Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Systemic Solutions

Opis przypadku 1
Zarządzanie relacjami w zespole


PROJEKT: reorganizacja kadry zarządzającej
KLIENT: Zastępca prezydenta (2600 zatrudnionych)
KONSULTANT: Martyn Carruthers
OCZEKIWANE KORZYŚCI: oszczędność 250.000 $ i odbudowanie efektywnej komunikacji

HISTORIA: Reorganizacja korporacji obejmująca strukturę zarządzania, relacje między pracownikami i wyniki finansowe. Poniższa historia jest częścią większego projektu.

PROBLEM: Zarząd współpracował intensywnie przez ostatnie 6 do 12 lat nad budowaniem organizacji. Jeden z szefów zarządu (klient) jako członek grupy założycielskiej korporacji był zaangażowany we wszystkie kluczowe inicjatywy budowania organizacji, doświadczał jednak trudności w relacjach z przełożonym, w pozostałymi członkami zarządu, współpracownikami i podległymi pracownikami. Choć obiektywnie klient postrzegany był jako genialny menedżer d/s projektów, zarówno przełożony jak też pozostała część kadry zarządzającej unikała z nim kontaktu. Koszt przesunięcia pracownika oszacowano na 250.000 $ plus kilka miesięcy chaosu i problemów prawnych.

ROZWIĄZANIE: Indywidualna sesja w członkiem zarządu.
Podstawowym celem było wyjaśnienie, co stwarza kluczowe problemy i zmiana wzorców je wywołujących. Informacje o aktualnej sytuacji były zebrane podczas wywiadu z naczelnym dyrektorem i współpracownikami, włączając w to informacje o strukturze relacji współpracowników. Ostatecznym celem było zidentyfikowanie i określenie obopólnych oczekiwań.

DIAGNOZA SYSTEMOWA: Klient był świadomy swoich problemów w relacjach w miejscu pracy, ale zszokowało go odkrycie nieświadomych źródeł tych problemów. Odkrył, że traktuje swojego przełożonego jak gdyby był on "życiowym partnerem"; niektórych współpracowników jak rodzeństwo, a młodszych menedżerów jak dzieci. Zdał sobie sprawę, że często używa języka i niewerbalnych reakcji charakterystycznych dla relacji w zażyłej rodzinie w stosunku do pracowników. Odkrył, że generalnie jest samotny i że "przeniósł" swoje potrzeby bliskich relacji na współpracowników. Te potrzeby, połączone z nieprzyjemnym poczuciem bycia odrzuconym motywowało go do zachowań, które wywoływały odsuwanie się współpracowników (silne wahania nastroju klienta).

REZULTATY: Klient szybko pojął, jak można osiągać rezultaty w świadomym, efektywnym kierowaniu własnym zachowaniem. Poznał zasady tworzenia dobrych relacji, tak aby służyły lepiej jemu samemu i organizacji. Zrozumiał, w jaki sposób jego prywatne problemy w relacjach przenosiły się na organizację (myślano o zwolnieniu go na wcześniejszą emeryturę).
Klient świadomie oczyścił swoje relacje zawodowe, co pozwoliło mu skoncentrować się na kwestiach strategicznych. Jednocześnie zmiana perspektywy pozwoliła mu dostrzec potencjał młodszej kadry zarządzającej. Relacje z naczelnym dyrektorem poprawiły się wyraźnie (jednocześnie poprawiły się wyraźnie jego relacje w autentyczną rodziną). W ciągu 6 tygodni od podjęcia pracy nad zmianą zachowania, współpracownicy, którzy go wcześniej unikali, wystąpili w propozycjami przyjaznej współpracy. Klient odczuł ogromny przypływ energii w kontekście pracy i życia osobistego, a jego współpracownicy wyrazili chęć uczestniczenia w podobnych indywidualnych sesjach doradczych.

UWAGI: Większość istot ludzkich POTRZEBUJE bliskich relacji i różnie reaguje, gdy te podstawowe potrzeby nie są spełnione. Właściwe reakcje motywują do tworzenia związków partnerskich, rodziny i kręgu przyjaciół. Nieodpowiednie reakcje wywołują depresje, uzależnienia, zachowania dysocjacyjne lub traktowanie współpracowników, jak gdyby byli członkami rodziny. Choć wszystkie te reakcje są powszechne, mogą tworzyć wiele nieporozumień w organizacji.

Wielu menedżerów spędza więcej czasu ze swoimi współpracownikami niż z rodziną. Głębokie (nieświadome) potrzeby "przynależności" (dla doświadczenia partnerstwa i rodzicielstwa) mogą motywować menedżerów o tworzenia nieodpowiednich więzi ze współpracownikami. Sytuacja się komplikuje, gdy współpracownicy mają komplementarne potrzeby - współuzależniona relacja może utrudniać myślenie i ograniczać działania zatrudnionych. Rozwiązania wydają się być oczywiste kiedy diagnoza jest trafna.

Niektóre organizacje tworzą emocjonalne więzy z pracownikami w celu kontrolowania i manipulacji. Relacje bazujące na silnych więzach emocjonalnych są charakterystyczne dla kultów i "ekstremistycznych" organizacji. Aby pomóc pracownikom uwolnić się od wpływu takich organizacji, patrz: Doradztwo przy opuszczaniu ekstremistycznych organizacji.

Wolność emocjonalna pojawia się, gdy relacje są przewartościowane i klarowne, a umiejętności tworzenia dobrych relacji praktykowane. Systemic Solutions przyśpieszają te procesy.


Po więcej informacji:

Doradztwo indywidualne i dla związków:

Wszelkie prawa zastrzeżone

Plagiat jest kradzież Copyright © 2003-2018
Martyn Carruthers All rights reserved.


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com