Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Kaj je Soulwork?

Avtor: Martin Daniel, Dr. Med.

“Soulwork” je okrajšava za Soul Centered Changework - Osredotočeno Spreminjanje Duše, pri čemer se izraz “Duša” ne nanaša na religijo ali filozofijo pač pa na integriteto in “smisel življenja”. Postopki učenja Soulwork učinkovito odpravljajo mnoge simptome fizičnih, čustvenih in miselnih motenj.

Korenine Soulworka

Martyn Carruthers je združil in razvil gradivo iz mnogih virov – iz uspešnega učenja, sistemske družinske terapije, neuro-lingvističnega programiranja (NLP), logoterapije, gestalt terapije, strokovnega modeliranja, polinezijskega zdravilstva, ter VoVa (visionorientierte veranderungsarbeit).

Te izvore je oblikoval (in najbrž izboljšal) z oblikovno spretnostjo, ki ga nudi neuro-lingvistično programiranje. Rezultat tega je Soulwork, celosten format za razreševanje in nadzor simptomov  mentalnih, emocionalnih ter fizičnih bolezni. Ta format sledi preprostemu zaporedju:

  1. Jasnost       Poiskati rešitve za vsako krizo, ki preprečuje jasnost misli.
  2. Mir              Raztopiti neželjene občutke krivde, ki preprečujejo mirno delovanje.
  3. Integriteta   Razrešiti neželjene konflikte, ki spodbujajo neskladno delovanje.
  4. Svoboda     Raztopiti neželjene čustvene vezi, ki onemogočajo izbiro.
  5. Motivacija   Razrešiti čustvene travme ali zlorabe, ki ovirajo napredek.
  6. Inspiracija   Zamenjati nezaželjene mentorje, ki spodbujajo nesmiselno delovanje.

Večina teh korakov vključuje vprašanja odnosev.  Običajni primeri simptomov, ki se nanašajo na odnose so kronične bolezni, nezmožnost učenja in nevroze. Ti simptomi, kot kaže, nadomeščajo pomanjkljivosti v pomembnih odnosih, še posebej (toda ne zgolj) s starši, partnerji in otroci.

Nekateri pomembni odnosi lahko zahtevajo, da se simptomi mentalnih, čustvenih ali fizičnih bolezni nadaljujejo. Brez teh simptomov bi se namreč takšno razmerje dramatično spremenilo. Ker bi zavestno spoznanje o naravi bolezenskih simptomov ogrozilo razmerje, je takšno zavedanje tabu. Da se izognejo temu zavedanju, ljudje odvračajo pozornost od zavestnega priznavanja njihovih zadreg v odnosih. Takšna izogibanja, ki jih terapevti pogosto imenujejo »odpor«,  imenujemo v Soulwork-u »ugovori«.

Ugovore lahko smatramo kot  »nezavedne cilje«, ki jih nato vključimo v načrtovanje ciljev. Namesto da bi takšne ugovore ignorirali ali odvojili, jih Soulwork sprejme s prijazno pozornostjo. Tipični ugovori vključujejo opravičila, zagovarjanje in grajanje, ter široko paleto neverbalnih prekinitev. (Običajen ugovor imenujemo »Da-Ne«. Ta se kaže kot govorna trditev, ki jo spremlja neverbalno zanikanje). Orodja, ki jih za obravnavanje ugovorov uporablja Soulwork so učinkovita pri individualnem učenju in učenju parov, pri timskem delu in družinski terapiji. Po raztopitvi vseh ugovorov, postane oseba svobodna za katerokoli željeno spremembo. (Ta znanja so prav tako uporabna v intervjuih, pogajanjih in v prodaji).

Rezultat vključitve vseh ugovorov je stanje integritete, v kateri lahko oseba sprejme primerne odločitve. Mnogi ljudje (celo brez poznavanja religije) imenujejo takšno stanje »Duša«. To je motiviralo Carruthersa, da je izbral ime »Soulwork«.

Diagnoza odnosev

Soulwork vključuje učinkovit sistem diagnostike odnosev. Namesto osredotočanja na miselne ali fizične simptome bolezni, se Soulwork osredotoča na zvijače odnosev, ki potrebujejo te simptome. Diagnosticiranje zahteva zmožnost finega razlikovanja izkustva v odnosih – med izrazi ljubezni, krivde, konflikta,  »transferja«, identifikacije, povezanosti v odnosih, travme in mentorstva.

