Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker


(Soulwork Lithuania) Huna ir Havajai Lietuviškai

Martynas Carruthersas


Havajai - grupė salų Ramiajame vandenyne, kurios sudaro šiaurinį didžiulio salų tinklo, vadinamo Polinezija, kraštą. Polinezijos tautos kalba panašiomis kalbomis, o jų kultūra siekia priešistorę. Dar gerokai prieš 1788 metus, kai keliautojas Džeimsas Kukas paskelbė atradęs salas, polineziečiai jau buvo išvystę sudėtingą socialinio elgesio, bendruomenės vystymosi ir dvasinio tobulėjimo sistemą.

Iš kur atkeliavo polineziečiai? Dauguma antropologų sutinka, jog Polinezijos gyventojai yra susiję su melaneziečių rasėmis Australijoje bei Malaizijoje. Kai kurie tyrinėtojai dėl polineziečių bei egiptiečių kalbų ir polineziečių mitų bei hebrajų biblijos panašumo tvirtina, jog juos įtakojo keliautojai iš šiaurės Afrikos. Pasak kelių rašytojų, polineziečiai yra dingusio žemyno, nugrimzdusio po Ramiuoju vandenynu, gyventojų palikuonys. Thoras Heyerdahlas teigė, jog polineziečius įtakojo Pietų Amerikos majai. Teorijų yra daug.

Terminu Huna neseniai pradėtos vadinti senųjų Havajų gydymo bei mistikų praktikos. Huna reiškia užslėptą arba paslaptį. Hunos žinovas vadintas kahuna, kas išvertus pažodžiui reiškia “pusiausvyros sergėtojas”. Seniau šios praktikos vadintos ho'omana ir ho'omanamana, kas reiškia manos, tai yra energijos, kūrimą.

Ho'omana išsivystė izoliuotose bendruomenėse, vadintose ohanomis. Genčių vadai (ali'i) tokias bendruomenes valdydavo padedami žinių, kurie stabilumą jose palaikydavo skatindami laikytis griežtos kapu (tabu) sistemos, garbinti protėvius (Kupuna), dvasias-sergėtojas (Aumakua) ir dievus (Akua). Didžioji dalis bendruomenėms vadovavusių šeimų buvo laikomos kalani - dievų palikuonimis - ir jų žodžiai laikyti įstatymu.

Kahuna įvairių sferų žinovais tapdavo po daugelį metų trukdavusių apmokymų, kurie prasidėdavo dar vaikystėje. Kadangi havajiečiai ilgai neturėjo rašto, žinios paprastai buvo perduodamos žodžiu. Svarbią informaciją jie dažniausiai išmokdavo per giesmes. Klaidos giedant laikytos dievų, protėvių ar vadų įžeidimu, todėl užmaršus giesmininkas galėjo būti skaudžiai baudžiamas. Tai giesmes skatino mokytis ypač stropiai.

Priešingai painiavai ir chaosui, vyraujantiems mūsų šiuolaikinėse Vakarų pasaulio visuomenėse, gyvenimas Havajų ohanoje buvo paprastas ir stabilus - paremtas pono (dorovingumo) ir harmonijos vertybėmis. Daugelis senųjų Havajų "kapu" papročių ir ritualų vakariečiams, ko gero, pasirodytų nepriimtini. Pavyzdžiui, baisiu moters nusižengimu havajiečiai laikė valgyti daugumą banano rūšių; tikėta, jog prasižengėlė susilauks dievų rūstybės ir mirs. Jeigu ne dievai, tai moterį greičiausiai žiauriai nubaustų patys gentainiai.

Huną sukūrė ir puoselėjo nedidelėse bendruomenėse gyvenantys žmonės. Skirtingose Havajų dalyse galima rasti skirtingus jos variantus. Senųjų mokymų “šerdimi” laikomas aloha, arba kitaip - meilės, harmonijos (pažodžiui - "Mes kvėpuojame kartu"), principas mums suteikia pagrindą kurti mūsų pačių pasauliui tinkančią Huną. Taigi, ją galima pritaikyti ir vakariečiams.

Kitaip nei mistinės sistemos, išvystytos senovės Egipte, Kinijoje ir Indijoje, Huna yra paprasta suprasti ir naudoti. Tačiau net ir pačiuose Havajuose ją gaubia paslapties šydas. Nedaugelis vietos kahuna sutiktų mokyti ne havajiečius bei nedaugelis havajiečių prisipažintų žiną daugiau apie šį išminties kupiną senovės mokymą. Vienas mano draugas havajietis kartą prasitarė: “Haole (baltieji imigrantai) pavogė mūsų žemes, pavogė mūsų vaikus, o dabar kėsinasi ir į mūsų sielą!”

Ikikrikščioniškieji ritualai išliko kitose Polinezijos salose. Tačiau senosios tradicijos Naujojoje Zelandijoje, Taityje ar Velykų saloje dažnai gerokai skiriasi nuo havajiškųjų, nors havajiečiai ir nesunkiai atpažįsta daugelį dievų vardų bei ritualų. Havajiečių Hunoje išsivystė kelios atšakos: vadinamosios Hunos Ku žinovams rūpėjo emocijų ir laukinių vietų galia; Huna Lono sieta su intelekto galia, pavyzdžiui, žemdirbyste ir statyba; Huna Kane - su dvasiniu ir bendruomenės vystymusi.

Huna gali tapti žingsniu ir tavo kelyje. Trys esminiai jos momentai: tavo gyvenimo prasmės aiškumas, tavo ketinimų skaidrumas ir tavo žinių taikymas. Kad susikurtume erdvę malonumą teikiančiam vystymuisi, galime pasinaudoti Havajų tradicija. Kiekvienas iš mūsų turi savybių, kurios gali praversti ir kitų žmonių gyvenimuose, - ir jei “jūsų savybės tampa mūsų savybėmis”, o “mūsų savybės tampa jūsų savybėmis”, tuomet galime sukurti ohaną. Hunos esmė - su meile ir džiaugsmu gyventi taikioje bendruomenėje bei išlaikyti pusiausvyrą su gamta.

Mahalo ir amana
(ačiū ir tebūnie taip)

You may contact the author in English by e-mail

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018
All rights reserved


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com