Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Zapobieganie kłopotom z uczeniem się
© Martyn Carruthers 1996

Tlumaczenie: Monika Nowak (Warszawa)

Treningi Soulwork i Huna Kalani prowadzone sa w Polsce jedynie przez Martyna Carruthersa - tworce systemu Soulwork. Za oferty innych osob oferujacych warsztaty Soulwork i Huna Kalani nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci.  Prosimy o kontakt z nami w celu sprawdzania kwalifikacji doradcow operujacych nazwa Soulwork.

Przedstawiony schemat pokazuje zebrane informacje na temat przyczyn kłopotów z uczeniem się. Oparty jest na doswiadczeniach z terapii Soulwork, całościowym modelu pracy służącym wzbogaceniu życia. Wiecej na ten temat - www.systemiccoaching.com

Na wiele z wymienionych poniżej problemów wskazują: brak koncentracji, malejąca ciekawość i symptomatyczne zachowania. Dla wielu rodzin niektóre z okoliczności wywołujących problemy wydadzą się "normalne". Również częstokroć symptomy są "normalne" i nie zostają zauważone aż do momentu, gdy dziecko osiąga dojrzałość. Wiele symptomów łatwiej dostrzec, gdy dziecko osiąga wiek, w którym bierze pod uwagę związek partnerski (około 18 lat) i stara się unikać odpowiedzialności przynależnej dorosłemu lub tworzy związek z substytutem rodzica (znajduje “rodzica” a nie partnera).

Na poniższym schemacie przedstawiam w skondensowanej formie co rodzice mogą robić. Dzieci mają zdolność radzenia sobie z przemijającymi problemami. Większość problemów, (powtarzane wiele razy) rodzi chroniczne kłopoty.

Niektóre sytuacje mogą również rodzić psychosomatyczne problemy ze zdrowiem. Na przykład dziecko może (nieświadomie) stworzyć problemy ze wzrokiem usiłując w ten sposób nie widzieć zbyt ostro sytuacji rodzinnej, która zagraża jego dobremu samopoczuciu.

 

Rodzice powinni robić to:

Zamiast tego:

Aby uniknąć tego:

Wszystko co poniżej Wszystko co poniżej Psychoza /Schizofrenia 
Dzieci odcinają się od chaotycznej rodziny i od rzeczywistości.
Upewnij się, że twój partner seksualny jest odpowiedzialnym potencjalnym rodzicem albo praktykuj "bezpieczny seks". Powołanie do życia niechcianego dziecka. Dziecko odcina się lub "wychodzi z roli" starając się nadać sens temu, że nie jest chciane
Rodzice mają bliskich przyjaciół, z którymi mogą rozmawiać o problemach relacji i rodzicielstwa.

Każde z rodziców "rozplątuje" własne więzi i oczyszcza relacje, w szczególności z własnymi rodzicami, partnerem, byłymi partnerami i dziećmi.

Rodzic (rodzice)  źle traktuje dziecko.
Rodzic (rodzice) żyje poprzez dziecko.
Dziecko jest własnością rodzica (rodziców).
Rodzic (rodzice) zachowuje się jak "dziecko" własnego dziecka.
Rodzic (rodzice) ignoruje / porzuca dziecko.
Dziecko może mylić role i tworzyć niezdrowe więzi z rodzicem (rodzicami) co prowadzi do poczucia winy zarówno u rodziców jak i u dzieci.

Dziecko może ulec traumie i odciąć się.

Dziecko może "utracić" tożsamość pod wpływem stresu i przestać być sobą.

