Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Poland Myślokształty
© Martyn Carruthers 1995-2018

Tłumaczenie: Monika Nowak

Treningi Soulwork i Huna Kalani prowadzone sa w Polsce jedynie przez Martyna Carruthersa - tworce systemu Soulwork. Za oferty innych osob oferujacych warsztaty Soulwork i Huna Kalani nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci.  Prosimy o kontakt z nami w celu sprawdzania kwalifikacji doradcow operujacych nazwa Soulwork.

Wstęp

Artykuł ten został opublikowany w NLP World w marcu 1995 r jako podsumowanie nowych osiągnięć w badaniach subiektywnego doświadczenia i niektórych ich zastosowań w psychoterapii. I chociaż teoria i praktyka w pracy z myślokształtami znacznie rozwinęły się od tego czasu, artykuł ten nadal jest interesującym wprowadzeniem do pojęcia "MYŚLOKSZTAŁTY".

Praca z Myślokształtami jest zasadniczą częścią Soulwork - całościowego procesu ewolucji osoby i pracy nad zmianą, która opiera się na integracji i połączeniu zwanym przeze mnie "Duszą".

Przekonania a Myślokształty

Przez większość historii ludzkości uważano, że umysłowe i fizyczne choroby były wywoływane przez niewidzialne szkodliwe wpływy. Wykształcono wiele technik uzdrawiania polegających na ochronie człowieka przed tymi szkodliwymi wpływami oraz na usuwaniu ich skutków z ciała pacjenta. Wydaje się, że niektóre były skuteczne...

Phineas Quimby, uznany amerykański uzdrowiciel wiarą działający w ubiegłym stuleciu, pisał, że choroba jest wywoływana jako rezultat błędnych przekonań, oraz że te błędne przekonania reprezentowane są w umyśle ludzkim jako przerażające obrazy. Opisywał metody zmiany tych przekonań. (The Quimby Manuscripts, wydane przez Julian Dresser, 1921, niedostępne dzisiaj). Prace Quimby'ego stały się podstawą Ruchu Nowej Myśli około 1900 r i później zostały wypaczone i spopularyzowane jako "pozytywne myślenie".

Sto lat temu nazwa "MYŚLOKSZTAŁTY" używana była przez badaczy wiedzy tajemnej do opisania "emanacji umysłowych". Annegret i ja zastosowalismy tę nazwę dla uczczenia tych ludzi, a w szczególności Williama Leadbeatera i Annie Besant, którzy opublikowali swoje badania; ("Myślokształty", Leadbeater & Besant, 1901, wydane ponownie w 1986 przez Theosophical Publishing House, Wheaton,Ill, USA; ISBN 8356-0008-4).

Definicja Myślokształtu

Słowo “myślokształt” stosujemy na: wizualne, słuchowe lub kinestetyczne przedstawienie minionego wpływu wywołanego przez znaczącą inną osobę. Również opisujemy myślokształty jako "ustalone poglądy" lub "zestawy przekonań/wartości/tożsamości". Nasz model myślokształtów opisuje klasę ludzkich doświadczeń, które można w prosty sposób pokazać i wykorzystać w trakcie Soulwork. Według naszych danych model ten nie był wcześniej wykorzystywany w psychoterapii.

Artykuł ten opiera się na niepublikowanych dotąd modelach zmiany, które obejmują model myślokształtów. Założenia, na których opieramy naszą pracę różnią się od założeń NLP tak więc nasze modele mają odmienne podstawy. Nasze książki i artykuły w pełni opiszą te modele, ich podstawy i zastosowania: "NLP Ecology Redefined" - Annegret Meyer i "Soul Centered Changework".

Nasz zestaw pytań dotyczących zdefiniowania celu różni się znacząco od tych stosowanych gdzie indziej. Według nas w mniej więcej połowie uzyskujemy dobrze sformułowany cel i sekwencję kroków prowadzących do jego osiągnięcia. W naszym podstawowym modelu (stworzonym przez Annegret) pomagamy klientowi spontanicznie wejść w pełen zasobów, zorientowany na cel - stan transu. Wykorzystujemy go aby pomóc klientowi osiągnąć meta-pozycję "w przyszłości", która odpowiada przeżyciu momentu, gdy klient osiągnął już swój cel. Prosimy klienta, aby z tej meta-pozycji opisał swoją bieżącą rzeczywistość. Taki opis umożliwia nam wybranie odpowiedniej strategii terapeutycznej.

Zakładamy, że takie opisy są reprezentacją rzeczywistości klienta i rozwinęliśmy wiele efektywnych strategii zmiany, które to wykorzystują. W tym artykule zwracamy uwagę na opisy kolorów i kształtów, które klient prezentuje w obrazie samego siebie. Zauważyliśmy, że zazwyczaj obrazy samego siebie opisywane przez klienta zmieniają się wraz z kontekstem toteż skupiamy się na obrazach w kontekście upragnionego celu.

