pristup svojim dijelovima, možda treba koristiti «Core Transformation» tehniku Connirae Andreasa
 • ako osoba ima slab pristup svojim «dijelovima», možda treba koristiti hipnotičke metafore
 • ako osoba ima sukob oko cilja, možda treba koristiti Diltsovu «Einsteinovu integraciju»
 • ako je osoba emocionalna zbog događaja iz prošlosti, možda treba koristiti metaforu vremenske linije (bez odvajanja od neugodnih emocija)
 • Annegret Hellanzy je objavila Ekologie Redefiniert (Redefinirana NLP ekologija). Ona analizira uobičajene NLP tehnike i njihove posljedice. Vrlo je napredna. Mogu omogućiti poglavlje na engleskom jeziku.

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996 -2018
All rights reserved.


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com