»Prepoznavanje simptomov je enostavno«, pravi Carruthers, »in prepoznavanje vzroka lahko prinese nekaj miru. Seveda pa zahteva dolgoročno okrevanje spreminjanje enega ali več odnosev. V nasprotnem se po spremembi simptomi vrnejo ali pa se pojavijo novi, da bi nadomestili zmedene odnose«.

Primeri zmedenih odnosev so partner, ki je podoben staršu nasprotnega spola; partner, ki je »rešil« osebo iz neke situacije (npr. Transakcijska Analiza opisuje odnos med alkoholikom in njegovim ali njenim partnerjem); in partner, ki spodbuja nezdravo obnašanje. Dolgoročno okrevanje lahko zahteva bistvene spremembe odnosev. Hčerka lahko konča »odnos« s svojim očetom ali mož preneha igrati vlogo »sina« svoje žene.

Soulwork uči ljudi, da določijo in dosežejo cilje. Običajno je prvi korak ta, da ljudje razčistijo svoje odnose. Na primer, po razščiščenju odnosa lahko partner prične delovati kot partner in ne kot otrok.  To lahko prinese olajšanje celotni družini in osvobodi »določenega pacienta«  psihosomatskih simptomov.  Še več. Rezultat ni zgolj olajšanje simptomov. Takšen proces pogosto prinese novo kvaliteto življenja v družino.  Te nove kvalitete lahko opišemo kot mir, umirjenost, olajšanje, razsvetljenje in življenjsko energijo. Nekateri ljudje najdejo svoj smisel življenja. Prav tako je to pomembno pri zdravljenju depresij, kot je pokazala  Viktor Frankl Logoterapija.

Soulwork pridobiva vse večje sprejemanje tudi od srednje-evropskih terapevtov in zdravnikov, saj ponuja skupek postopkov za razreševanje simptomov kroničnih bolezni, čustvenih težav, fobij in obsesij, ter za razreševanje osebnih in poslovnih težav v odnosih.

Soulwork ni zdravilo za vse bolezni pač pa pomaga razrešiti težave in omejitve terapevtskega zdravljenja. Ne more zamenjati poškodovanega ali manjkajočega tkiva in ima manj vpliva na slaboumnost ali psihoze,  vendar lahko reši motivirane osebe dolgotrajnih depresij.

Ovrednotenje Življenja

Soulwork vrednoti življenje iz mnogih perspektiv. Tri od njih so povezanost, čustvena in umska perspektiva.

Povezanost: Soulwork predlaga, da predstavlja zavest sistem odnosev. Ta sistem vztraja v času kot medsebojno povezane, čustveno nabite, vizualne, slušne in gibalne slike. Ovrednotenje in spreminjanje tega sistema avtomatično spremeni navajene percepcije, ki filtrirajo zunanjo realnost. Zato spremenijo izkušnjo realnosti, ki spontano spremeni vrednote, prepričanja in vedenje.

Posledice spreminjanja so v glavnem predvidljive, ko sledijo ovrednotenju  sistema, ki je v ozadju. Na primer, bolezenski simptomi lahko služijo različnim funkcijam in izguba simptomov pri eni osebi lahko povzroči, da postane druga oseba v sistemu bolna,  razen če se ne spremeni sistem, ki je v ozadju.

Čustvena perspektiva: Medtem ko je večina predstavnosti sistema odnosev nezavednih pa je večina predstavnosti čustev zavednih. Ljudje pogosto iščejo načine kako ignorirati, izraziti, prikriti ali izločiti neprijetna čustva.

Razreševanje sistema odnosev omogoči, da se mnoga zadržana čustva med člani izrazijo in izkusijo.  Soulwork vsebuje učna orodja za primerno izražanje čustev.

Umska perspektiva: Ideje so predstavljene v spektru »gotovosti« od nejasnih idej pa do nedvoumnih prepričanj. Pomembnost teh prepričanj je predstavljena v spektru vrednosti od »Komu mar?« pa do »Umrl bi za zaščito tistega prepričanja!« Osebnosti, ki se identificirajo z vrednostmi, so predstavljene kot vozli v sistemu odnosev – vsak s spektrom aktualizacije. Osebnost predstavlja skupek izbora, kako preživeti v svetu, ki ga dojema skozi te filtre.

