Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Soulwork i Aborcje II – “Projekt Dawida”
© Martyn Carruthers 1998

Tłumaczenie: Monika Nowak, 1999-2018

Treningi Soulwork i Huna Kalani prowadzone sa w Polsce jedynie przez Martyna Carruthersa - tworce systemu Soulwork. Za oferty innych osob oferujacych warsztaty Soulwork i Huna Kalani nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci.  Prosimy o kontakt z nami w celu sprawdzania kwalifikacji doradcow operujacych nazwa Soulwork.

Około 150 000 ciąż zostało usuniętych wczoraj. Powtórzy się to dzisiaj i jutro. W tym artykule zajmuję się niektórymi konsekwencjami wypływającymi z przeprowadzania sztucznych poronień oraz sposobami umożliwiającymi rozwiązanie pojawiających się w efekcie problemów.

W moim pierwszym artykule na ten temat “Soulwork and Abortions” (“Soulwork i Aborcje”) zaprezentowane informacje skierowałem do ludzi rozważających możliwość aborcji oraz do tych, którzy cierpią w wyniku takiego doświadczenia. W tym artykule przedstawię informacje dotyczące wpływu jaki sztuczne poronienia wywierają na relacje międzyludzkie a poprzez to na zdrowie psychiczne oraz sposoby, dzięki którym można rozwiązać takie problemy. Informacje te wydają się przynosić największy pożytek gdy wykorzystywane są w procesie terapii  Soulwork.

Soulwork jest efektywna terapią powstala w wyniku doswiadczen stosowania wiedzy hawajskich uzdrowicieli,  modelowania eksperckiego , odkryc wspolczesnej psychologii. (więcej informacji w tlumczeniu).

Pierwszy etap pracy w terapii Soulwork polega na rozwiązaniu problemu “przytłaczającego” poczucia winy związanego z pogwałceniem ważnych relacji w życiu klienta. Wiele osób odkryło, że ma ogromne poczucie winy związane z dokonaniem aborcji.. Ignorowanie tych wyrzutów sumienia i przyczyn ich powstawania wydaje się uniemożliwiać ludziom budowanie jakościowych relacji, włączając w to “relację z Tworzeniem”, które to doswiadczenie jest kluczowym zrodlem insiracji w terapii Soulwork.

“Winny” - czy “Niewinny”

Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem i równocześnie jesteś w trakcie jakiejkolwiek formy psychoterapii czy korzystasz z doradztwa emocjonalnego, proszę, przedyskutuj ten artykuł ze swoim terapeutą. Jeżeli doświadczasz silnego wzburzenia emocjonalnego w trakcie zapoznawania się z podawanymi informacjami, proszę, weź pod uwagę porozumienie się z doradcą zanim podejmiesz działania zgodne z proponowanymi dalej rozwiązaniami.

Jednym z najważniejszych typów związków w naszym życiu jest “rodzicielstwo”. Jeżeli rodzic porzuca, nadużywa czy zabija swoje dziecko, pojawienie się poczucia winy jest zjawiskiem normalnym, zdrową reakcją. Wydaje się jednak, że to poczucie winy hamuje człowieka przed ponownym zrobieniem krzywdy poprzez uniemożliwianie osobie winnej głębokiego radowania się JAKĄKOLWIEK relacją, włączając w to głęboką więź ze zrodlem, określaną w Soulwork "stanem integracji. To poczucie winy będzie częścią życia danej osoby aż do momentu, kiedy przepracuje ona będące jego przyczyną powody. W tym artykule powodem poczucia winy jest zamierzone spowodowanie śmierci potencjalnego członka rodziny, za którą rodzic jest odpowiedzialny.

Może się zdarzyć, że przyszli rodzice mają niewielkie wyrzuty sumienia związane z poronieniem spontanicznym względnie z późniejszą utratą ciąży. Poradzenie sobie z takim problemem może wymagać jedynie przedyskutowanie na forum rodziny potencjalnych jakości, jakimi “brakujący” członek rodziny mógł był być obdarzony i straty, jaką w związku z tym poniosła rodzina.

