Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Vplivi abortusa na človeka
(Consequences of Abortions - Slovene)

© Martyn Carruthers, 2000-2018

Translator: Franc Škerl

Okrog 150.000 zanositev se bo danes končalo s splavom. To je nekaj sto splavov v minuti ali nekaj tisoč med tem ko boste tole prebirali. Ali je abortus umor ali ne je predvsem pravno vprašanje. Opravljanje namernih splavov je lahko tudi dober posel in omogoča visok dobiček osebam, ki so ga pripravljeni in sposobni izvesti.

Ta tekst ne govori o tem ali je splav pravilno ali zmotno ravnanje, moralno ali nemoralno.  Pač pa govori o posledicah na človekovo dušo. Glavne osebe so oseba ki opravljaja splav, mati, oče in fetus. Vendar pa ima abortus vpliv tudi na celotno družino in v  manjši meri na njihovo družbeno okolje. Kot moški, ki previdno stopam na področje, katero se  smatra kot “žensko” se zavedam, da pisanje o splavu privlači nekatere odklonilne reakcije.  Kot svetovalec in terapevt pa opažam, da posledice splava enako vplivajo tudi na moške. Izsledki teh opažanj lahko zanimajo tako zagovornike svobodne izbire za splav, kot tudi nasprotno naravnane skupine.

Že prej sem pisal o razreševanju posledic splava. Zainteresirani bralci si lahko preberete dva članka (v angleščini), ki sta objavljena na spletni strani www.systemiccoaching.com/sw_articles.

Kaj je Soulwork?

Posledice splava se očitno odražajo na finančnem, zdravstvenem in socialnem področju, medtem ko se  manj očitne posledice kot so načeti družinski odnosi, občutek krivde in depresije ignorirajo ali se pripisujejo drugim vzrokom. Poizkusi vlad in religij, da nadzorujejo splave, po mojem mnenju ni duhovno vprašanje. Pogosto je abortus “smiseln” v primeru, če je ogroženo življenje matere ali  kot  posledica posilstva. Vseeno pa duševne posledice ostanejo.

Osnovne posledice namernega splava se, po mojem mnenju, odražajo na našem notranjem “smislu življenja”. Če se naša zmožnost občutenja radosti, povezanosti z našimi družinami, partnerji, prijatelji, družbenim okoljem, človeštvom in univerzumom  lahko zamenja s krivdo, sramoto in trpljenjem, potem je to duhovno vprašanje v vsej svoji globini.

Takšne posledice se lahko prepoznajo in raztopijo z osredotočenim delom z dušo (Imenovanim tudi “Soulwork". To je postopek učenja za življenje. Lahko si pogledate tudi “Soulwork 2000”, “Human Consciousness and Decision Making” in druge članke o tej temi na spletni strani www.systemiccoaching.com. “Soulwork” obsega veliko področij, za posledice splava pa so najpomembnejša: razkrajanje krivde za prizadetost drugih ljudi in razreševanje odnosov z ljudmi, ki smo jih prizadeli ali ki so nas prizadeli.

Krivda potlači življenje. Biti radosten nima smisla, če smo namerno nekoga prizadeli. Čeprav prepoznava “Soulwork” sedem vzrokov krivde pa je večina občutkov krivde posledica tega, da smo prizadeli ali izdali starše, partnerje in/ali otroke. Ne glede na to ali se fetus legalno priznava kot človeško bitje pa večina ljudi prepoznava fetus kot potencialnega otroka.

Med  “Soulwork” postopkom ljudje ovrednotijo svoje pomembne odnose. Mnogi med njimi spontano prepoznajo (na lastno začudenje) splavljen fetus v njihovi neposredni družini, kot pomemben odnos. Pogosto se “duh” takšnega fetusa opiše kot središče družine, včasih kot pregrado med staršema, včasih kot živečega (ali reinkarniranega) v drugem otroku ne glede na to ali ta otrok ve za splav ali ne.

Odločanje za splav lahko močno zmanjša intimnost med občutljivimi partnerji in včasih sledi ločitev ali razveza že pri poizkusu splava. Takšen par pogosto ne prepozna vzrokov za njuno ločitev kot posledice splava. (Spontani splav, ki je posledica agresivnosti ali napada ima podobne posledice kot abortus.)

V skrajnih primerih naredi ženska splav proti svoji volji zaradi ultimata njenega partnerja, da mora narediti splav ali pa on odide. V takšnem primeru moški vztraja pri tem, da mora biti potencialni otrok splavljen, kljub želji partnerke da bi obdržala otroka. Zelo malo verjetno je, da bo takšen par obdržal intimno razmerje. Partnerstvo se konča, kljub temu da lahko par ostane skupaj še več let.