Tworzenie Myślokształtów

Klient często opisuje czarne lub ciemne obszary w obrazie samego siebie. Odkryliśmy, że takie ciemne obszary zazwyczaj są związane z ograniczającymi przekonaniami przejętymi od innych osób. Te ciemne obszary nazywamy “myślokształtami”. Zauważyliśmy, że myślokształty są związane z przekonaniami, które zostały przyjęte przez klienta w okresie, gdy był on w stanie niskich zasobów a druga osoba wyraziła (werbalnie lub niewerbalnie) ograniczające przekonanie NA TEMAT klienta.

Prostym przykładem zainstalowania "myślokształtu" będzie sytuacja, gdy dziecko stłucze coś wartościowego w rozumieniu dorosłego. Zdenerwowany dorosły może wrzasnąć na dziecko: "Jesteś taki głupi!", a przerażone (pozbawione zasobów) dziecko może zaakceptować tę wypowiedź jako prawde o sobie; stworzy przekonanie. W późniejszym okresie dziecko może interpretować wszystkie informacje dotyczące jego inteligencji jako dowód, który podtrzyma przekonanie, że jest głupie.

W trakcie pracy nad zmianą zazwyczaj sprawdzamy, czy istnieją jakieś myślokształty zainstalowane przez lekarzy i terapeutów, z którymi klient miał kontakty wcześniej. Wydaje się nam interesujące, że jeżeli australijski szaman-aborygen "wskaże kością" na tubylca to wskazana ofiara, jak mówi wiele przekazów, umrze we wskazanym czasie. Wiemy, że taka koncepcja jest po prostu śmieszna - ale gdy lekarz "pokaże wyniki testów" pacjentowi, rezultat może być podobny...

Wielu naszych klientów to lekarze i terapeuci i zetknęliśmy się z tym, że i oni mogą przyjmować myślokształty od swoich klientów. Może to nastąpić, gdy na przykład terapeuta czuje się źle (stan niskich zasobów) a klient z dużą energią oskarża terapeutę o zły przebieg terapii. Z naszego doświadczenia wynika, że wielu klientów jest skutecznymi hipnotyzerami w kontekście swoich problemów i mogą instalować ograniczające przekonania w terapeutach. Na przykład terapeuta może zgodzić się, że sytuacja klienta jest beznadziejna i zaakceptować oskarżenia płynące od klienta wraz z ograniczającym przekonaniem na temat kompetencji lub wartości siebie jako terapeuty

Rozszerzenie Myślokształtów

Myślokształty odzwierciedlane są na różne sposoby: jako zdysocjowane obrazy samego siebie; w przedstawieniach innych ludzi; w nieświadomych "częściach" itd. Myślokształty mogą być reprezentowane w kanale wizualnym, słuchowym i /albo kinestetycznym i mogą oddziaływać na wielu poziomach. Często stosuję koncepcję poziomów logicznych Batsona/Dieltsa do ocenienia wpływu myślokształtu na życie klienta. Często odkrycie jakie działania, przekonania, wartości, tożsamości i wizje są przyjmowane od innych ludzi daje głęboki wgląd w sytuację. Odkryłem także, że myślokształty są często połączone z fizycznym niedomaganiem. Gdy pracuje się z klientem w tej materii priorytetowym zadaniem jest odkrycie myślokształtu i zastąpienie go pożądanym określeniem Zakładam, że ciemne obszary w obrazie samego siebie odpowiadają częściom ciała, nad którymi nieświadomy umysł ma ograniczoną kontrolę, i że jest to stan zagrażający zdrowiu. Również uważam, że zupełnie jasny i kompletny obraz samego siebie jest warunkiem wstępnym (koniecznym) do długotrwałego dobrego stanu zdrowia.

Tradycyjna Praca z Myślokształtami

Badałem koncepcję myślokształtów w mistycyzmie i interesuję się alternatywnymi metodami radzenia sobie z nimi. Książki na temat mistycyzmu zawierają interesujące opisy ludzi z problemami, które podobne są do doświadczeń podawanych przez naszych klientów, ale w książkach takie zjawiska określane są jako "zawładnięcie przez złe duchy", "wrogie elementale" itp. (Np.: Magicy, Blach and White, dr Franz Hartman, wydanie wznowione w 1971r przez Newcastle Publishing Co. Ltd. ISBN 0-87877-003-8). Podawane sposoby leczenia takich przypadłości czasami wydają się okropne ale interesujące z punktu widzenia badacza tej dziedziny. Przypomnij sobie swoje codzienne egzorcyzmy....

Instalowanie Myślokształtu

Książki o mistycyzmie zawierają często wskazówki na temat instalowania myślokształtów w innych ludziach tak jak gdyby twoje przekonania były właściwsze dla twojego klienta niż pomaganie klientom w tworzeniu ich własnych rozwiązań. Wielu trenerów NLP chwali się, że naucza takich umiejętności. Kiedyś nazywano takie praktyki czarną magią.