Unikanie takiej dyskusji może doprowadzić do pojawienia się rodzinnego tabu związanego z winą i wytworzyć “dziurę” w strukturze rodziny. Istnieje zagrożenie, że później urodzone dziecko będzie usiłowało nadać sens takiej "pustce" poprzez wyrażanie żalu po brakującym członku rodziny.

Wydaje się, że w następstwie zamierzonej aborcji, szczególnie przeprowadzonej i utrzymywanej w sekrecie, istnieje zwiększone ryzyko, że członkowie rodziny będą "wyczuwali" iż coś jest nie w porządku, że kogoś brakuje. To wrażenie, że coś nie gra" mogą szczególnie odbierać dzieci w wieku do około siódmego roku życia. Dziecko może wyrażać głęboki smutek z powodu nieobecnej osoby. Takie dziecko może wzrastać starając się "żyć" ZA zmarłą osobę, co prowadzi do pojawienia się przewidywalnego zestawu symptomów. Tutaj podaję część z nich:

 • Osoba przejawia smutek we wszystkich kontekstach życia
 • Pociągają ją cmentarze i miejsca, gdzie ludzie umierali
 • Jest zafascynowana śmiercią i umieraniem
 • Nie odczuwa strachu przed śmiercią (ale nie ma skłonności samobójczych)
 • Uprawia sporty wysokiego ryzyka i "żyje na granicy"
 • Mogła spowodować śmierć dziecka
 • Może unikać posiadania dzieci

Czy jako dziecko bawiłeś się w grę, w której podaje się piłkę w kole z rąk do rąk w trakcie trwania muzyki? Zasada gry polega na tym, że ten, kto trzyma piłkę w momencie przerwania muzyki "wychodzi", tzn. opuszcza kółko. A gra toczy się dalej. Podobnie można zobrazować niektóre rodziny - tworzą "łańcuch" śmierci, która może zbierać żniwo przez pokolenia. W każdym pokoleniu umiera dziecko.

Niezależnie od tego jak bardzo tragicznie brzmią dla ciebie te stwierdzenia - pamiętaj proszę, że jedynie staram się zrozumieć zasady - nie tworzę ich.. Pamiętaj również, że DOWOLNY członek rodziny może przerwać "grę" - być może na zawsze - poprzez uhonorowanie ostatniego zmarłego dziecka. Po zamierzonej aborcji rodzinna rozmowa moze wystarczyć aby zapobiec kolejnej identyfikacji. W takiej rozmowie dobrze jest aby rodzice:

 • Opowiedzieli rodzinie co się stało i omówili okoliczności, które doprowadziły do podjęcia takiej decyzji.
 • Przedyskutowali możliwe inne rozwiązania oraz wyjaśnili dlaczego została wybrana aborcja.
 • Omówili co jako rodzice stracili podejmując to rozwiązanie.
 • Przedyskutowali możliwe potencjalne jakości brakującego dziecka.
 • Omówili, co reszta rodziny straciła w wyniku tego działania.
 • Omówili, co w wyniku tego kroku stracili potencjalni przyjaciele, współpracownicy, partnerzy i przyszłe pokolenia rodziny.
 • Powiedzieli szczerze jak pragnęliby zachować się w tej sytuacji z dzisiejszej perspektywy.

Jest bardzo prawdopodobne, że taka rozmowa będzie smutna i pełna łez. Wyrażając smutek świadomie honorujemy zmarłe dziecko i przyszłe dzieci nie będą potrzebowały wyrażać tego smutku nieświadomie.

Taka rozmowa może być wystarczającym aktem aby rozwiać poczucie winy związane z aborcją i zapobiec zidentyfikowaniu się kolejnego dziecka z usunięty dzieckiem. Ale nie jest to wystarczające działanie i zarówno rodzice, razem czy osobno, a nawet jakiś inny członek rodziny, może chcieć przedsięwziąć kroki aby usunąć winę rodziny raz na zawsze.

Rozmowa w gronie rodzinnym prowadzi do stworzenia projektu Duszy -projektu dzialan, w wyniku ktorych uhonorowane zostaną stracone jakości "usuniętego" członka rodziny. Kolejne dziecko nie będzie miało potrzeby dedykować swojego życia uhonorowaniu brakującej w rodzinie osoby.

