Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Soulwork Terapia Pytania

Co oferuje Soulwork Systemic Coaching?

Czujesz, że czegoś brakuje w Twoim życiu? Nie podobają Ci się Twoje przyzwyczajenia? Nie potrafisz cieszyć się sobą? Nie potrafisz podejmować spójnych decyzji związanych z ważnymi relacjami? Czujesz, że Twoje decyzje nie są Twoimi decyzjami? Chcesz umieć kończyć to, co zaczynasz? Chciałbyś pozostawać pełen zasobów w sytuacjach kryzysowych? Pragniesz zrealizować swoje najgłębsze pragnienia? Pragniesz powiększyć poczucie sensu swojego życia?

Martyn Carruthers

 1. Czym Soulwork Systemic Coaching różni się od terapii oraz consultingu?
 2. Co Soulwork oferuje mi osobiście?
 3. Co się dzieje podczas sesji Soulwork Coaching?
 4. W jaki sposób Soulwork może pomóc w moim osobistym życiu?
 5. W jaki sposób Soulwork może uzdrowić moje relacje?
 6. W jaki sposób Soulwork może pomóc mi osiągnąć karierę zawodową?
 7. W jaki sposób moja organizacja może skorzystać z Soulworku?
 8. W jaki sposób mogę skontaktować z doradcą Soulwork Systemic Coaching?
 9. Czy ja mogę zostać doradcą Soulwork Systemic Coaching?
 10. Skąd pochodzi Soulwork Systemic Coaching?
 11. Jak długo trwa Soulwork trening?
 12. Co dalej?

Treningi Soulwork i Huna Kalani prowadzone sa w Polsce jedynie przez Martyna Carruthersa - tworce systemu Soulwork. Za oferty innych osob oferujacych warsztaty Soulwork i Huna Kalani nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Prosimy o kontakt z nami w celu sprawdzania kwalifikacji doradcow operujacych nazwa Soulwork.


 1.   W jaki sposób Soulwork Systemic Coaching różni się od terapii oraz consultingu?

Wiele form terapii powołuje się na przeszłość w celu zaoferowania rady na temat obecnych problemów. Soulwork w minimalnym stopniu korzysta z udzielania rad, odkrywając, że opieranie się na czyichś  radach może czynić nas zależnymi od opinii innych i nie pomaga nam stać się silnymi, niezależnymi isotami. Zamiast tego Soulwork Coach pomaga odnaleźć konkretne bloki powstrzymujące przed osiągnięciem sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Dzięki temu praca nad rozwiązaniem problemów za pomocą Soulwork Systemic Coaching jest znacznie szybsza (nie potrzeba wielu tygodni czy miesięcy na odszukanie kluczowych problemów) i wysoce efektywna (co potwierdzane jest sukcesem życiowym klientów!)

Niektórzy doradcy wymagają "dowodu wiary" i doradzają, w jaki sposób budować ufność i podążać za regułami wyznaczonymi przez innych. Soulwork Coach pomaga odnaleźć moc działania w wolny sposób, jako zintegrowana osoba i z pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje - właściwie do okoliczności.

Wiele form terapii jest skoncentrowanych na rozwiązywaniu poszczególnych, wyizolowanych problemów. Wg Soulwork Systemic Coaching takie działanie przynosi krótkoterminowe rezultaty, ponieważ nie zmienione wzorce życia przywracają dolegliwości i problemy. Indywidualna praca w Soulworku polega na odnalezieniu i połączeniu zagubionych części siebie i tworzeniu nowego wzorca działania z pozycji zintegrowanej osoby. Szczęście i cierpienie, zdrowie i choroba odwzorowują nasz styl życia i nasze relacje.

Specyfiką pracy konsultantów jest oferowanie rad pochodzących z doświadczeń z celu osiągnięcia konkretnych, przewidzianych rezultatów. Od konsultantów oczekuje się analizy problemu i oferty konkretnego rozwiązania. Konsultanci opierają swoje decyzje na znanych faktach i wg własnego uznania oferują rozwiązanie, które ich zdaniem wydaje się być najlepsze. Soulwork coaching opiera się na własnych decyzjach klienta - traktując taką wolność wyboru jako najszybszy sposób na wspieranie jego dojrzałości. W tym celu Soulwork Coach pomaga osobie zintegrować kognitywne myślenie z emocjonalnym odczuwaniem i odnaleźć siebie wewnątrz zdrowych relacji - co jest najskuteczniejszym  sposobem na osiągnięcie długoterminowego sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie.

Soulwork Coach pomaga osobie zdefiniować życiowe cele i znaleźć odpowiednie zasoby do ich osiągnięcia. Soulwork pomaga rozpoznać, zaakceptować i rozwiązać bloki do szczęścia.

