Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Duševni Vplivi Namernega Abortusa

© Martyn Carruthers, 2002-2010

OPOZORILO: Ta članek je napisan za profesionalne študente “Soulwork System Coaching”. V kolikor postanete pri branju depresivni NEMUDOMA PREKINITE in se razvedrite z lažjo aktivnostjo.

Opravljanje namernih splavov je dober posel in omogoča visok dobiček osebam, ki so ga pripravljeni in sposobni opraviti. Okrog 150.000 zanositev se bo danes končalo s splavom. To je nekaj sto splavov v minuti ali nekaj tisoč med tem ko boste tole prebirali. Ali je abortus umor ali ne je predvsem pravno vprašanje. Mnogo posledic splava pa ostanejo duhovna vprašanja

Ta tekst ne govori o tem ali je splav pravilno ali zmotno ravnanje, moralno ali nemoralno.  Pač pa govori o duhovnih posledicah za človeka.  Glavne osebe so mati, oče, splavljen (potencialni) otrok in oseba ki opravljaja splav. Vendar pa ima abortus vpliv tudi na celotno družino in v manjši meri na njihove kolege in družbeno okolje.

Kot moški, ki previdno stopam na področje, katero se smatra kot “žensko” se zavedam, da pisanje o splavu privlači nekatere odklonilne reakcije. Kot trener vodenja odnosev pa opažam, da duhovne posledice splava enako vplivajo tudi na moške. Izsledki teh opažanj lahko zanimajo tako zagovornike svobodne izbire za splav, kot tudi nasprotno naravnane skupine.

Že prej sem pisal o razreševanju posledic splava. Zainteresirani bralci si lahko preberejo tudi druge članke, ki so objavljeni na “Soulwork” spletni strani. Odkar sem napisal te članke, so me moji klienti naučili še mnogo več.

V kolikor ignoriramo probleme – ali le ti izginejo? Ali pa postanejo globlji, večji ? Ali je prednost za osebo, če ne ve zakaj trpi, če je depresivna ali zasvojena? Pogosto me kritizirajo, ker predstavim te posledice v zavestno prepoznavanje. Kljub temu izgleda, da šele ko prepoznamo težave, jih lahko zavestno predelamo in razrešimo.

Nisem tako krut da bi diskutiral o stvareh, ki jih ne moremo razrešiti. Posledice namernega splava se lahko prepoznajo in razrešijo z Duhovnim Vodenjem - Soulwork Coaching. (To je postopek, ki ima za osnovo strokovno modeliranje, sistematično družinsko terapijo in zdravilne rituale, ki jih uporabljajo Havajski zdravitelji. Lahko si pogledate tudi “Soulwork”, “Human Consciousness and Decision Making” in druge članke o tej temi). Duhovno Vodenje obsega mnogo dejstev, toda najpomembnejše za to tematiko je razreševanje krivde in razločevanje odnosev.

Kaj je Soulwork?

Krivda potlači življenje, povzroča depresijo. Biti radosten nima smisla, če smo namerno nekoga prizadeli. Čeprav prepoznava “Soulwork” sedem glavnih vzrokov krivde pa večina občutkov krivde izvira iz treh osnovnih – da smo  prizadeti ali izdali starše, partnerje in/ali otroke. Ne glede na to ali se fetus legalno priznava kot človeško bitje  pa večina ljudi prepoznava fetus vsaj kot potencialnega otroka.

Med “Soulwork” razreševanjem ljudje ovrednotijo svoje pomembne odnose. Mnogi med njimi spontano prepoznajo (pogosto na lastno začudenje) splavljen fetus v njihovi družini, kot pomemben odnos. Včasih opišejo “duh” takšnega fetusa kot središče družine, včasih kot pregrado med staršema, včasih kot živečega (ali reinkarniranega) v drugem otroku, ne glede na to ali ta otrok ve za splav ali ne.

Odločitev za splav lahko močno zmanjša intimnost med življenjskimi partnerji in včasih sledi ločitev ali razveza že poizkusu splava. Vendar pa takšen par pogosto ne prepozna vzrokov njune ločitve kot posledico splava.

V skrajnih primerih naredi ženska splav proti svoji volji zaradi ultimata njenega partnerja, da mora narediti splav ali pa jo on zapusti. V takšnem primeru moški vztraja pri tem, da mora biti potencialni otrok splavljen, kljub želji partnerke da bi obdržala otroka. Po mojih izkušnjah je zelo malo verjetnosti, da bo takšen par obdržal intimno razmerje. INTIMNOST takšnega partnerstva se običajno konča, kljub temu da lahko par ostane skupaj zaradi  udobnosti še več let.

Zgodi pa se tudi nasprotno, da naredi ženska splav kljub temu, da si moški želi rojstvo otroka. Med posledicami tega je tudi konec romantične intimnosti, čeprav lahko takšen par ostane skupaj zaradi drugačnih razlogov.

Ker mnoge religije prepovedujejo nameren splav se starši, ki se odločijo za splav, počutijo odmaknjeni od njihove sredine in od Boga. Na naše presenečenje se to kaže tudi pri agnostikih in nekaterih ateistih.

Vrstni red otrok v družini je pomemben, kar postane še posebej razvidno med procesom “Soulwork” razreševanja. Družinski člani pogosto zaznavajo splav kot “duh” ali pa kot “praznino” v družini. Otroci, ki so rojeni po splavu, lahko občutijo ta duh ali praznino, ki jih močno privlači. Če ga otroci vidijo kot duh, ga ponavadi sprejmejo kot “namišljenega” prijatelja. Če ga zaznavajo kot “luknjo” pa se lahko bojijo, da bodo padli vanjo.

