Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Slovenija Soulwork Slovenia

Kaj je Osredotočeno Spreminjanje Duše?

Učinkovito spreminjanje daje smisel na mnogih nivojih. Vsak korak izpolni ciljprejšnjega koraka, kot predpogoj za uspeh pri naslednjem koraku. Vrstni red sistematičnega spreminjanja je prav tako pomemben kot vsebina cilja. Brez funkcionalnega zaporedja, lahko oseba dela v neskončnem spreminjanju –pogosto da bi razrešila »zadeve«, ki niso relevantne za življenje in cilje te osebe! Večina ljudi čaka! Njihov prvi korak ni »čas«, temveč »trpljenje«! Trpljenje motivira večino ljudi, da iščejo rešitev.

Razišči kaj hočejo ljudje! Ko sprašuješ o njihovih ciljih, opazuj če preprečuje kakšna kriza osredotočanje osebe. Ljudem pomagaj, da raztopijo prisotno krizo TAKO DA postane uspešno vodenje možno. Mnogo ljudi v krizi »regresira v letih«, se vrnejo v preteklost in se obnašajo kot otroci. Ko odpravijo svojo krizo, večinoma postanejo veliko bolj zreli in odgovorni. (Če ti odpraviš krizo NAMESTO ljudi – lahko ostanejo nezreli in postanejo odvisni od TEBE!)

Kadar ljudje tehtajo svoje cilje – opazuj s kom so povezani. Vodi ljudi, da identificirajo in razkrojijo povezanost (zapletenost), ki jih ovira pri doseganju njihovih ciljev. Tipične povezanosti so s svojimi starši, partnerji (in nekdanjimi partnerji), ter otroki. Zmedeni odnosi (npr.: reagiranje do partnerja kot do starša, ali odgovarjanje zaposlenemu  kot da bi bil otrok) vselej privede do neprijetnih posledic. Po razrešitvi povezav je večina ljudi motiviranih, da prevzamejo umirjeno odgovornost, kar pospeši učenje ki sledi.

Bodi pozoren na to ali imajo ljudje nasprotujoče si cilje. Vodi jih tako, daprepoznajo in razkrojijo notranji konflikt. Izražanje konfliktov je lahko oboje – govorno in tudi negovorno, kar pokaže motivacijo za doseganje neskladnih ciljev. Vodi ljudi tako, da najdejo skrite koristi konfliktov, kot osnovo za njihovo razrešitev. Po raztopitvi notranjih konfliktov, se lahko ljudje osredotočijo na primerne akcijske načrte.

Konec vseh konfliktov je doživetje integritete. Pogosto se to doživetje odraža kot transcedenca prostora in časa. Vodi ljudi, da stabilizirajo to izkušnjo kot stalno življenjsko bogastvo, ko jim pomagaš določiti njihovo življenjsko smer (ali Nalogo). Po izkušnji integritete je vsako naslednje učenje vedno bolj samousmerjajoče.

Ko ljudje določajo svoje »življenjske cilje«, bodo mnogi med njimi našli globoka omejujoča verovanja, ki preprečujejo izpolnitev teh ciljev. Vodi ljudi tako, da bodo prepoznali in spremenili njihove ključne »čustvene vezi« in »verovanja o odnosih« do drugih ljudi. Vsak korak omogoča stopnjujočo svobodo in povečane možnosti. Vodi ljudi, da bodo določili njihovo življenjsko smer v razumno zaporedje dobro določenih pomenskih akcij. Ko so spremenjene vezi medsebojnih odnosev, postanejo naslednja učenja vse bolj določena.

Ljudje si lahko določijo pomembne cilje, vendar imajo pomanjkanje motivacije za doseganje teh ciljev. Ljudi lahko vodiš tako, da razrešijo motivacijske blokade – stresne dogodke, ki jih niso mogli asimilirati in glede katerih še vedno doživljajo močna čustva. Pomagaj ljudem, da transformirajo ta čustva v motivacijo. Naprimer, žalost zaradi zapravljenega časa lahko postane močna motivacija za uživanje vsega časa, ki je še ostal. Ko je trauma raztop Končno, vodi ljudi, da ovrednotijo pretekle in sedanje vloge (vzorce), da se odvežejo od toksičnih vzorcev in da izberejo inspiracijske mentorje za doseganje svojih dobro določenih, izbranih ciljev. Z usmerjenostjo, integriteto, podporo v verovanju, motivacijo in inspiracijskim mentorstvom – lahko ljudje najdejo in dosežejo svoje cilje – ali svoj smisel življenja! Tako lahko tudi ti!

Klikni za povezavo s trenerjem, ki mu lahko pišeš v tem jeziku.

Klikni TUKAJ za Vplivi abortusa na človeka

Klikni TUKAJ za Duševni Vplivi Namernega Abortusa


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com