Gdy już osiągniesz sukces, jakiego pragniesz - będzie to Twój sukces.


2.  Co Soulwork Systemic Coaching oferuje mi osobiście?

Soulwork Systemic Coaching oferuje systemowe podejście do problemów indywidualnych, pomiędzy partnerami, w zespołach i w rodzinach, organizacjach. Uczymy, jak:

 •  oczyścić relacje i rozwiązać "niewłaściwe" poczucie winy
 •  zdefiniować swój sukces i rozwiązać konflikty
 •  zintegrować osobowość
 • rozwiązać lub - jeśli osoba nie decyduje się rozwiązać - kontrolować fizyczne, mentalne, emocjonalne symptomy
 • graniczające przekonania przetransformować w wolność
 • traumatyczne doświadczenia zmienić w motywację
 • budować głęboką inspirację i sens życia

Soulwork pomaga osiągnąć cele poprzez prace nad motywacją, inspiracją i konsekwencjami decyzji. Niektórzy uczą się Soulworku dla przyjemności, niektórzy dla zbudowania kariery zawodowej, jeszcze inni dla zdobycia narzędzi profesjonalnego doradcy.

Soulwork nie jest hipnozą, psychoanalizą, new age ani NLP. Nie oferujemy kognitywnego, ezoterycznego ani intuicyjnego "zafiksowania" a także unikamy udzielania rad! Zamiast tego oferujemy ciepły ludzki kontakt i  współpracę. Pomagamy rozwiązać delikatne problemy w relacjach, używamy subtelnych prowokacji w celu odkrywania przez klienta jego własnej genialności. Pomagamy zdefiniować i osiągać cele angażując zarówno świadomość i nieświadomość, uczymy brać odpowiedzialność za podjęte decyzje.


3.Co dzieje się podczas sesji Soulwork Systemic Coaching?
W typowej sytuacji jest to spotkanie osobiste, czasami w niektórych sprawach sesja może być przeprowadzona przez telefon lub internet. Typowa sesja trwa 2 godziny. Wielu ludzi jest w stanie osiągnąć znaczące rezultaty w wyniku dwugodzinnej pracy.
Sesja rozpoczyna się określeniem i ewentualnym (jeśli potrzeba) przewartościowaniem pragnień a także możliwości doradcy. Zakłada się uczciwe i klarowne przedstawienie problemu przez klienta oraz zgodną z przygotowaniem pomoc doradcy w zbadaniu możliwości osiągnięcia przez klienta jego celu. Ty i Twój doradca współpracujecie nad budowaniem Twojego sukcesu w relacjach, karierze zawodowej, finansach itd. (wielu doradców specjalizuje się w pracy nad określonymi typami relacji, pracy z całymi rodzinami, z zespołami, uzależnieniami).
Sesja kończy się podsumowaniem wykonanej wspólnie pracy. Pierwsza sesja służy określeniu czasu i zakresu współpracy potrzebnej na rozwiązanie problemu.  

4. Jak Soulwork może pomóc mi osobiście?
Sukces jest często ograniczany lub inspirowany przez relacje! Jeżeli czujesz, że jakieś Twoje relacje są niewłaściwe lub też, że Twoje życie mogłoby być szczęśliwsze albo, że pragnąłbyś uczynić swoje życie innym niż jest obecnie, Soulwork Systemic Coaching może Ci pomóc.
Jednak - TY potrzebujesz byċ gotowy na wzięcie odpowiedzialności za swoje własne wybory! Szczęście wydaje się być zarezerwowane dla ludzi, którzy wybierają żyć swoim własnym życiem...
Soulwork Trening NIE jest przeznaczony dla niedojrzałych psychicznie  lub też niestabilnych emocjonalnie ludzi.

5. W jaki sposób Soulwork może uzdrowić moje relacje?

Sukces i radość posiadania dobrych relacji wymaga uczciwości, humoru i odpowiedzialności. Twoja tradycja rodzinna, twoja historia i ideały, na których się wzorowałeś ograniczają lub inspirują Cię w życiu! Jeżeli nie potrafisz odnaleźć pokoju i klarowności jako członek swojej rodziny, jako przyjaciel, jako współpracownik w zespole, jako partner lub jako rodzic, Soulwork Coaching może Ci pomóc.

Jednakże - potrzebujesz zaakceptować tradycje Twojej rodziny, Twoje przeszłe działania, dolegliwości i odpowiedzialność w relacjach. Dopiero po zaakceptowaniu - jesteś w stanie je zmienić!