Wspólną cechą w mistycznych praktykach "leczniczych" (egzorcyzmy, uwolnienie od ducha zawłaszczającego) jest to, że wytwarzają one zależność od szamana, cudotwórcy lub księdza! Klient nie uczy się niczego na temat sposobu, w jaki wytworzony został MYŚLOKSZTAŁTY i dzięki temu niewiele wie jak zapobiegać powtórzeniu się sytuacji. To wspaniała podstawa dla utrzymywania stałej klienteli a w dodatku umożliwia zachęcanie klienta do obwiniania siebie za nawroty problemu!

Wiedzy i praktyki dotyczącej "Pracy z Myślokształtami" uczą się zaawansowani studenci Soulwork, którzy potrafią wykazać się doskonałymi umiejętnościami w ustalaniu celu w pracy z klientem. Wielu z nich to zawodowi terapeuci, którzy stwierdzają potem, że stosując tę metodologię można uzyskać długotrwałe zmiany w ułamku czasu, jaki dawniej był do tego potrzebny oraz że mają znacznie więcej energii pod koniec dnia pracy.

Ekologia Jest Badaniem Spójności

Jesteśmy przekonani, że kluczem do efektywnej pracy nad zmianą jest spójność przy definiowaniu celu (przeformułowaliśmy NLP-owski slogan dotyczący ekologii na "Ekologia jest badaniem spójności"). Stwierdziliśmy, że spójność zawiera w sobie to, że klient uczy się o swoich problemach z meta-poziomu. Bez uzyskania spójności przy określaniu celu zmiana może być krótkotrwała.

Gdy klient zaakceptuje prawdę dotyczącą wpływu innych osób, to może później decydować, czy będzie przeciwdziałał nawrotom problemu i skupi się na dążeniu do swoich celów. Dopiero wtedy może określić dokładnie jakie zasoby, cele i wizje są jego prawdziwym pragnieniem.

Myślokształty i inne modele zmiany zostały stworzone przeze mnie i Annegret Meyer. Annegret pracuje jako terapeuta rodzin i trener NLP w Monachium. Jest ona współtwórczynia systemu terapii VoVa i Przewodniczącą Terapeutycznej Grupy Badawczej Niemieckiego Stowarzyszenia NLP. Jej książka "NLP w Systemach" zostanie wydana wiosną 1995r a obecnie pisze książkę "Redefinicja Ekologii w NLP", której wydanie przewidziane jest na 1996r.


Nota o autorze: artykul wydany w NLP World w 1995r. Mam nadzieję, że będzie on motywacją do lepszego zrozumienia twoich własnych przekonań i własnego połączenia z Duszą. Czytając ten artykuł być może poczujesz się "niewygodnie". Jeżeli to się zdarzy sprobuj przebaczyć członkom twojej rodziny - i sobie! Terapeutom ten artykuł może wydać się bardzo niekompletny.

Tłumaczenie na język polski: Monika Nowak

Plagiat jest kradzież Copyright © 1996-2018
Martyn Carruthers All rights reserved.

Keywords: Doradztwo Systemowe Soulwork, Doradztwo Soulwork, soulwork doradztwo, soulwork systemic,coaching, coach, mentor, trener, soulwork terapia, Dusza,praca z dusza. Praca Zorientowana na Dusze,praca, zorientowana, na,zmiane,relacje,korporacja,bizness, przedsiebiorstwo,firmja. Organizacja, organizacje,manager, manadzer,dyrektor,senior,starszyzna,seks,seminaria, sesja,sesje,zasoby,artykuly,emocje,emocjonalny,medycyna,medyczny,terapia,terapeutyczny, integracja,integralnosc,milosc,ukochanie, umiejetnosci. Edukacja, ponad-normalny, nie w normie,poza norma, zespol, uniejetnosci, terapeutyczne,aborcja, usuwanie,ciazy,wykorzystanie, uzaleznienie, aka, alergie, alergia, wiezi, carruthers, miedzynarodowy, wielonarodowy, przyjazn, przyjaciolka, dzieci,klaryfikacja, klarownosc,doradztwo,uzaleznienie,wspoluzaleznienie,spolecznosc, polaczenie,komunikacja, wyrazanie uczuc,komputereowy, komputerowa terapia, uczenie sie, przyswajanie wiedzy,smierc,zmarly,uzdrawianie,snienie, narkotyki,lekarstwa,wzbogacac,emocje,ekspert, ekspertyza,rodzina,rodziny, ojciec,odczucia,wolny,cel, cele, praca z celem, poczucie, winy,lecznie,bohater,hipnoza,nadaktywny, hipnotyczny,huna,identyfikacje,inteligencja, integracja,modelowanie eksperckie,ekspert, sprawy,doswiadczenia, kalani, zycie, zyciowy,cel,niezdolnosc do przyswajania wiedzy, uczenia sie,mapa,wzorzec,matrix, model,matka,nlp, ohana,rodzice, psychiatra, canada, psychologia, psychoterapia,ptsd,relacje, role,zasady, sens,dusza, terapeuta,mysloksztalty, trans,trauma,traumatyczny, zaufanie,ofiara,dobrobyt,moc, sila,zdolnosci, odzyskane, madrosc,radosc,cierpienie.


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com