Nasprotni primer je, ko se ženska opredeli za splav kljub temu, da si moški želi otroka. Posledica tega je običajno konec romantične intimnosti, čeprav lahko ostaneta partnerja skupaj iz drugačnih razlogov.

Mnogo ljudi opisuje, kako jih vznemirja “duh” abortusa. Takšen “duh” pogosto prepoznavajo kot temno obliko pred seboj, ki jim onemogoča, da bi občutili trajnejšo srečo. To se lahko dogodi obema, moškemu in ženski, čeprav ponavadi poroča o tem samo eden od partnerjev.

Vrstni red rojstva otrok v družini je pomemben, kar postane še posebej razvidno med procesom “Soulwork” razreševanja. Pogosto se zaznava splav kot “duh” ali  kot “praznino” v družini. Otroci, ki so rojeni pozneje, lahko občutijo ta duh ali praznino, ki jih močno privlači. Če ga otroci vidijo kot duh, ga ponavadi sprejmejo kot “namišljenega” prijatelja. Če ga zaznavajo kot “luknjo” pa se lahko bojijo, da bodo padli vanjo.

V primeru, ko v družini ni religioznih zadržkov ali zdravstvenih problemov in če vsi člani družine sprejmejo dogodek, verjetno ne pride do posledic. Vendar je bolj pogosto, ko eden ali oba starša občutita izgubo ali se počutita izdana celo tedaj, ko sta oba sodelovala pri odločitvi. Ostali člani družine poizkušajo odkrito ali prikrito kaznovati “krivca” in s tem zmanjšati svoje neprijetne občutke.

Tudi skrita čustva se prej ali slej izrazijo in en član družine lahko izrazi skrita čustva drugega. V primeru prikritega splava, lahko drugi člani družine “čutijo” da nekaj ni v redu, da nekaj manjka. Ta občutek, da nekaj ni v redu se lahko prenese na člane družin naslednjih generacij! Potencialni otrok je umorjen na zahtevo staršev.

V nekaterih primerih, se lahko naslednji otrok poistoveti z manjkajočim in ga poizkuša nadomestiti. V takšnih slučajih lahko otrok odraste v melanholično osebo v vseh obdobjih svojega življenja in je zelo občutljiv do drugih ljudi. Takšnega otroka pogosto fascinira smrt vendar je brez strahu pred smrtjo.

Občasno naletimo na osebo, katero so njeni ali njegovi starši poskušali splaviti vendar pri tem niso uspeli. Takšen otrok odrašča v strahu in nezaupanju do staršev. Obstaja veliko dokazov, da zarodek ne le “ve” in se spominja kaj se je dogajalo temveč tudi to, da se lahko odziva na odnose v družini.

Kaže, da si zarodek lahko izbere telo, obliko in mentalnost, ki bodo “uravnovesili” družino v katero se bo rodil ali da lahko mati vpliva na telo in misli razvijajočega se zarodka.

Končno, posledice za osebo, ki opravlja splave so lahko težke, vendar sem srečal samo nekaj takšnih ljudi. Tak človek je pogosto osamljen (nesposoben občutiti emocije) in je skrajno neobčutljiv za človeško življenje. To se odraža v nizki zmožnosti doživljanja intimnih odnosov, nezmožnosti duhovne izkušnje ali  doživljanja drugih izrazov trajnejše sreče. Tako kot je značilno pri drugih primerih občutkov krivde, je tudi pri njih iskanje zabave zamenjava za iskanje globlje sreče in lahko se pojavijo odvisnosti. Člani družine takšne osebe lahko odražajo krivdo (zaradi uničevanja potencialnih človeških življenj) z depresivnostjo, motnjami učenja in psihosomatskimi boleznimi.

Od trenutka, ko ste pričeli brati je bilo opravljenih nadaljnjih tisoč do dvatisoč splavov. Večina bo imela posledice, ki se jih starši ne zavedajo in nanje niso pripravljeni…

Med našim delom s klienti, se redno srečujemo z vsemi opisanimi posledicami. Za ljudi, ki so motivirani za razreševanje posledic, smo razvili načine za odpravljanje le teh, kar pa presega namen tega članka. Tisti, ki jih zanima več informacij, lahko obiščejo spletne strani www.systemiccoaching.com. Prosim sporočite svoje komentarje na .

© Martyn Carruthers, 2000-2018
All rights reserved.

Prevedel: Franc Škerl, 2/2002


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com