6. W jaki sposób Soulwork może pomóc mi rozwinąć karierę zawodową?
Kariera zawodowa zwykle opiera się na umiejętnościach budowania relacji. Bez względu na wiedzę czy ekspertyzy, jeżeli nie posiadasz umiejętności budowania dobrych relacji, łatwo możesz znaleźć siebie wyizolowanego z grupy i pozbawionego wsparcia. Jeżeli jakiekolwiek zasady ustanowione w Twojej firmie, Twoje przeszłe doświadczenia lub Twoje wzorce ograniczają Twój rozwój zawodowy, Soulwork Systemic Coaching może Ci pomóc.
Jednakże - Ty sam potrzebujesz być zmotywowany do zmian, potrzebujesz być gotowy na rozwiązanie bloków, nauczenie się nowych umiejętności i znalezienie inspirujących mentorów.

7. W jaki sposób Soulwork Systemic Coaching może pomóc mojej organizacji?
W organizacji może istnieć wewnętrzny chaos. Szefowie, właściciele i menedżerowie firm często stosują styl zarządzania i strukturę relacji, która reprezentuje ich własne układy rodzinne. Dzieje się tak, ponieważ struktura, z której się wyrasta, jest odczuwana jako właściwa bez względu na je efektywność. Także tzw. kultury korporacji posiadają jakości podobne do kultów. Wynikający z tego faktu stres może być destrukcyjny dla korporacji i zdrowia indywidualnego.
Jeżeli masz poczucie, że Ty lub Twoi koledzy moglibyście osiągnąć znacznie większy sukces dzięki zwiększeniu umiejętności tworzenia dobrych relacji, Soulwork Systemic Coaching oferuje trening umiejętności przewodzenia grupą.

8. W jaki sposób mogę się skontaktować z doradcą Soulwork Systemic Coaching?

Wyślij email do Centrum Administracyjnego lub zapytaj o informacje ludzi, którzy już korzystali z usług Soulwork Coaching. Możemy zaoferować doradztwo w wielu językach. Doradcy Soulwork Coaching są - lub współpracują z lekarzami, prawnikami, psychologami, artystami, nauczycielami, trenerami "przetrwania" w trudnych warunkach, biznesmenami i ludźmi innych profesji. Oferujemy wiele różnorodnych umiejętności.

System Doradztwa Soulwork oferuje również pracę z rodzicami i dziadkami nad powiększeniem umiejętności kontaktu i komunikacji z dziećmi, poczynając od adopcji, kończąc na niezrozumiałych zachowaniach, dla ludzi pochodzących z większości kultur.

Większość doradców zbada Twoje potrzeby i porówna z własnymi umiejętnościami podczas pierwszego kontaktu, przed sesją. Niektórzy z nich oferują bezpłatne spotkania lub sesje prowadzone przez telefon - możesz wówczas dowiedzieć się czegoś więcej na temat Soulwork Coaching bez ponoszenia kosztów.


9. Czy ja mógłbym zostać doradcą Soulwork?
Akceptujemy stabilnych emocjonalnie, przyjacielskich ludzi wszystkich ras i wykształcenia, którzy pragną zostać doradcą Soulwork. Każda grupa treningowa ma możliwość doświadczeń kontaktów międzykulturowych, aby wzbogacić percepcję i zapewnić różnorodność doświadczeń.
Twoje nastawienie jest ważniejsze niż poziom wykształcenia. Czy potrafisz kończyć to, co zaczynasz? Czy jesteś wystarczająco zdeterminowany, klarowny i pragniesz powiększać swoją wiedzę? Jesteś przyjacielską osobą i chcesz wspierać innych? Potrafisz się kontrolować i pozostawać "dorosłym" w sytuacjach stresowych?
Niektórzy doradcy, osiągający w swojej pracy ogromne sukcesy, mają niewielkie wykształcenie akacemickie, inni są wysoko kształceni. Wszyscy doradcy posiadaja wysokie umiejętności komunikacji i potrafią skutecznie wspierać innych. Jeżeli bardziej interesuje cię tworzenie szczęśliwych relacji międzyludzkich niż zdobywanie rzeczy, masz po drodze z nami. Jeżeli czujesz potrzebę działania dla dobra Twojej  społeczności, skontaktuj się z nami.
Trening Soulwork  otwiera "pudełko Pandory" relacji. Zapoznanie się z materiałem treningu da Ci ogólną orientację na temat tematów, jakie są poruszane. Soulwork trening jest wymagający ale nie trudny. Największym wymaganiem dla Ciebie może być wymaganie zaakceptowania świata takim,  jaki jest - na pierwszym kroku  (zamiast trzymania się swoich iluzorycznych wyobrażeń)  i rozpoznanie, co może zostać zmienione na lepsze. Każdy krok pracy nad zmianą jest możliwy do wielokrotnego demonstrowania (i - o ile to możliwe, demonstrowania z ludźmi, którzy nie wiedzą, czego mogą oczekiwać), każdy krok jest doświadczany i omawiany w celu zrozumienia procesu.