Rodzice postępują uczciwie, szczerze i jasno i naprawiają popełniane błędy. Rodzic (rodzice) nie rozwiązuje problemu pogwałcenia relacji i tworzy "toksyczne" rodzinne tabu. "Toksyczne" tabu może stać się (nieświadomie) obsesyjnym zachowaniem dziecka.
Rodzice solidarnie współpracują przy wychowaniu i wykształceniu dziecka. Rodzic (rodzice) żąda "Bądź taki jak ja" i "Nie bądź podobny do drugiego rodzica" Dziecko wykształca dwie fałszywe osobowości, odmienne dla każdego rodzica aby uniknąć odrzucenia z ich strony.
Utrzymuj rodzicielską więź z dzieckiem i wartościowy związek z partnerem - nawet jeśli doszło do rozejścia. Rodzic (rodzice) wiąże się z dzieckiem mocniej niż z partnerem (którym jest własny rodzic lub substytut rodzica) Dziecko myli role i stara się być partnerem dla rodzica (zazwyczaj) przeciwnej płci.
Rodzice wspominają i doceniają zmarłych członków rodziny (trzy pokolenia). Rodzic (rodzice) ignorują zmarłego członka rodziny (często z powodu poczucia winy związanego z jego śmiercią). Dziecko myli role i może utożsamić się ze zmarłym członkiem rodziny.
Jeśli sztuczne poronienie miało miejsce, rodzice tworzą Projekt Duszy aby uhonorować (potencjalnego) członka rodziny. Rodzic (rodzice) zapominają, ignorują lub bagatelizują śmierć usuniętego (potencjalnego) członka rodziny. Dziecko myli role - może utożsamić się z "usuniętym" dzieckiem.
Szanuj decyzje swoich rodziców i uzyskaj ich zgodę na małżeństwo. Rodzic (rodzice) pozwala aby dziadkowie wtrącali się w wychowywanie wnuków i w ich dobrobyt. Dzieci mylą role i mogą utożsamiać się z "wypchniętym" z pozycji rodzicem (zazwyczaj tym przeciwnej płci).
Zadbaj o to aby każdy członek rodziny wypełniał swoje obowiązki. Rodzic (rodzice) pozwala aby ktoś w rodzinie był manipulowany lub stał się ofiarą. Dziecko myli role i może utożsamić się z ignorowaną ofiarą.
Szanuj wszystkie odważne postępki członków rodziny. Rodzic (rodzice) ignoruje odwagę i dzielność kogoś z rodziny. Dziecko myli role i może utożsamić się z ignorowanym bohaterem.
Rodzice w pełni zasobów współpracują aby poprawić jakość rodzinnych relacji. Rodzic (rodzice) traci zasoby i ucieka się do kontroli poprzez przemoc słowną lub fizyczną Dziecko traktuje przekonania rodziców jako rzeczywistość wywołując tym głębokie konflikty i niską samoocenę.
Badaj uczucia dziecka i jak te uczucia mogą być wyrażone. Rodzic (rodzice) naciska na nie wyrażanie emocji przez dziecko (szczególnie złość i smutek) Dziecko nie może wyrażać emocji we właściwy sposób.
Badaj cele dziecka i sposoby w jakie można je zrealizować. Rodzic (rodzice) karze dziecko za mówienie o tym czego pragnie. Dziecko wie czego nie może mieć i słabo czuje czym są pozytywne cele.
Zajmuj się wkładem dziecka na rzecz i RODZINY i osiągania wspólnych celów. Rodzic (rodzice) przekazuje informację, że dziecko nie może wnieść niczego we wspólny cel. Dziecko "wychodzi z siebie" by odkryć co jest prawdą i słabo odczuwa istnienie konkretnych celów.
Związek rodziców jest stabilny zanim zostanie podjęta decyzja o poczęciu dziecka. Rodzic (rodzice) słownie przekazuje informację "kocham cię" a niewerbalnie "Nie kocham". Dziecko "wychodzi z siebie" starając się odkryć, która informacja jest prawdziwa i ma małe poczucie porządku w życiu.
Rodzice omawiają problemy rodzicielskie i partnerskie na osobności. Rodzic (rodzice) wini dziecko za kłopoty w relacji między rodzicami i za inne problemy. Dziecko odsuwa się od rodziny. Powszechne psychosomatyczne choroby.

Ta niepełna lista została zainspirowana rozmowami z klientami Soulwork, z Annegret Hallanzy (terapeutką rodzin pracującą w Niemczech) i z (australijską terapeutką mieszkającą we Włoszech).

W ramach treningow Soulwork prowadzimy specjalistyczne zajecia dotyczace zapobieganiu klopotom z uczeniem sie u dzieci oraz oferujemy spotkania terapeutyczne dla rodzin, w ktorych dzieci nie moga poradzic sobie z nauka.

Tłumaczenie: Monika Nowak

Plagiat jest kradzież Copyright © 1996-2018
Martyn Carruthers All rights reserved.

Artykuł może być przedrukowany jedynie w całości, jeżeli zachowane zostaną w całości informacje na temat prawa własności oraz szczegóły kontaktu z autorem ,


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com