Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Huna Kalani, gydymas ir ohana

Huna for Lithuania - Lietuviškai

Huna Kalani, gydymas ir ohana

Martynas Kahekili Carruthersas, 1994

Huna havajiečių kalba reiškia "paslaptį", taip dažnai vadinama filosofija ir gydymo metodai, kuriuos naudojo ikikrikščioniškųjų* Havajų mistikai ir žiniuonys. Prieš atsirandant šiam terminui naudotas kitas senovinis havajiškas žodis ho'omanamana, reiškiantis "gyvybinės jėgos kūrimą". Kalani reiškia “iš dangaus”.

[ Huna ir Havaje ]

Žodžiu ohana, reiškiančiu “bendruomenę”, havajiečiai paprastai vadino atokius kaimus. Savo gydymo technikas ir ezoterinius ritualus senieji havajiečiai vystė siekdami užtikrinti pusiausvyrą ir sveikatą ohanoje. Toliau pasistengsiu nupasakoti gyvenimą joje. Pirma … atsipalaiduok … giliai įkvėpk … įsivaizduok senesnius laikus … tropinėje saloje … įsivaizduok, kaip keliauji atgal laiku … ir atsirandi … nedideliame kaimelyje Havajuose, kuriame …

… kuriame kartu gyvename nedidelėje bendruomenėje, kurią supa paslaptingas pasaulis ir begalinė jūra. Žinome vienas kitą nuo gimimo ir daugelis mūsų yra susiję giminystės ryšiais. Mes tikime, jog esame tų pačių dievų palikuonys. Žinome kiekvieno mūsų ohanoje gyvenančio žmogaus geriausias savybes ir puikiai suprantame jų problemas. Mūsų svarbiausias tikslas - gyventi pusiausvyroje tarpusavyje. Mūsų pagrindinis išminties šaltinis - Aloha, kas išvertus pažodžiui reiškia “dalijamės gyvybės atokvėpiu”, ir mes iš tiesų dalijamės daugybe dalykų. Aloha yra esminis principas, padedantis išsaugoti harmoniją mūsų tarpusavio santykiuose. Aloha taip pat reiškia, kad mes pripažįstame kiekvieną mūsų bendruomenės narį. Atleidimas (kala) - svarbi mūsų kasdienių ritualų dalis.

Mes pripažįstame ir gerbiame savo protėvius (kupuna), dievus (akua) ir mus globojančias dvasias (aumakua) bei dėkojame jiems už viską, ką turime.

Kiekvienas iš mūsų turi savo dvasią-sergėtoją, o kiekviena asmeninė dvasia yra dalis ohanos dvasios-sergėtojos (po’e aumakua), kuri globoja visą mūsų bendruomenę. Kartais savo protėvių ar dvasių-sergėtojų prašome pagalbos, ir jie dažnai aplanko mus sapnuose.

Mūsų išmintingieji vyresnieji (kupuna) ir įvairių sričių žinovai (kahuna) vadovauja ir padeda mums. Mes siekiame pusiausvyros tarpusavyje, su gamta, kitomis gentimis ir keistais dvasių pasauliais. Mūsų vadai (ali’i) yra mūsų išmintingiausi ir drąsiausi kariai; jie mūsų ohanoje atstovauja stabilumą ir tvarką.

Mūsų religija - mūsų kasdieninis gyvenimas ir mes naudojamės daugybe ritualų, kuriais padedame sau įveikti iškylančius sunkumus. Mes stengiamės neįžeisti dvasių ir siekiame joms įtikti. Mūsų vyresnieji padeda mums nurodydami, kas yra teisinga, o kas draudžiama (kapu). Visiems mūsų veiksmams reikalinga gyvybinė energija (mana). Šią energiją (ho’omana) mes kaupiame gyvendami teisingai. Padedami vyresniųjų ar dvasininkų, specialių ritualų pagalba mes sukuriame didžiausią kiekį energijos (ho’omanamana), kurią naudojame ypatingoms gydymo ir jėgos užduotims atlikti.

Mes gerbiame savo vyresniuosius - išminties sergėtojus ir mūsų vaikų mokytojus. Vyresnieji mus moko giesmių (mele), į kurias sudėta mūsų išmintis, ir mes privalome atidžiai jas išmokti. Be to, mūsų vyresnieji gali atrinkti talentingus vaikus, kurie po specialių apmokymų tampa įvairių sričių žinovais, vadinamais kahuna.

