Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Preprečevanje učnih težav [ Slovenija ]

[ Prevent Learning Disabilities ]
© Martyn Carruthers 1999 – 2008
Prevod iz angleščine: Franc Škerl

Nezmožnost učenja onemogoča mnogo otrok pri katerih se pogosto izraža kot pomanjkanje koncentracije, hiperaktivnost in pomanjkanje zanimanja. Ta članek navaja možne vzroke za vrsto učnih težav ter preproste načine s katerimi preprečimo njihovo pojavljanje. Spodnja tabela povzema izkušnje pridobljene pri “Soulwork” sistemskem delu z otroki in odraslimi, ki so poročali o svojih učnih težavah.

Nekateri vzorci obnašanja v odnosih, ki jih opisujem, so “normalni” v mnogih družinah in kulturah. Pogosto se zdijo otrokovi simptomi “normalni” in jih ne opazimo vse do otrokove adolescence. Ignorirani simptomi postanejo pogosto očitni, ko odrasli-otrok ne more prisostvovati v odgovornosti odraslih ljudi. (Opisano v člankih: “Mati-sin” in “Oče-hči” soodvisnost).

Vsaka spodaj priporočena akcija, je v bistvu enostavna, vendar je lahko v praksi težavna. Družinski odnosi pogosto vsebujejo “zamrznjene” transferje (transferences) ter zapletenosti in družina lahko sabotira dobronamerne akcije enega člana. Skupinsko delo je bistveni predpogoj za uspešno starševstvo.

Otrok, ki ima učne težave, je lahko dobrodošel za družino, v kateri “problematični otrok” opravičuje staršem njihovo nezdravo obnašanje. V takšnih primerih lahko postane otrokovo psihično zdravje odgovornost družine, ki si tako (nezavedno) prizadeva , da obdrži nespremenjeno stanje.

Če otrok ne želi videti ali slišati očitnega družinskega kaosa, lahko nekatere spodaj opisane situacije izzovejo vidne ali slušne probleme. (Opisano v članku “Razreševanje psihosomatskih bolezni”).

Soulwork “družinsko usmerjanje” omogoča sistemsko opredelitev družinskih vlog ter odgovornosti in usmerja vključene družinske člane, da razrešijo zapletene odnose in da delajo kot skupina.

Včasih ima nezmožnost učenja enostavno strukturo, (kar velja še posebej za disleksijo) in jo lahko razrešimo s strategijo “programiranja” in medosebno terapijo (oboje je prav tako vključeno v Soulwork sistemsko učenje).

Zdravilno usmerjevalno delo je lahko s posameznim odraslim ali z otrokovimi starši. Zdravilno delo z otroki pogosto uporablja Soulwork vodenje, ki je vgrajeno v izomorfne ter interaktivne metafore.

V kolikor pri usmerjenem delovanju ne sodelujejo tudi starši pred-adolescentnega otroka obstaja malo dolgoročnih prednosti dela z otroki. Po končanem usmerjenem delu se namreč lahko zgodi, da starši nezavedno sabotirajo otrokov napredek. Otroci, ki dojemajo obnašanje svojih staršev kot ne-odraslo pa bodo verjetno v stiski.

Naredi to:

Namesto tega: Da se izogneš temu:
Vse kar sledi spodaj Vse kar sledi spodaj Pihoza. Otrok se umakne od družine in realnosti.
Hitro razreši krizo v družini. Ignorirati družinsko krizo ali se pretvarjati, da je kriza “normalna”. Otrok je neprestano preokupiran in lahko kaže simptome stresa (npr. grize nohte, ima nočne more, moči posteljo).
Starši imajo kvalitetne prijatelje s katerimi se pogovarjajo o partnerstvu in starševstvu.

Starši razčistijo odnose s svojimi starši, partnerji in preteklimi partnerji.

Starš(i) zlorabijo otroka.
Starš(i) živijo “skozi” otroka.

Starš(i) “posedujejo” otroka.
Starš(i) so “otrok” za otroka.
Starš(i) ignorirajo / zapustijo otroka.
Otrok zmedeno zamenja vloge in se nezdravo poveže s staršem(i) ali z bratom / sestro.

Otok je lahko travmatičen in se umakne iz družine.

Bodi starš otroku in spoštuj ter ljubi partnerja skladno – tudi če sta razvezana ali ločena. Starš(i) se povežejo z otrokom, kot nadomestilo za partnerja. Otrok pomeša vloge in poskuša postati partner enemu od staršev.
Starši diskutirajo o mrtvem ali pogrešanem članu družine. Starš(i) ignorirajo mrtve ali pogrešane člane družine (pogosto, da bi se izognili občutkom krivde). Otrok pomeša vloge in se lahko identificira z mrtvim ali pogrešanim članom družine.
Po premišljenem splavu, starši “počastijo” pogrešanega potencialnega otroka. Ignorirajo odsotnost (potencialnega) člana družine. Otrok pomeša vloge in se lahko identificira z mrtvim bratom / sestro
Razjasni kdo so starši in kdo so nadomestni starši. Drugi ljudje se vmešujejo v vlogo staršev in v otrokove zadeve. Otrok pomeša vloge in se lahko identificira z nadomestnim staršem.
Vspodbujaj  vsakega člana družine, da bodo izpolnjevali svoje družinske obveznosti. Povzročati ali dovoljevati, da se z družinskimi člani manipulira ali ustrahuje. Otrok pomeša vloge in se lahko identificira z žrtvijo.
Spoštuj pogumna dejanja družinskih članov. Ignoriranje pogumnih dejanj ali junaštva družinskih članov. Otrok pomeša vloge in se lahko identificira z ignoriranim herojem.
Starši delujejo skupaj kot tim da vzdržujejo družinsko zdravje. Starš(i) ostanejo brez moči in idej in se poslužujejo verbalnega ali fizičnega izkoriščanja, ignoriranja ipd. Otrok sprejme prepričanja staršev, kar povzroča konflikte in izgubo samospoštovanja.
Raziskuj otrokova čustva in načine kako primerno izraziti ta čustva. Vztrajati da otrok kontrolira in skriva čustva. Otrok lahko prevzame navado prikriti vsa čustva in se emocionalno umakniti.
Raziskuj otrokove cilje in kako jih je mogoče izpolniti. Starš(i) ignorirajo otrokove cilje ali otroka kaznujejo če izraža to kar želi. Otrok se osredotoča samo na to kar ne more imeti – nima dosti občutka za smer v življenju.
Raziskuj otrokovo potencialno prispevanje za  družinske stvari in cilje. Starš(i) izražajo prepričanje, da  otrok  ne more prispevati k družinskim ciljem. Otrok se počuti neljubljen in izstopa, da bi ugotovil kaj je res.
Glede partnerstva in starševstva diskutiraj v privatnosti. Starš(i) obtožujejo otroka za svoje težave. Otrok se umakne iz družine. Običajna je depresivnost in psihosomatske bolezni.

© Martyn Carruthers 1998,2008


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com