Projekt Duszy

Każdy członek rodziny, a w szczególnych sytuacjach nawet osoba spoza rodziny, może zaradzić efektom wywołanym nieuhonorowaną śmiercią poprzez zrealizowanie Projektu Duszy.

Proszę zajmij się Projektem Duszy jedynie wtedy gdy czujesz, że to jest w pełni w zgodzie z tobą samym. Proszę poszukaj profesjonalnej pomocy jeżeli doświadczasz silnych, nieprzyjemnych uczuć (w szczególności wszechogarniającego smutku) rozważając taką możliwość.

 1. Ponieważ Projekt Duszy będzie honorował istnienie zmarłego członka rodziny. Czlonkowie rodziny decyduja sie podjac dzialania w zyciu, ktore uhonoruja najlepiej istnienie zmarlego czlonka rodziny.
 2. Projekt Duszy powinien być konkretny i namacalny. Dla przykładu :
 • Utworzenie w Internecie strony zadedykowanej temu zagadnieniu
 • Zorganizowanie grupy wsparcia ludziom rozważającym usunięcie ciąży, by do tego nie dopuścić.
 • Zorganizowanie darmowych wieczornych pogadanek na temat sposobów tworzenia szczesliwych związków.
 • Prowadzenie doradztwa dla nastolatków, którym przytrafiła się ciąża.
 • Napisanie książki na ten temat, która zostanie zadedykowana usuniętemu dziecku.
 • Napisanie artykułu na temat aborcji celem uhonorowania pamieci zmarlej osoby..
 1. Projekt Duszy powinien być czymś, co dana osoba lub rodzina chce robić wedlug swojej wolnej woli a nie  przymusu lub jako sposob na powiekszenie cierpienia.
 2. Wyjątkowo ktoś może chcieć stworzyć "projekt sekretny" aby uniknąć rodzinnych dyskusji i potencjalnych konsekwencji ujawnienia prawdy. (Uważam, że nie jest to rozwiązanie optymalne, ale i tak dużo lepsze niż nie podjęcie żadnych kroków).
 3. Projekt Duszy może w nazwie nosić imię brakującego dziecka - to może wymagać wybrania imienia dla usuniętej istoty - na przykład "Projekt Susan" albo "Projekt Tymoteusza".
 4. Projekt Duszy ma na celu  zapobieganie powtarzaniu sytuacji prowadzących do śmierci - w tym przypadku - dalszym sztucznym poronieniom.
 5. Osoba(y) tworząca Projekt Duszy może pragnąć zwizualizować "ducha" czy "duszę" zmarłej osoby i poprosić o inspirację, udział i pomoc. Moze zapytac o pragnienia, jakie zmarla istota miala na temat swojego przerwanego zycia i podjac decyzje o realizacji tych pragnien za zmarlego czlonka rodziny - dla jego uhonorowania. To często prowadzi do rezultatów graniczących prawie z cudem.
 6. Czas trwania projektu powinien zostać przedyskutowany w rodzinie. Celem jest uhonorowanie zmarłej osoby w znaczący sposób.

Projekt Duszy w efekcie często przynosi zbliżenie rodziny, podniesienie poczucia własnej wartości, lepsze relacje oraz uczucie ulgi, któremu towarzyszy szczęście. Mimo swiadomosci bolu po stracie, ktory moze pozostac na zawsze, dzialania dla uhonorowania zmarlego daja szanse na odnalezienie sensu swojego zycia ponownie.

Dedykacja

Poświęcam ten artykuł Dawidowi, mojemu starszemu bratu, który zmarł mając pięć miesięcy, mniej więcej na rok przed moim urodzeniem. Nic o tym nie wiedziałem aż do czasu gdy byłem całkiem dorosły i informacja o jego śmierci wyjaśniała mi niektóre uczucia jakie wiązały się z byciem członkiem mojej rodziny. Wierzę, że wśród jego jakości byłaby elokwencja i szczodrość. Te artykuły są częścią mojego Projektu Dawida.