Mes patys pasigaminame būtiniausius daiktus arba mainomės jais, tačiau kanojas ir pastatus statome visi kartu. Mes dažnai kartu medžiojame bei dirbame ir vienas kitą puikiai suprantame be žodžių. Mes jautrūs smulkmenoms ir tiksliai nuspėjame, kas pabuvojo vietovėje, bei greitai nustatome, ar tai buvo pašaliniai praeiviai. Mūsų kahuna-navigatoriai žino kiekvieną žvaigždę ir srovę. Debesuotomis naktimis kelią toli nuo kranto jie atranda ragaudami jūros vandenį!

Liga rodo, jog mūsų ohanoje trūksta pusiausvyros. Susirgęs žmogus, ko gero, įžeidė šeimos narį, protėvį arba dvasią. Ligas mes gydome žolelėmis (la'au lapa'au), masažu (lomilomi) ir gydymo ritualais bei gydymo žinovų slaptomis žiniomis (huna).

Mūsų giesmės mus moko tradicijų. Mes giedame vulkano deivei (Pele) ir miškuose gyvenančiam jos mylimajam (Kamapua’a). Hi’iaka - Pele seserys - mus moko šokti (hula) ir gydyti daugybę ligų. Aukštasis dievas (Kane) gyvena debesyse, kartu su laukiniu Ku, civilizuotu Lono ir požeminio pasaulio dievu (Kanaloa). Girdėjome, jog pasaulyje iš viso yra keturi šimtai tūkstančių dievų, kuriuos sukūrė pirmasis dievas - dievas kūrėjas - I’o.

Mes įsitikinę, jog Lono išvyko, tačiau mūsų kahunos tvirtina, jog jis grįš - ant skraidančios salos, kurioje auga balti medžiai. Mes labai šito laukiame, nes Lono parneš mums dovanų.

Mums svarbu, kad mus pripažintų likę ohanos nariai. Jei tave pakviestume į savo ohaną, žinok, jog laikomės paprastų taisyklių: nieko neįžeidinėk ir gerbk mūsų tradicijas. Nelaužyk mūsų tabu, o verčiau prisijunk prie mūsų mūsų ritualuose. Nepykdyk dvasių - verčiau dirbk su mumis harmonijoje ir padėk išlaikyti pusiausvyrą su gamta.

Tačiau tu esi civilizuotas ir mus, ko gero, laikai tik neišprususiais laukiniais. Ir vis dėlto, galime tave išmokyti, kaip gyventi taikoje su savimi, pusiausvyroje su kitais žmonėmis ir kaip atrasti savo vietą šiame pasaulyje. Galime tau papasakoti apie tavo jungtis su gamta ir visata. Tačiau mūsų liko nebedaug; daugelis iš mūsų pražuvo dėl proto, kūno ir dvasios ligų, kurias tu vadini civilizacija. Mes išsekom ir beveik išnykom. Gaila - planetai reikalinga mūsų meilė ir pagarba. Mes stengiamės išgyventi atokiose vietovėse, kurių tau neprireikė. Ir visgi, tu gali mums padėti sugrįžti!

Mūsų palikimas - harmonija ir pusiausvyra. Tavo palikimas - technologijos ir informacija. Ar gali įsivaizduoti mūsų aukščiausių vertybių junginį, persunktą meilės gyvenimui ir aistra gyventi? Ko gero, galime išmokti gyventi kartu ir sukurti pasaulinę ohaną. Dar yra laiko.

Footnote - Išnaša

* - Krikščionybė į Havajus atkeliavo 1820 metais, praėjus keturiems dešimtmečiams po to, kai salyną “atrado” Džeimsas Kukas

Christianity came to Hawai’i in 1820, four decades after the islands were “discovered” by Captain James Cook

Contact information - Kontaktinė informacija

You may contact the author of the text in English by e-mail

Su teksto autoriumi galite susisiekti (anglų kalba) elektroniniu paštu

Plagiarism is theft. Copyright information - Autorinės teisės

© 1996 - 2008, Visos teisės saugomos ir priklauso Martynui Carruthersui. Svetainės puslapius ir publikacijas galite kopijuoti tik išsaugodami jų visumą - kartu palikdami ir kontaktinius duomenis bei informaciją apie autorines teises. Galite kurti nuorodas į šiuos puslapius, tačiau juos perspausdinant ir publikuojant privalu gauti leidimą. Puslapiai gali būti verčiami į kitas kalbas, tačiau vertimuose turi išlikti informacija apie autorines teises bei kontaktinė informacija. Šios svetainės turinys skirtas atsakingiems ir motyvuotiems suaugusiems žmonėms, nesergantiems psichinėmis ar degeneratyvinėmis ligomis. Agresyvios replikos ir reikalavimai tuojau pat ištrinami.


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com