Teoretska struktura

Soulwork je zasnovan na opazovanju; njegova teoretska struktura se nenehno razvija.  Carruthers poskuša opisati patološke fenomene s pomočjo dinamike odnosev. V zadnjem treningu se je osredotočil na (1) Cilje, (2) Ugovore in (3) Odločitve.

(1) Cilji: Mnogi ljudje ne vedo kaj hočejo ali vedo česa nočejo ali imajo nezdružljive cilje ali pa abstraktne cilje z malo smisla za realnost. Soulwork vsebuje »delo na ciljih« za kreiranje načrtov ki vsebujejo oboje, odločitve v realnem življenju in terapevtske posege.

(2) Ugovori: Ljudje lahko cenzurirajo oboje, notranje in zunanje informacije in  prikrivajo za svojo zavest  informacije, ki lahko prekinejo pomembne odnose. Poizskusi, da se privedejo te informacije v zavedanje povzročijo ugovore, ki preprečujejo odkrivanje vprašanj glede odnosev. Delo na ciljih uporablja te ugovore kot notranje »mentorje« za oblikovanje ciljev, dokler niso vsi ugovori zadovoljeni.

(3) Odločitve: Ljudje, ki zatrejo ali odrinejo neprijetna čustva, lahko izgubijo stik z občutji kot so motivacija, razumevanje in skrb. Popolno pomanjkanje notranje percepcije se pri Soulworku imenuje »Izguba Identitete«, vendar pogosteje naletimo na zmanjšano notranjo percepcijo v določenih kontekstih.  Soulwork uči ljudi, kako pri ustvarjanju odločitev uporabljati občuke skupaj z mislimi.

»Paradoksalni problem« pravi Carruthers » je lahko  ta, da Soulwork resnično deluje. Ko ljudje ugotovijo kaj Soulwork zahteva, nasprotujejo spreminjanju njihovih odnosev. Namesto tega, lahko opravičujejo svoje trpljenje in uporabijo noro logiko, da bi d tem odvrnili bolj zdrave možnosti. Nezreli ljudje se pogosto oklepajo svojih simptomov.«

Carruthers je opisal izkušnjo z žensko, ki je imela diagnozo trebušnega raka. Najprej je prosila za učenje. Vendar, ko je razumela svoj sistem odnosev je spoznala, da je uporabila svojo bolezen zato, da bi kaznovala svojega bivšega moža (obtoževala ga je za svojega raka), da je manipulirala s svojimi odraslimi otroci (zatrjujoč, da je prevzela njihove grehe v svoje telo), ter da bi »sledila« svojo mater (ki je umrla za rakom). Ženska se je odločila, da raje »umre v miru«, kot da bi razčistila svoje težavne odnose.

Soulwork Trening

Soulwork treniranje vkjučuje mnoge prepričljive predstavitve. (Pogosto se Soulwork demonstrira z »ljudmi z ulice« - trenerji nudijo brezplačno poldnevno treniranje ljudem, ki želijo izkusiti Soulwork). Carruthers se pazljivo izogiba sugestijam in izvabi matrike odnosev osebe, s čimer vedno znova potrjuje svoje trditve.>

Soulwork trening vsebuje mnoge fascinantne koncepte, kot so provokacija, interaktivne metafore,  identifikacijske vezi in mentorstvo, vse to pa se lahko uporabi pri individualnem, partnerskem, skupinskem ali družinskem učenju. Spretnost analiziranja odnosev se lahko prav tako uporabi na področjih, kjer so odnosi pomembni kot naprimer v antropologiji, izobraževanju, zgodovini, literaturi in religiji. Soulwork lahko s svojim poglobljenim uvidom v vedenje odnosev,  bolje poveže psihologijo z drugimi znanostmi o življenju.

Med evropskimi zdravstvenimi profesionalci je vse več zanimanja za Soulwork. Monika Nowak, Carolyn Martin in jaz ustanavljamo Soulwork klinike na Poljskem, v Italiji in v Češki Republiki. Ana Pejcinova načrtuje kliniko v Makedoniji. Prav tako se načrtujejo druge šole v Evropi, Kanadi in Ameriki. Vizija Carruthersa, da postanejo te spretnosti dostopne širom po svetu, tako postaja realnost.

O avtorju

Dr. Martin Daniel ima privatno medicinsko prakso v Havlickuv Brod, Češka Republika. Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov:

(telefon +42 060 4 506 511 med delovnim časom, po evropskem času).

Prevod: Franc Škerl, 2002


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com