Včasih izgleda, da naslednji otrok umre, da bi nekako “sledil” ali nadomestil splavljeni fetus. Pogosto bo prvi otrok v naslednji generaciji spontano splavljen ali pa mrtvorojen. To lahko pokaže na pričetek (ali nadaljevanje) “toksične družinske tradicije” in je lahko znak za “identifikacijo mrtve osebe”.

Brat ali sestra splavljenega otroka pogosto izrazijo, da so iskali izgubljenega otroka. Mnogo odraslih je opisalo to iskanje – občutili so, da nekdo pomemben manjka! Včasih odrasli najdejo partnerja, ki ima namišljene kvalitete manjkajoče osebe in se z njim poročijo.

V primeru, ko v družini ni religioznih zadržkov ali zdravstvenih problemov v zvezi s splavom in če vsi člani družine sprejmejo dogodek, verjetno ne pride do posledic. Vendar je bolj pogosto, ko eden ali oba starša občutita izgubo ali se počutita izdane celo tedaj, ko sta oba sodelovala pri odločitvi. Ostali člani družine lahko  poizkušajo odkrito ali prikrito kaznovati “krivca” in s tem zmanjšati svoje neprijetne občutke.

Tudi skrita čustva se prej ali slej izrazijo in en član družine lahko izrazi skrita čustva drugega. V primeru prikritega splava, lahko drugi člani družine “čutijo”, da nekaj ni v redu, da nekaj manjka. Ta občutek, da nekaj ni v redu, se lahko prenese na člane družin naslednjih generacij! Potencialni otrok je umorjen na zahtevo staršev.

V nekaterih primerih, se lahko naslednji otrok “identificira” z manjkajočim in ga poskuša na nek način nadomestiti. V takšnih slučajih lahko otrok odraste v melanholično osebo v vseh delih svojega življenja in je zelo občutljiv do drugih ljudi (Vključno s psiho-sensitivnostjo. Mnogi psiho-mediji in zdravilci govorijo o njihovih mrtvih “duhovnih-pomočnikih”). Takšnega otroka pogosto fascinira smrt vendar je brez strahu pred smrtjo.

Včasih naletimo na osebo, katero so njeni ali njegovi starši poskušali splaviti vendar pri tem niso uspeli. Takšen otrok odrašča v strahu in nezaupanju do staršev. Obstaja veliko dokazov, da zarodek ne le “ve” in se spominja kaj se je zgodilo temveč tudi to, da se lahko odziva na odnose v družini. Kaže, da si zarodek lahko izbere obliko telesa in mentalnost, ki bodo “uravnovesili” družino v katero se bodo rodili ali da lahko mati nekako vpliva na telo in misli razvijajočega se zarodka.

Če pride do prekinitve nosečnosti zaradi nasilja med partnerjema, ima to podobne posledice kot namerno izveden splav. V kolikor situacija ni razrešena – bo najverjetneje takšno partnerstvo v krizi.

Končno, posledice za osebo, ki opravlja splav so lahko težke, vendar sem srečal samo nekaj takšnih ljudi. Tak človek je pogosto osamljen (nesposoben občutiti emocije – KAKRŠNEKOLI emocije) in je skrajno neobčutljiv za človeško življenje. To se odraža v nizki zmožnosti doživljanja intimnih odnosev, nezmožnosti duhovne izkušnje ali  doživljanja drugih izrazov trajnejše sreče. Tako kot je značilno pri drugih primerih občutkov krivde, je tudi pri njih iskanje zabave zamenjava za iskanje globlje sreče.  Pojavijo se lahko odvisnosti in obsesivnosti. Člani družine in še posebej otroci osebe, ki opravlja splave, lahko odražajo krivdo (zaradi uničevanja potencialnih človeških življenj) z depresivnostjo, motnjami učenja in psihosomatskimi boleznimi.

Od trenutka, ko ste pričeli brati je bilo opravljenih nadaljnjih tisoč do dvatisoč splavov. Mnogo od teh bo imelo duhovne posledice, ki jih starši in družina ne pričakujejo in nanje niso pripravljeni…

Obstaja upanje. Realnost ima duhovno dimenzijo, ki tedaj ko se pretaka v človško eksistenco, spremeni vse! “Duhovno” se ne nanaša toliko na pridobivanje ezoteričnih spretnosti kot na doseganja vrline. Vrline si pridobivamo, ko izkusimo neprijetne okoliščine, ker lahko samo tedaj razvijemo določene kvalitete. Naprimer, da lahko razvijemo pogum, moramo izkusiti nevarnost in potrebujemo pomanjkanje, da razvijemo velikodušnost.

Če izkusimo “krivdo” lahko razvijemo čistost. Kadar izkusimo “depresivnost”,  lahko razvijemo sočutje. To motivacijo lahko uporabimo, da ustvarimo pomembne projekte, katerih izpolnitev lahko razreši našo krivdo, transformira našo depresivnost in poveča naš smisel življenja.

Na opisane duhovne posledice abortusa redno naletimo med delom s klienti. Razvili smo načine za razreševanje teh situacij. Podrobne rešitve presegajo namena tega članka, vendar lahko najdete več informacij o “Soulwork” procesih na spletni strani www.systemiccoaching.com/index.html.

© Martyn Carruthers, 2002-2018
. Vse pravice pridržane.Ta članek se lahko ponatisne v celoti, če ostanejo kontaktni naslov in obvestilo o pravicah nespremenjeni.

Prevod: Franc Škerl


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com