Podsumowanie

Sztuczne poronienia są bardzo rozpowszechnione natomiast konsekwencje takiego postępowania nie są powszechnie znane. Poczucie winy rodzica prowadzi do pogorszenia relacji a również może powodować egzystencjalny smutek u kolejnych dzieci. Uczciwa rozmowa może przyczynić się do ustąpienia poczucia winy i przerwania potencjalnego łańcucha śmierci. Trwałym rozwiązaniem może być projekt, który pomoże zapobiegać aborcjom.

Źródła:  Projekt Rachel (The Rachel Project)

"Tak mówi PanŁ

Słuchaj! w kraju słychać narzekanie i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Tak mówi Pan: Powstrzymaj swój głos od płaczu a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud. Jeszcze jest nadzieja dla twojej przyszłosci."

Jeremiasz, 31:15-17

Celem Projektu Rachel jest pomaganie ludziom z postaborcyjną traumą i doprowadzanie do pojednania ze sobą.  W języku polskim, na temat aborcji i zespołu poaborcyjnego znajdziesz informacje w internecie:

 1. wstęp i rozmowa z dr Philipem Mango
 2. psychoterapia dr Philipa Mango
 3. gdy światu ubywa jedno życie
 4. Witold Simoni - Zespoły utraty ciąży - Skrypt na tej stronie opisuje medyczne, psychologiczne oraz duchowe przyczyny i następstwa utraty ciąży (głównie aborcji), przemocy (słownej, seksualnej i fizycznej) oraz zaniedbania (fizycznego i emocjonalno-intelektualnego).

 5. "Stygmat aborcji" - charakterystyka syndromu poaborcyjnego

Jeżeli podoba ci się ten artykuł przekaż go innym. Jeśli nie - proszę daj znać dlaczego.

© Martyn Carruthers, 1999-2018
All rights reserved

Keywords: Doradztwo Systemowe Soulwork, Doradztwo Soulwork, soulwork doradztwo, soulwork systemic,coaching, coach, mentor, trener, soulwork terapia, Dusza,praca z dusza. Praca Zorientowana na Dusze,praca, zorientowana, na,zmiane,relacje,korporacja,bizness, przedsiebiorstwo,firmja. Organizacja, organizacje,manager, manadzer,dyrektor,senior,starszyzna,seks,seminaria, sesja,sesje,zasoby,artykuly,emocje,emocjonalny,medycyna,medyczny,terapia,terapeutyczny, integracja,integralnosc,milosc,ukochanie, umiejetnosci. Edukacja, ponad-normalny, nie w normie,poza norma, zespol, uniejetnosci, terapeutyczne,aborcja, usuwanie,ciazy,wykorzystanie, uzaleznienie, aka, alergie, alergia, wiezi, carruthers, miedzynarodowy, wielonarodowy, przyjazn, przyjaciolka, dzieci,klaryfikacja, klarownosc,doradztwo,uzaleznienie,wspoluzaleznienie,spolecznosc, polaczenie,komunikacja, wyrazanie uczuc,komputereowy, komputerowa terapia, uczenie sie, przyswajanie wiedzy,smierc,zmarly,uzdrawianie,snienie, narkotyki,lekarstwa,wzbogacac,emocje,ekspert, ekspertyza,rodzina,rodziny, ojciec,odczucia,wolny,cel, cele, praca z celem, poczucie, winy,lecznie,bohater,hipnoza,nadaktywny, hipnotyczny,huna,identyfikacje,inteligencja, integracja,modelowanie eksperckie,ekspert, sprawy,doswiadczenia, kalani, zycie, zyciowy,cel,niezdolnosc do przyswajania wiedzy, uczenia sie,mapa,wzorzec,matrix, model,matka,nlp, ohana,rodzice, psychiatra, canada, psychologia, psychoterapia,ptsd,relacje, role,zasady, sens,dusza, terapeuta,mysloksztalty, trans,trauma,traumatyczny, zaufanie,ofiara,dobrobyt,moc, sila,zdolnosci, odzyskane, madrosc,radosc,cierpienie.


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com