10.    Skąd pochodzi Soulwork Systemic Coaching?
Soulwork Systemic Coaching został opracowany jako całościowy program pracy poprawy relacji, umozliwiajacy zwiększenie możliwości osiągania sukcesu w wielu dziedzinach życia. Jego twórcą jest Martyn Carruthers. System ten wywodzi się korzeniami z: patrz Soulwork Inspiration.
O skuteczności tego programu mówi sukces klientów Soulworku, którzy powracają do zdrowia, osiągają ważne cele życiowe, wypełniają pragnienia. W trakcie wielu setek sesji nauczyliśmy się rozróżniać krótko i długoterminowe korzyści, staliśmy się efektywni w szybkim rozwiązywaniu zawikłanych problemów w relacjach, w usuwaniu problemów z uczeniem się, pracy z depresjami, obsesjami, nałogami, chaotycznymi związkami, i pełnymi stresu relacjami.
Potrzeby klientów były inspiracją do stworzenia szerokiego spectrum oferty Soulwork Coaching.

11. Jak długo trwa trening Soulwork?

Soulwork Trening trwa zwykle 5 dni (6 z tłumaczeniem) Podstawowy kurs zawiera dwie części po 5 dni (6). Soulwork Essential zawiera trzy segmenty po 5 (6) dni, Soulwork Zaawansowany zawiera 4 segmenty po 5 (6) dni. Pomiędzy spotkaniami wymagane jest wykonanie 100 godzin pracy własnej, studia teorii, praktyka i asystowanie przy pracy zaawansowanych doradców. Trening Soulwork Mentor uczy pracy z dwojgiem ludzi jednocześnie, z zespołami, rodzinami, organizacjami. Dostępne są również inne specjalistyczne treningi.

Zaawansowany trening Soulwork Coaching wymaga dużego zaangażowania w ćwiczenia i praktykę. Uczysz się podczas warsztatów, seminariów, dodatkowych zajęć i spotkań doradców. W przyszłości planujemy letnie konferencje w miejscach wakacyjnego wypoczynku.

Trening dla trenerów oferowany jest osobom wykwalifikowanym do pracy z innymi ludźmi, którzy posiadają dostateczne umiejętności pracy w różnych obszarach kulturowych i wysokie umiejętności trenerskie.


12.Co dalej?
Jeżeli szukasz wsparcia wykwalifikowanego doradcy, twój sukces będzie zależał od Twojej chęci zmiany. Jako klient Soulwork Coaching będziesz traktowany z pełną uwagą przez doświadczonego, pełnego empatii doradcę. Możesz  przyśpieszyć osiąganie celów poprzez zaangażowanie w studia domowe, praktykę, dzielenie się doświadczeniami i pytaniami z innymi. Doradca Soulwork Coaching pomaga Ci odnaleźć kluczowe kroki i niezbędną motywację do zdefiniowania i osiągnięcia wybranego przez Ciebie sukcesu.
Jeżeli Twoim celem tworzenie nowej kariery zawodowej, sukces będzie zależał od jakości i ilości włożonego wysiłku. Jako wykwalifikowany doradca będziesz uczestniczył w treningach, uczył się poprzez ciągle nowe doświadczenia, działał wg Kodeksu Zasad, powiększał swoje umiejętności podczas treningów i prezentował je podczas konferencji. Soulwork trening dostarcza wiedzy i doświadczeń przydatnych do tworzenia własnego sukcesu. Reszta zależy od Twojej determinacji i zaangażowania.

Sprawdź! Zademonstruj wielokrotnie w różnych kontekstach! Mówimy, że Soulwork "działa" wtedy, gdy jesteśmy w stanie zademonstrować ten sam efekt wielokrotnie z osobami, które nie wiedzą czego mogą oczekiwać!

Martyn Carruthers


Opisz każdy krok i sposób, w jaki demonstruje on teorię. Odkryj, które pragnienia są możliwe do osiągnięcia a które są właściwe. Zademonstruj i pomóż nauczyć się umiejętności, które posiadasz. Potem przedyskutuj, co się wydarzyło, a co mogłoby się wydarzyć. Ludzie uczą się w ten sposób szybko.

Plagiat jest kradzież Copyright © 1996-2018
Martyn Carruthers All rights reserved. wszystkie prawa zastrzeżone


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com